Metro & Tram – Assetmanager 32 u/w
Volgnummer: 16650

>Metro & Tram – Assetmanager 32 u/w
Volgnummer: 16650
Metro & Tram – Assetmanager 32 u/w
Volgnummer: 16650
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 03-12-2019

Standplaats: Entrada 600 Amsterdam
Startdatum: z.s.m. t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Metro & Tram – Assetmanager Metro

De Assetmanager metro voert het Assetmanagement uit van de metro infrastructuur. Dit betreft 118 km metro infrastructuur, 227 wissels, 52 stations en haltes, civiele kunstwerken, tractie energievoorziening, ICT systemen en treinbeveiliging. De focus van de functie Assetmanager metro ligt op de sturing van het dagelijks onderhoud en de vervangingsinvesteringen in het jaarplan en meerjarenplannen.

Daarnaast geeft de Assetmanager metro invulling aan de verdere ontwikkeling van de Assetmanagement organisatie.

Werkzaamheden
De opdracht bestaat onder ander uit:
Het uitvoeren van algemene Assetmanagement taken met betrekking tot de metro-infrastructuur;
Het beheren van het meerjarenprogramma metro-infrastructuur (inclusief het meerjarig financieel kader);
Het opstellen, samen met GVB, van de Infra (jaar)plannen van de metro-infrastructuur; focus ligt op dagelijks onderhoud en vervangingsinvesteringen;
Het coördineren de beoordeling van de plannen, projectvoorstellen en eindrapportages, en neemt besluiten ter zake;
Het opdrachtgeverschap (dan wel in opdracht laten geven) van het dagelijks onderhoud en vervangingsprojecten richting GVB infra BV;
Het opstellen van reviews op (dan wel coördineert de totstandkoming) met betrekking tot de uitvoering en overdracht van (nieuwbouw en vernieuwingsprojecten);
Het aanvragen van (indien vereist) vergunning aan voor indienststelling van nieuwe infrastructuur (o.g.v. de Wet Lokaalspoor);
Het initiëren in voorkomende gevallen van nieuwe projecten ter verbetering van het functioneren van het metro-areaal;
Het opstellen van een periodieke rapportage met betrekking tot de prestaties van de metro-infrastructuur en het gevoerde beheer;
Het adviseren en invulling geven aan de verdere ontwikkeling van de Assetmanagement organisatie
Daarnaast geeft de Assetmanager metro invulling aan de verdere ontwikkeling van de Assetmanagement organisatie.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

emeente Amsterdam, RVE Metro en Tram;

Eigendom en Beheer is namens de stad eigenaar en (wettelijk) beheerder van de metro- en traminfrastructuur en stelt deze ter beschikking van de vervoerder. We zorgen voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Daartoe stellen we eisen waaraan de infrastructuur moet voldoen. We bekijken het netwerk vanuit de ogen van de vervoerder én de reiziger. Ons doel is reizigers zo prettig mogelijk te vervoeren tegen een optimale prijs.

Wij onderhouden en beheren alle infrastructuur die nodig is om tram en metrovervoer mogelijk te maken.

Wat doet Eigendom en Beheer

we beheren de infrastructuur;
waar nodig veranderen we de infrastructuur; bijvoorbeeld bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ook verwijderen we infrastructuur die niet meer gebruikt wordt. Wij zijn hierbij opdrachtgever, voornamelijk richting GVB;
we stellen infrastructuur ter beschikking aan de vervoerder en nemen infrastructuur in en uit gebruik;
we zijn vergunningverlener en handhaver met betrekking tot het beheer (Wet Lokaal Spoor);
we innoveren op gebied van beheer en onderhoud en duurzaamheid.
Wij werken nauw samen met onze partners binnen het Amsterdamse OV-systeem: VRA en GVB. Met de reiziger centraal denken we na over betere verbindingen in en om de stad, en bedenken daarbij slimme oplossingen voor efficiënter beheer en onderhoud. Met de komst van de Noord/Zuidlijn tillen we het OV-netwerk – dat drastisch verandert – naar een hoger plan. Achterliggend doel: meer reizigersvervoer en een efficiënter beheer en onderhoud.

Eisen:
– Minimaal 1 relevante referentie op te geven
– Heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– CV Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– In het bezit van een erkend HBO/WO diploma in technische richting zoals civiel, elektrotechniek, werktuigbouwkunde of technische bedrijfskunde.
– Geef in maximaal 2 pagina’s aan waarom uwde meest geschikte is voor deze opdracht.
– In het bezit van Certificate in Assetmanagement van het Institute of Assetmanagement.
– Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de spoor infra, tunnel infra of energievoorzieningsprojecten.
– Heeft minimaal 10 jaar relevante ervaring als Consultant en Projectleider.
– Heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring op het gebied van integraal assetmanagement, bij voorkeur in de spoorwegomgeving.
– Heeft ervaring met Heavy of Light Rail.
РHeeft ervaring opgedaan binnen tenminste ̩̩n van de G4 gemeenten.

Wensen:
– Aantoonbare relevante werkervaring die zo goed mogelijk aansluit bij de genoemde werkzaamheden?
– Aantoonbare kennis en ervaring met het verbeteren van assetmanagement processen?
– Aantoonbare kennis en ervaring met de ontwikkeling van assetmanagement?

Competenties:
Samenwerken
Resultaatgerichtheid
Analytisch
Plannen

Interview:
Planning interviews: z.s.m. na sluiting.
Aantal kandidaten op interview: 2

Interesse?

Vacature:
(16650) Metro & Tram - Assetmanager 32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022