Medior Toezichthouder 36 u/w
Volgnummer: 11233

>Medior Toezichthouder 36 u/w
Volgnummer: 11233
Medior Toezichthouder 36 u/w
Volgnummer: 11233
2018-09-03T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 03-09-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam (diverse)
Duur: 1-10-2018 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en op samenwerking gerichte medior toezichthouders die samen met het projectteam zorgen dat projecten soepel en conform de projectdoelen verlopen. Eigenschappen voor succes in deze functie zijn een proactieve instelling, werken conform de BLVC afspraken, goed kunnen samenwerken en goede communicatieve vaardigheden

Als toezichthouder ga je je breed inzetten voor de projecten in uitvoering in Amsterdam Noord, Nieuw West of Zuidas. Je zal vooral buiten op de bouwplaats aanwezig zijn, vaak op meerdere locaties en projecten tegelijk. Je houdt toezicht op het werk van de aannemer en je hebt daarom, naast kennis en ervaring als toezichthouder maaiveld en infrastructuur, ook ervaring met het coördineren van kabels en leidingen en het toepassen van BLVC in een stedelijke omgeving. Groen kennis is een pré. Je kent het bestek of ander contract tot in de details. Je hebt inzicht in de risicovolle activiteiten binnen het project en daar richt je je aandacht op, waarbij je zorgt dat de aannemer deze problemen voor is. Als toezichthouder neem je een groot deel van de administratieve kant van het werk op je. Je beheert de stukken, maakt verslagen van bouwvergaderingen, zorgt dat het dossier goed bijgehouden wordt en houdt het risicodossier en de vergunningen bij. Je stelt toezicht- of V&G plannen op, waarvoor je nauw samenwerkt met de directievoerder. Je kan ook ingezet worden voor monitoringactiviteiten tijdens uitvoering van een project. Dit alles onder aansturing van de directievoerder.

De complexiteit van het werk zit soms in de techniek, soms in de drukke Amsterdamse omgeving en soms in de belangen van betrokken partijen, maar meestal in alle drie. Over je werk communiceer je naar de directievoerder.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau is de partner binnen Amsterdam voor inkoop, techniek en projectrealisatie voor de grond, weg en waterbouw. We zijn lead buyer voor de fysieke sector. We werken aan projecten van planvorming tot en met uitvoering. In de uitvoering zijn we verantwoordelijk voor directievoering en toezicht namens de opdrachtgevende diensten van de gemeente Amsterdam. Traditioneel werken we veel met RAW bestekken, maar we zien een verschuiving naar andere contractvormen.

Eisen
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van minimaal een MBO diploma in de richting van Civiele Techniek. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat is bereid om op onregelmatige uren te werken (nacht- en weekendwerk). Dit dient duidelijk te blijken uit de motivatie.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van geldig VCA certificaat.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
РDe aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) jaar met toezicht op de volgende terreinen: maaiveldinrichting, infrastructuur, co̦rdinatie van kabels en leidingen en toetsen BLVC kader binnen een groot stedelijke omgeving.

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met Amsterdamse procedures en regelgeving
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis van en ervaring met diverse contractvormen, waaronder overeenkomsten met open posten (OMOP)
– Heeft de aangeboden kandidaat een HBO opleiding in de richting van Civiele Techniek
– Heeft de aangeboden kandidaat groenervaring
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met VISI en KPD bestek administratie

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3

Interesse?

Vacature:
(11233) Medior Toezichthouder 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022