Medior Adviseur Informatiebeveiliging bij de IBD (10) 36 u/w
Volgnummer: 8339

>Medior Adviseur Informatiebeveiliging bij de IBD (10) 36 u/w
Volgnummer: 8339
Medior Adviseur Informatiebeveiliging bij de IBD (10) 36 u/w
Volgnummer: 8339
2018-02-09T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 4 maanden, start 1-3-2018 t/m 30-6-2018
Optie tot verlenging: steeds 3 maanden, max. 36 maanden

Over VNG Realisatie
In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.

Over de unit Informatiebeveiliging & Privacy
De unit Informatiebeveiliging & Privacy richt zich op ondersteuning van gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) verleent ondersteuning op incidenten bij gemeenten, beheert de BIG en brengt regelmatig kennisproducten uit. De IBD faciliteert kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Privacy richt zich op de gevolgen van de AVG. Doel is een ondersteuningsaanbod voor gemeenten bij privacy problematiek te realiseren.

Doel van de opdracht
De medior adviseur is verantwoordelijk voor de meer tactisch/operationele werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur adviseert gemeenten, maar ook VNG Realisatie /IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het uitvoeren van risicoanalyses en privacy-impact assessments. Een belangrijke bron bij het kunnen adviseren van gemeenten bestaat uit collega’s binnen de eigen IBD die regelmatig contact hebben met de gemeenten en behoeften signaleren op cybersecurity onderwerpen. De adviseur zal daarnaast inhoudelijke informatiebeveiligingen privacy-adviezen geven aan projecten welke binnen VNG Realisatie collectief worden uitgevoerd ten behoeve van gemeenten. De adviseur zal waar nodig en waar mogelijk, op verzoek zijn kennis van de inhoudelijke producten van de IBD overdragen aan de doelgroep door te presenteren op regionaal georganiseerde bijeenkomsten, workshops en congressen.

Resultaat van de opdracht
Adviseren van gemeenten, maar ook VNG Realisatie/IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
– Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische, tactische en operationele advies- en kennisproducten (gebaseerd op de BIG) om de doelgroep te ondersteunen;
– Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische advies- en kennisproducten die gericht zijn op preventie en afhandeling van ICT kwetsbaarheden, -dreigingen en –incidenten;
– Voert (zelfstandig) informatiebeveiliging gerelateerde advieswerkzaamheden uit bij interne VNG Realisatie- of externe projecten, zoals het uitvoeren van een risicoanalyse of een Privacy Impact Assessment, het reviewen van bestekteksten, het opstellen van PvE, het toetsen van beveiligingsmaatregelen;
– Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar relevante producten en dienstverlening voor gemeenten. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van generieke advies- en kennisproducten conform de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG);
– Is in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor deelprojecten (bijvoorbeeld de informatiebeveiliging in de softwarecatalogus of een project samen met een andere CERT);
– Draagt bij aan het verhogen van kennis bij gemeenten middels het spreken op bijeenkomsten en het geven van workshops op het gebied van het implementeren van beveiligingsprocessen en –procedures conform de BIG;

Kennis- en ervaringsvereisten
– WO- werk- en denkniveau;
– Aantoonbaar ervaring (minimaal 2 jaar) in de rol van IB/Security adviseur/consultant op het gebied van informatiebeveiliging, bij voorkeur binnen de (decentrale) overheid;
– Aantoonbaar ervaring (minimaal 2 jaar) met het uitvoeren van risicoanalyses en PIAS, adviseren van organisaties bij het implementeren van baselines en standaarden (bv BIR, BIG, ISO27001/2) en het ondersteunen van de implementatie door het beschrijven van beleid, processen en procedures (binnen deze standaarden en baselines);
– Is op de hoogte van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy;
– Enige ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops en het verzorgen van presentaties;
– Heeft bij voorkeur een CISSP certificering, of vergelijkbaar, of heeft de intentie deze te verkrijgen;
– Enige kennis van de gemeentelijke markt van ICT-leveranciers, de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA) en de gemeentelijke applicaties en diensten is gewenst. Hierbij is het vooral van belang dat je een beeld hebt bij de rol/belangen van de grote aanbieders en dat je enige kennis hebt van de vervlechting in applicaties;
– Een recente integriteitsscreening/VOG is vereist.

Houdingaspecten
Samenwerkingsgericht, Kwaliteitsgericht, Resultaatgericht, Klantgericht, Dienstverlenend, Integer en loyaal, Omgevingsbewust, Analytisch sterk (probleemanalyse), Proactief, Doorzettingsvermogen en Overtuigingskracht

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 5 maart 2018 tussen 10:00 en 13:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(8339) Medior Adviseur Informatiebeveiliging bij de IBD (10) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 06-53475541