Middelen en Control – Onderzoeker doeltreffendheid en doelmatigheid 24 u/w
Volgnummer: 16664

>Middelen en Control – Onderzoeker doeltreffendheid en doelmatigheid 24 u/w
Volgnummer: 16664
Middelen en Control – Onderzoeker doeltreffendheid en doelmatigheid 24 u/w
Volgnummer: 16664
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 01-12-2019

Standplaats: Amstel 1
Duur: 12 augustus 2019 t/m 1 december 2019
Optie tot verlenging: ja, 3 maanden

Functieomschrijving
Onderzoeker doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuur

Werkzaamheden
Ben jij een sterke onderzoeker? Ben je nieuwsgierig en houd je van ingewikkelde organisatievraagstukken? Ben je gewend om fact-based te werken en ben je een echte teamspeler? Weet jij hoe de hazen lopen binnen een publieke organisatie? Draag je graag bij aan een lerende organisatie? En vind je het leuk om vanuit de inhoud én de relatie draagvlak te creëren? Dan zijn we op zoek naar jou.

Als onderzoeker bij Team LEERonderzoek voer je in opdracht van het college onderzoek uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuur. Je richt je op thema’s die maatschappelijk en politiek relevant zijn. Je onderzoekt welke bijdrage het beleid, de uitvoering en de organisatie van de gemeente leveren aan het oplossen van stedelijke problemen. Concreet lever je een bijdrage aan twee onderzoeken. Een onderzoek naar de sturing op CO2-reductie via concessieovereenkomsten en een onderzoek naar de ervaren drukte in relatie tot de wijze van inrichten van de openbare ruimte. Onder regie van de projectleiders van deze onderzoeken verricht je dossierstudies, organiseer en houdt je interviews en werk je ze uit, maak je analyses en schrijf je rapportages.

De wettelijke grondslag voor de opdracht van Team LEERonderzoek is art. 213a Gemeentewet. LEER staat voor Leren, Evalueren, Effect meten en Reflecteren.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Team LEERonderzoek
Team LEERonderzoek is een nieuw team dat volop in ontwikkeling is. Het bestaat uit vier medewerkers; één coördinator en drie projectleiders/onderzoekers. Het team heeft een eigen opdracht, programmering en werkwijze en is ondergebracht binnen de afdeling Interne Audit. Interne Audit is onderdeel van Directie Middelen en Control; een afdeling binnen Bestuur en Organisatie.

Bestuur en Organisatie
Bestuur en Organisatie is een organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijkste taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control
De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van de financiële functie. De directie voert de regie over gemeente brede vraagstukken op dit terrein en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Interne Audit
De afdeling Interne Audit is een nieuwe afdeling binnen de gemeente. De hoofdtaken van de afdeling zijn het opstellen van richtlijnen voor de Administratie Organisatie & Interne Controle, het onafhankelijk toetsen van interne beheersmaatregelen, het fungeren als sparringpartner met betrekking tot interne beheersing en het uitvoeren van onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuur.

Eisen:
– Minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
– Heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– CV Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– Heeft een afgeronde wetenschappelijke (WO) opleiding op het gebied van de bestuurskunde, politicologie, algemene economie of sociologie. Je bent in het bezit van een bijbehorend diploma.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uwt de meest geschikte is voor deze opdracht.
– Heeft minimaal vier jaar werkervaring met kwalitatief onderzoek binnen de publieke sector.
– Heeft werkervaring met onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het openbaar bestuur.
– Heeft aantoonbare kennis /werkervaring opgedaan op het gebied van de inrichting en werking van organisaties, op samenwerking, de verdeling van verantwoordelijkheden, op aansturing en uitvoering.
– Heeft adviesopdrachten uitgevoerd en publicaties opgeleverd waarbij hij/zij de resultaten op toegankelijke wijze heeft moeten presenteren.

Wensen:
– Heeft werkervaring opgedaan bij een gerenommeerd instituut op het gebied van onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de publieke sector.
– Heeft binnen een overheidsorganisatie gewerkt in de afgelopen 5 jaar.

Competenties:
Analytisch sterk
Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
Politiek bestuurlijk sensitief
Gericht op samenwerking
Resultaatgericht
Initiatiefrijk

Interview
Planning interviews: z.s.m. na sluiting
Aantal kandidaten op interview: 3

Interesse?

Vacature:
(16664) Middelen en Control - Onderzoeker doeltreffendheid en doelmatigheid 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022