Medior Planeconoom 16-36 u/w
Volgnummer: 20217

>Medior Planeconoom 16-36 u/w
Volgnummer: 20217
Medior Planeconoom 16-36 u/w
Volgnummer: 20217
2020-01-13T00:00:00+00:00
  • AMSTELVEEN
  • Start datum: 13-01-2020
  • Eind datum: 02-09-2020

Standplaats: Amstelveen
Duur: 2-3-2020 t/m 2-9-2020
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De afdeling Stedelijke Ontwikkeling, onderdeel van het fysiek domein, werkt voor de uitvoeringsorganisatie Amstelveen en Aalsmeer, bedient 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. Binnen deze afdeling zijn vier teams: projecten en grondzaken, omgevingsvergunningen, ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken. Voor het team projecten en grondzaken zijn wij op zoek naar een medior planeconoom. Het team bestaat uit projectmanagement, stedenbouw, planeconomie en juridische adviseurs (grondzaken) en is op dit moment ruim 40 mensen groot.

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gaan de komende tijd serieus groeien. Gebiedstransformaties, het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, de laatste uitlegwijken, maar zeker ook de focus op binnenstedelijke verdichting. De vraag naar woningen is en blijft in deze regio hoog. Het groene karakter van de gemeentes wordt gewaardeerd, de voorzieningen zijn hoog. Schiphol geeft serieuze beperkingen en bereikbaarheid is als vanzelfsprekend een hot issue. Wij garanderen dat er geen tijd is voor een bore-out. Amstelveen gaat de komende 10 jaar volledig op de schop, er wordt gewerkt aan de nieuwe tramverbinding en de verbreding van de A9.

Vanwege piekwerkzaamheden kiezen wij voor tijdelijke inhuur. De opdracht loopt tot 1 september 2020 en er is mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving
De planeconoom:
– Heeft een voor de functie relevante afgeronde HBO of WO-opleiding (bijvoorbeeld in de richting van ruimtelijke ordening, planologie, economie of civiele techniek/bouwkunde);
– Heeft 2 tot 4 jaar ervaring als planeconoom in gemeentelijke organisaties;
– Bezit ruime ervaring op het gebied van grondexploitaties en vastgoedberekeningen;
– Heeft ervaring met financieel management van grondexploitaties (projectcontrol/budget beheer);
– Heeft kennis van civieltechnische ramingen, het budgetteren en bewaken daarvan;
– Beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Wro en het gemeentelijke kostenverhaal;
– Heeft ervaring met (samen)werken met marktpartijen en contractvorming processen;
– Beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.

Je bent als zelfstandig planeconoom in grotere gebiedsontwikkelingen actief zowel in de fase van haalbaarheid als bij uitvoering en het financieel beheer van de grondexploitatie. Je bent daarbij in staat om naast het financieel management actief met de projectmanager en senior planeconoom mee te denken over keuzes in planvorming en uitvoering van het project. Daarnaast ben je erop gericht resultaten te bereiken. Je bent betrouwbaar en nauwkeurig, ook wanneer er onder druk moet worden gepresteerd. Je bent in staat alternatieven te bedenken en risico’s te formuleren en kan hier op een professionele manier met projectmanagers en externe partijen over communiceren. Je kunt het projectteam bijstaan in onderhandelingen zowel over grondprijzen als over kostenverhaal. Je bent klantgericht en in staat om en in een korte tijd de gestelde doelen te behalen.

Opdracht
Je hebt ruime ervaring met het opstellen van grondexploitaties en beheer van de opdrachten/budgetten die bij de uitvoering van de grondexploitatie komen kijken. Je hebt ervaring met het werken met de gemeentelijke administratie. Naast het financieel management aan de kostenkant bestaat de opdracht uit financiële planbegeleiding bij nieuwe planuitwerkingen of deeluitwerkingen, het financieel management van kostenverhaal en ondersteuning bij onderhandelingen met marktpartijen. Daarnaast heb je ervaring met risicomanagement. Je bent analytisch sterk, nauwkeurig, bezit goede communicatieve vaardigheden (mondeling, schriftelijk) en hebt oog voor tegenstrijdige belangen.

Competenties
Als planeconoom beschik je over de volgende competenties:
– Analytisch vermogen
– Nauwkeurigheid
– Samenwerken
– Zelfstandigheid
– Besluitvaardigheid
– Bestuurlijke sensitiviteit
– Organisatiegericht

Onze kernwaarden zijn:
– Klantgerichtheid
– Resultaatgerichtheid
– Betrouwbaarheid

Bovenstaande competenties en kernwaarden worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de aanvraag af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd.

De AA-organisatie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega’s in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer.

Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

Toelichting op rooster
Aantal uur is in overleg. Minimaal 16 uur beschikbaar.

Eisen
– Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding.
– Op CV aantoonbaar 2 tot 4 jaar werkervaring als planeconoom.
– Op CV aantoonbaar uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2020.
– Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring financieel management van grondexploitaties (uitvoeringsfase).

Gunningscriteria
РMotivatie: De kandidaat dient in ̩̩n A4 gemotiveerd aan te geven hoe men de opdracht (zoals geformuleerd in de opdrachtomschrijving) aanpakt (plan van aanpak/stappenplan). Daarnaast wordt in de brief een toelichting gegeven over hoe men zijn/haar kennis met betrekking tot de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gronduitgifte en wettelijk kostenverhaal actueel houdt. De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven opdracht en competenties in de kandidaat omschrijving. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te zijn.
– Op CV aantoonbaar ervaring met planbegeleiding en grondprijsbepaling.
– Op CV aantoonbare werkervaring met financieel management van grondexploitaties en gemeentelijke administratie.
– Op CV aantoonbare werkervaring met civieltechnische processen bij gebiedsontwikkeling.

Gespreksplanning
De top 5 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op donderdag 30 januari 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Competenties
– Kernwaarden
– Mondelinge motivatie tijdens sollicitatiegesprek

Aanleveren na gunning
– VOG
– Verklaring van geheimhouding en integriteit

Interesse?

Vacature:
(20217) Medior Planeconoom 16-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022