Medior Adviseur Geotechniek/Waterkeringen voor gebiedsprogramma A5H 16-32 u/w
Volgnummer: 12094

>Medior Adviseur Geotechniek/Waterkeringen voor gebiedsprogramma A5H 16-32 u/w
Volgnummer: 12094
Medior Adviseur Geotechniek/Waterkeringen voor gebiedsprogramma A5H 16-32 u/w
Volgnummer: 12094
2018-11-02T00:00:00+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 02-11-2018
  • Eind datum: 04-02-2021

Standplaats: Tiel
Duur: 2 jaar, start 04-02-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 1 jaar

Het betreft de invulling van de functie voor circa 32 uur per week, waarbij de invulling per medior Adviseur Geotechniek bij voorkeur 24 uur of meer per week, doch minimaal 16 uur per week dient te zijn. Inschrijvers wordt verzocht een inschrijving te doen voor de invulling van die 32 uur of een deel daarvan. Het is toegestaan, per inschrijving, meerdere kandidaten aan te bieden.

Deze uitvraag is voortgekomen op basis van een tweetal redenen:
– Beëindiging overeenkomst lopende inhuur.
– Invulling capaciteit vooruitlopend op effectuering invulling vacatureruimte.

Achtergrond van de specifieke uitvraag

In september 2017 is het Onderzoeksprogramma voor de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden vastgesteld, waarvoor diverse onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Regionale keringen dienen (geavanceerd) beoordeeld en ontworpen te worden. Door de adviseurs moet ondersteuning worden verleend bij het, in samenwerking met het team Kennis en Advies Dijken en Ecologie, uitwerken van een aantal onderzoeksvragen ten behoeve van de regionale keringen die in de toekomst ten grondslag zullen liggen aan een aantal elementaire beleidsmatige keuzes.
Voorbeelden hiervan zijn afweging gedraineerd/ongedraineerd rekenen, toepassen bewezen sterkte, toepassen reststerkte en het opstellen van een proevenverzameling. Tevens kan het opstellen van geotechnische berekeningen ten behoeve van de ontwerpen tot de werkzaamheden behoren.

Naast de inhoudelijke geotechnische werkzaamheden dienen de adviseurs kennis met elkaar te borgen en te delen. Tevens is het mogelijk dat coaching en begeleiding van junior adviseurs onderdeel van de opdracht uitmaakt.

Functieprofiel
WSRL is op zoek naar één of meerdere medior Adviseurs Geotechniek/Waterkeringen.

Werkzaamheden/taken
De Medior Adviseur Geotechniek/Waterkeringen (hierna aangeduid als Adviseur) zal deel gaan uitmaken van het team TMO, en vanuit daar worden ingezet in het gebiedsprogramma A5H. Hij/Zij focust zich vooral op het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen, het uitvoeren en begeleiden van diverse technische onderzoeken en het inwinnen van gegevens om de sterkte van onze waterkeringen realistischer in beeld te brengen. Daarnaast zal de adviseur ondersteuning verlenen bij het, in samenwerking met het team Kennis en Advies Dijken en Ecologie, uitwerken van een aantal onderzoeksvragen die in de toekomst ten grondslag zullen liggen aan een aantal elementaire beleidsmatige keuzes. De werkzaamheden beslaan daarmee het hele spectrum vanaf het opstellen van een onderzoeksplan tot en met de rapportage van de berekeningen en het opstellen van adviezen. Hij/zij voert daarbij zelf zowel inhoudelijke werkzaamheden (o.a. berekeningen, rapportages etc.) als coördinerende werkzaamheden (o.a. aansturen inhoudelijke beoordelingsproces, kwaliteitsbewaking) uit. Ook het op niveau houden/brengen van de aanwezige inhoudelijke kennis onder de adviseurs behoort tot de taak. Samenwerking binnen onze eigen organisatie en ook daarbuiten is daarbij van groot belang. De Adviseur Geotechniek/Waterkeringen heeft indien nodig contact met andere waterschappen en landelijke organisaties zoals Rijkswaterstaat, Deltares, Stowa, het HWBP, het Kennis en Kunde Platform (KKP) en het Kennisplatform Risicobenadering (KPR).

Functie-eisen
De medior Adviseur Geotechniek/Waterkeringen beschikt over:
– Minimaal HBO werk- en denkniveau o.a. bereikt door het afronden van een relevante
technische opleiding (bijvoorbeeld cultuurtechniek, civiele techniek en/of geotechniek);
– Beschikt over minimaal 3-5 jaar werkervaring op het gebied van waterkeringen
(beoordelen en/of ontwerpen).;
– Ruime ervaring met het opstellen van monitorings- en inwinplannen (o.a. opzetten
strategie voor een ongedraineerde stabiliteitsanalyse), het begeleiden en interpreteren
van diverse veld- en laboratoriumonderzoeken (o.a. het kunnen vertalen van
laboratoriumresultaten naar een parameterset).
– Diepgaande kennis op het gebied het beoordelen en/of ontwerpen van waterkeringen
– Kennis van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied
– Kennis van en ervaring met het uitvoeren van een ongedraineerde stabiliteitsanalyse;
– Is in staat om zelfstandig complexe berekeningen uit te voeren;
– Heeft ruime ervaring met geotechnische beoordeling en ontwerp van waterkeringen;
– Heeft ervaring met de geotechnische Deltares software voor zowel ontwerp als
beoordelen;
– Is gedreven om vakkennis te verbreden en te verdiepen en vindt het vanzelfsprekend
om kennis te delen;
– Bepaalt, bewaakt en organiseert (eigen) kwaliteit van berekeningen, rapportages en
adviezen.

Competenties:
– Resultaatgericht werken (Doelgericht, Hands-on mentaliteit, Initiatief nemen, Plannen
en organiseren, Overtuigingskracht, Innovatief handelen, Oordeelsvorming, integraal
denken, risico denken en Besluiten nemen),
– Persoonlijke effectiviteit (Zorgvuldigheid, Analyseren, Flexibiliteit, Zelfstandig kunnen
werken waarbij weinig begeleiding nodig is, Onafhankelijk en Stressbestendigheid en
Helicopterview) en
– Relaties (Organisatiesensitiviteit, Netwerkvaardigheid, coachingsvaardigheden,
Omgevingsbewust, Motiveren, Klantgerichtheid, Samenwerken, Adviseren en
Communiceren).

De opdracht zal uitgevoerd worden op het hoofdkantoor van WSRL te Tiel, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Tijdens het interview worden de volgende onderdelen beoordeeld:
1. Zelfstandig, klantgericht en resultaatgericht kunnen werken;
2. Goede contactuele vaardigheden en goed kunnen samenwerken;
3. Werkzaamheden goed kunnen plannen;
4. Kandidaat voldoet aan het minimaal gevraagde werk- en denkniveau en ervaring in
soortgelijke functie op het gebied van waterkeringen;
5. Kandidaat heeft kennis van de werkwijze waterschappen;
6. Kandidaat heeft kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van
(on)gedraineerd rekenen;
7. Kandidaat heeft kennis van en ervaring met vakspecifieke software.
8. In het interview wordt vervolgens nader beoordeeld op de volgende onderdelen:
Relevantie werkervaring
Relevantie opleiding of training
Specifieke vaardigheden voor functie
Communicatie-/ luistervaardigheden
Houding en drijfveren
Belangstelling voor bedrijf/functie
Sterke punten
Zwakke punten

Gesprek:
Gesprekken zijn op 6 december.

Interesse?

Vacature:
(12094) Medior Adviseur Geotechniek/Waterkeringen voor gebiedsprogramma A5H 16-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022