Medior Communicatieadviseur (10) 16 u/w
Volgnummer: 13773

>Medior Communicatieadviseur (10) 16 u/w
Volgnummer: 13773
Medior Communicatieadviseur (10) 16 u/w
Volgnummer: 13773
2019-02-12T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 12-02-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Wilhelminakade 179, Rotterdam
Duur: start z.s.m., naar verwachting begin maart t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, namelijk 2 x 12 maanden

Jouw functie
Heb jij het talent om ICT-onderwerpen te vertalen naar begrijpelijke content voor niet -ICT’ers? Weet jij hoe we onze ICT-producten en de mogelijke toepassingen ervan onder de aandacht brengen van onze collega’s binnen de gemeente? Dan ben jij meer dan welkom in ons team.

De afdeling Informatiemanagement van de gemeente Rotterdam heeft veel verschillende ICT-producten en diensten met ook verschillende toepassingsmogelijkheden. Veel collega’s binnen de gemeente zijn hier niet van op de hoogte zodat regelmatig om de ontwikkeling van nieuwe producten wordt gevraagd. Soms is het ook mogelijk om een bestaand ICT-product een klein beetje aan te passen waardoor het vrij eenvoudig geschikt is voor andere toepassingen. ‘Generiek tenzij is het algemene motto.

Wij zoeken voor het programma ‘Generieke ICT’ een communicatie-adviseur voor 16 uur per week die ons helpt om onze ICT-producten en diensten in ”gewone mensen taal” te vertalen. Onze tijdelijke collega zorgt voor het bepalen van een strategie voor verschillende ICT- producten en voor het opzetten en verzorgen van de communicatie over deze producten. De nieuwe ICT-producten zoals bijvoorbeeld chatbot, Robotica Proces Automation, Rostarcas, Govroam, etc, dienen in een begrijpelijke taal onder de aandacht van verschillende gebruikersgroepen gebracht te worden. Op geschikte momenten moet de communicatiecampagne opgezet worden om de verwachtingen over deze producten te managen en deze te lanceren. Er moet meer bekendheid en bewustzijn over Generieke ICT binnen de organisatie gecreëerd worden.

Jouw profiel
De communicatie dient op verschillende communicatiemiddelen opgezet te worden.
Jij bent in staat om ons pro-actief te adviseren en communicatie zo danig op te zetten dat zo veel mogelijk verschillende doelgroepen bereikt worden. Vanzelfsprekend ben je een doener met een vlotte pen. Je hebt ervaring in de ICT-sector, verstaat het communicatievak en weet snel je weg te vinden in grote organisaties. Vanzelfsprekend maken je communicatie-collega’s je bekend met de concernmedia en andere kanalen en -middelen waarvan je gebruik kunt maken. Je werkdagen bepaal je in overleg met de programmamanager, maar zijn redelijk vrij invulbaar

Algemene aspecten (KO)
– Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin maart 2019
– De kandidaat is vanaf de startdatum voor 16 uur per week beschikbaar.
– De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP’er niet mogelijk.
РAls bewijs dat de kandidaat eenmaal, door ̩̩n inschrijver, wordt aangeboden dient inschrijver een door de kandidaat ingevulde en ondertekende exclusiviteitsverklaring.
– Als bewijs dat de kandidaat geen ex-ambtenaar zoals hiervoor bedoeld is, dient inschrijver een door de kandidaat ingevulde en ondertekende Verklaring arbeidsverleden.

Opleiding
– De kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau. (KO)
– Geef aan of de kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding in de volgende studierichting: Communicatie

Ervaring
– Minimaal 7 jaar ervaring als Communicatieadviseur (KO)
– Minimaal 2 vergelijkbare ICT-communicatietrajecten met een gelijksoortige vraagstelling bij een grote organisatie succesvol afgerond (KO)
– Geef aan of de kandidaat in relatie tot deze uitvraag beschikt over de in de antwoordopties genoemde aanvullende ervaring.
1. Bekend met ICT-ontwikkelingen zoals chatbot, Artificial Intelligentie, Govroam
2. Werkervaring binnen een gemeentelijke instelling van meer dan 200.000 inwoners
3. Ervaring met communicatievormen voor verschillende communicatiekanalen, evenementen, interne verspreiding van kennis voor verschillende doelgroepen, grafisch vormgeving, nieuwsbrieven, film, fotografie, etc. (15%)

Competenties en vaardigheden (KO)
– Resultaatgerichtheid
– Integriteit
– Energiek en passie voor het communicatievak
– Hands-on mentaliteit
– Samenwerkingsgericht
– Omgevingsbewust
– Kan goed omgaan met politieke sensitiviteit
– Flexibel
– Netwerker die relaties goed onderhoudt
– Oplossingsgericht
– Inlevingsvermogen
– Creatief (in staat om creatieve communicatie oplossingen te bedenken en concepten waaruit dat blijkt)
– Beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Indien u verklaart dat de kandidaat over de genoemde competenties beschikt dient hij aantoonbaar in die mate over de genoemde competenties te beschikken zodat dit leidt tot een redelijk te verwachten professionele uitvoering van de opdracht en/of vervulling van de functie.

Cv
Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

De procedure
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij naast een CV tevens een motivatiebrief indienen. De motivatiebrief is gemaakt en geschreven door de kandidaat. De motivatiebrief is onderdeel van de aanbesteding en de beoordeling telt mee in de kwaliteitsscore.

De motivatiebrieven worden door een beoordelingsteam van twee personen die gezamenlijk tot een consensusscore komen beoordeeld op de volgende aspecten:
– Motivering ‘wat spreekt de kandidaat aan in de opdracht’.
– Motivering ‘waarom past de ervaring van de kandidaat bij de opdracht’.
– Motivering ‘waarom passen de competenties en vaardigheden van de kandidaat bij de opdracht’.
– Creativiteit en originaliteit van de kandidaat.
– Enthousiasme van de kandidaat.
– Taalvaardigheid van de kandidaat.

De motivatiebrief dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 1 A4 enkelzijdig groot.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.
Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 – 60 minuten.
Matchgesprekken: do 21 feb 2019 12:46 – do 28 feb 2019 16:46.

Aanleveren na gunning
Bewijsstukken kandidaat:
– Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
– VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.

Interesse?

Vacature:
(13773) Medior Communicatieadviseur (10) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022