Medior Beleidsadviseur 36 u/w
Volgnummer: 15398

>Medior Beleidsadviseur 36 u/w
Volgnummer: 15398
Medior Beleidsadviseur 36 u/w
Volgnummer: 15398
2019-05-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-05-2019
  • Eind datum: 15-11-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: start zsm t/m 15-11-2019
Optie tot verlenging: Ja, tot maximaal 2 jaar

Functieomschrijving
(medior) Beleidsadviseur

Werkzaamheden
Projectondersteuning, Beleidsontwikkeling en ondersteunen van de senior beleidsadviseur door:
-vertaling maken naar (beleids)voorstellen, ontwerpen, notities e.d.
-adviseren en ondersteunen management
-bijdragen aan procesmanagement (plannen bijeenkomsten, maken verslagen en bewaken voortgang)
-beleid uitwerken

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Er wordt integraal gekeken naar de bewegingen op het water, dus naar de passagiersvaart, pleziervaart ̩n het goederenvervoer. Dit ook in relatie tot de drukte in de stad en overlast. In het programma Varen РPassagiersvaart werkt de gemeente Amsterdam aan het behalen van deze doelstellingen. Amsterdam streeft naar een open markt met gelijke kansen voor alle ondernemers en ruimte voor vernieuwing en het beheersen van de drukte en overlast op en om het water. Hierbij gaat het concreet onder andere om het opnieuw verdelen en uitbreiden van vergunningen voor passagiersvaartuigen, het opnieuw inrichten en nieuw gebruik van populaire op- en afstaplocaties in het centrum, het faciliteren van (nieuwe) ligplaatsen, het opstellen van een nieuw ligplaatsenbeleid en het ontwerpen van een nieuw beprijzingssysteem voor gebruik van het water en wal en bijbehorende voorzieningen door de passagiersvaart.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over WO niveau met 1 of meer jaren ervaring in een bestuurlijke omgeving in de G4.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeftminimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in een bestuurlijke omgeving binnen een G4 gemeente.
– De aangeboden kandidaat is in staat zelf­stan­dig te ope­re­ren, te ad­vi­se­ren en te over­tui­gen. Kan com­plexe pro­ble­men omzetten in ge­rich­te (be­leids)ad­vie­zen.
РDe aangeboden kandidaat heeft kennis en affiniteit met varen, is een pr̩.

Wensen:
РDe aangeboden kandidaat heeft ervaring met Varen is een pr̩.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met mobiliteitsvraagstukken.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in een bestuurlijke omgeving binnen Gemeente Amsterdam.
U toont dit aan met een beschrijving (in maximaal 1 a4) van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van het beleid rond het gebruik van het binnenwater door beroeps- en pleziervaartuigen.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 24 en 31 mei.

Interesse?

Vacature:
(15398) Medior Beleidsadviseur 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022