Mobiliteitsadviseur (8) 24-32 u/w
Volgnummer: 10882

>Mobiliteitsadviseur (8) 24-32 u/w
Volgnummer: 10882
Mobiliteitsadviseur (8) 24-32 u/w
Volgnummer: 10882
2018-08-06T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 06-08-2018
  • Eind datum: 01-01-2019

Standplaats: Hoofddorp
Van 15-9-2018 t/m 1-1-2019
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Cluster omschrijving
Je komt te werken binnen Cluster Human Resource Management (HRM). Als cluster zorgen we samen voor een organisatie die optimaal functioneert op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We willen de aanwezige talenten en capaciteiten van mens en organisatie maximaal benutten. We werken vanuit onze organisatiekoers: “Werken vanuit de bedoeling”. Dit betekent ‘van buiten naar binnen werken’, dat is het leidende principe waaruit we werken, sturen en organiseren. Naast het werken aan organisatiebrede doelstellingen vertalen we de organisatiekoers ook naar onze eigen (interne) dienstverlening.

Functieomschrijving (jouw rol)
Uitvoering geven aan het mobiliteitsbeleid
In 2018 is ons mobiliteitsbeleid opgesteld. Waar mogelijk scherp je het beleid aan en standaardiseer je de processen. Als mobiliteitsadviseur adviseer je de organisatie over de in te zetten instrumenten en uit te voeren acties. Deels voer je deze acties ook zelf uit.

Coördineren loopbaanvragen
Als mobiliteitsadviseur coördineer je de binnenkomende loopbaanvragen en zorg je dat onze medewerkers worden gekoppeld aan één van onze loopbaancoaches. Daarnaast voer je zelf ook loopbaangesprekken.

(Laten) begeleiden van WW-ers
Als organisatie vinden we het belangrijk dat werknemers die dreigen in de WW te komen zo snel mogelijk worden begeleid in het zoeken naar ander werk. Hiervoor kunnen een aantal instrumenten worden ingezet. Samen met de werknemer onderzoek je wat de behoefte is. Vervolgens adviseer je de leidinggevende over het voorgestelde traject. Bij akkoord zet je de benodigde acties uit.

Onderhouden en inzetten van relevante netwerken
Haarlemmermeer neemt deel aan een aantal externe netwerken ten behoeve van mobiliteit. Als mobiliteitsadviseur neem je deel aan de netwerkbijeenkomsten, brengt kandidaten van Haarlemmermeer in en legt klussen voor in het netwerk. Daarnaast worden de netwerken gebruikt ter kennisdeling met elkaar.

Matchen van medewerkers op interne en externe plekken
Daarnaast verwachten we dat je intern ook de contacten met de managers aangaat, zodat we zicht krijgen op de eventuele mobiliteitsplekken bij Haarlemmermeer. Wanneer er werknemers zijn die willen bewegen, dan heb jij samen met onze recruiter zicht op de plekken in- en extern en bemiddel je onze werknemers naar deze plekken.

Kandidaatomschrijving:
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding met aandachtsgebied mobiliteit; (KO)
Je hebt 5-10 jaar relevante werkervaring op mobiliteit; (KO)
Je hebt een licentie voor TMA (talent motivatie analyse). (KO)
Je bent klant-, resultaat- en servicegericht;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
Je bent creatief en ondernemend;
Je beschikt over een duidelijke visie op het vakgebied loopbaan/mobiliteit;
Je bent stevig en stressbestendig en in bezit van een gezonde dosis humor;
Je hebt ervaring met het ontwikkelen en implementeren van mobiliteitsinstrumenten en mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van workshops, stages en de ‘klussenbank’.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
– visie op mobiliteit
– op opdracht aansluitende werkervaring
– passende motivatie voor de opdracht
– Aantoonbare ervaring met het voeren van loopbaangesprekken (20%)
– Op CV aantoonbare ervaring met het voeren van loopbaan gesprekken. – De ervaring wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: * Het voeren van één op één gesprekken incl. intake * Loopbaanwensen in beeld (laten) krijgen * Het “arbeid klaar” maken van de loopbaan kandidaat.
– Op CV aantoonbare ervaring met ontwikkelen en implementeren van loopbaaninstrumenten. (15%)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De mate waarin kandidaat tijdens het gesprek laat zien te beschikken over de gevraagde attitude en vaardigheden.
Representatief voorkomen.
Past in teamsamenstelling.
Persoonlijke klik.
Visie op mobiliteit.
Op opdracht aansluitende werkervaring.
Passende motivatie voor de opdracht.

Gespreksplanning
De gesprekken zullen op 10 september a.s. plaatsvinden.

Interesse?

Vacature:
(10882) Mobiliteitsadviseur (8) 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022