Medior Projectleider 28 u/w
Volgnummer: 13492

>Medior Projectleider 28 u/w
Volgnummer: 13492
Medior Projectleider 28 u/w
Volgnummer: 13492
2019-01-24T00:00:00+00:00
  • Delft
  • Start datum: 24-01-2019
  • Eind datum: 11-08-2019

Standplaats: Delft
Duur: 6 maanden, start naar verwachting 11-2-2019 t/m 11-8-2019
Optie tot verlenging: 4 x 3 tot 6 maanden

Omschrijving werkzaamheden
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet. Per 1 januari 2018 heeft de gemeente deze taken gedelegeerd aan de BV Delft Support. Daarin werken zorgprofessionals aan de uitvoering van deze taken. De nu lopende projecten richten zich op de verdere doorontwikkeling van Delft Support als nieuwe organisatie. Dit is een omvangrijk traject en een dynamische periode.

De werkzaamheden richten zich op verschillende onderdelen van de Bedrijfsvoering van Delft Support. Waarbij op diverse gebieden deelprojecten ontstaan. Van de projectleider wordt verwacht dat deze breed kan ondersteunen, mee vorm kan geven aan de planning van projecten en ook zelfstandig deelprojecten kan uitvoeren. Als projectleider heb je onder andere een rol in de implementatie van alle processen en systemen, waarmee de uitvoering van zorgtaken duurzaam verankerd wordt. Het gaat zowel om de uitvoerende, de ondersteunende als de controlerende processen.

Eisen
– De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 28 uur per week vanaf 11 februari 2019;
– Minimaal een afgeronde HBO opleiding Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Management of vergelijkbaar;
– Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement;
– Minimaal drie (3) aantoonbare kennis en ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen (PIOFASCH, te weten: Personeel, Informatie en ICT, Organisatie, Financiën, Automatisering, Security, Communicatie en Huisvesting).

Gunningscriteria
1. Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:
a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);
b. De competenties (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);
c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;
d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.
(weging 40%)
2. Aantoonbare kennis van en ervaring met Engage. (weging 20%)
3. De kandidaat heeft tijdens de werkervaring in projectmanagement aantoonbare ervaring met het stellen en het realiseren van de gestelde doelen. (weging 10%)
4. Aantoonbare ervaring met het doorvertalen van organisatiedoelen naar de werkvloer.
(weging 10%)

Competenties
– Samenwerken;
– Omgevingsbewustzijn;
– Hands-on mentaliteit;
– Resultaatgerichtheid, de kandidaat weet concrete en gerichte acties te ondernemen om de beschreven doelstellingen te behalen of te overstijgen;
– Competent in het plannen en organiseren en weet doelen en prioriteiten te bepalen en de hiervoor benodigde acties, tijden en middelen vast te stellen;
– Communicatief vaardig, de kandidaat is in staat resultaten kort en bondig mondeling en schriftelijk over te brengen en weet waar haar/zijn taalgebruik af te stemmen op het niveau van de ander. Hij/zij is in staat foutloos Nederlands te spreken en te schrijven;
– Aanpassingsvermogen, de kandidaat is in staat snel te schakelen tussen
bedrijfsvoeringsgeoriënteerde vakspecialisten en sociaal georiënteerde medewerkers.

CV
Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan.

Uit het CV en motivatiebrief (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan) de eisen en gunningscriteria.

Matchgesprekken
Onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een matchgesprek met de door u voorgestelde kandidaat van ongeveer 30 á 45 minuten. In het matchgesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match
met de organisatie en de benodigde competenties.

Matchgesprekken kandidaten: 6 februari 2019 tussen 11:00 uur en 15:00 uur.

Aan te leveren documenten voorafgaand aan de start van de werkzaamheden:
Iedere in te huren medewerker dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de volgende documenten aan te leveren:
– Persoonsgegevens;
– Ondertekende integriteitsverklaring;
– Kopie van aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag;
– Kopie van behaalde opleidingen, certificaten en rijbewijzen conform instapkwalificaties.

Interesse?

Vacature:
(13492) Medior Projectleider 28 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022