Netwerkregisseur Jeugd Preventie (11) 36 u/w
Volgnummer: 16627

>Netwerkregisseur Jeugd Preventie (11) 36 u/w
Volgnummer: 16627
Netwerkregisseur Jeugd Preventie (11) 36 u/w
Volgnummer: 16627
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • ZOETERMEER
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 01-08-2020

Standplaats: Zoetermeer
Duur: 12 maanden. Start: z.s.m.
Optie tot verlenging: ja

Organisatie
Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Daarbij staan vijf thema’s centraal:

Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners
Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.
Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk, schuldhulpverlening en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de WMO of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Binnen het Sociaal Domein ontstaat tijdelijk ruimte voor een nieuwe collega’s binnen het beleidsterrein Jeugd. Binnen het team werken we onder andere aan projecten en activiteiten voor de tienduizenden kinderen en jeugdigen in Zoetermeer. Van kinderboerderijen tot opvoedingsondersteuning en van begeleid wonen tot crisishulp. Wij willen dat het in Zoetermeer fijn is om op te groeien. Gezondheid, veiligheid en samenwerking met zijn daarbij voor ons de kernbegrippen. Als netwerker ben jij de verbindende factor binnen de gemeente – zoals met onze Jongerenteams – én tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties of instellingen als het gaat om een effectief en samenhangend jeugdbeleid.

Opdracht
Ben jij een expert op het gebied van Jeugdhulp, een geboren netwerker en wil je met jouw brede blik aan de slag voor de Zoetermeerse jeugd? Dan hebben wij een mooie kans voor jou. We zoeken een stevige accounthouder voor de partners in het preventieve veld waaronder de JGZ. Je verleent een inhoudelijke opdracht en koppelt daar de subsidieafspraken aan. Daarnaast ondersteun je de portefeuillehouder in verschillende regionale overleggen. Je schrijft makkelijk en bent flexibel. Als je ziet dat je binnen het team even ergens anders nodig bent, sluit je aan. Vanwege de druk op het team is tijdelijk extra capaciteit beschikbaar gesteld tot 1 januari 2021. Vanzelfsprekend ben jij deze hele periode beschikbaar.

Als jij een brede blik hebt op jeugdzorg, een ondernemende instelling hebt en makkelijk zaken oppakt, solliciteer dan als netwerkregis

Wat neem je mee?
Jij combineert de ambitie om de Zoetermeerse jeugd de beste kansen te geven aan een zakelijke en analytische instelling en een hoge mate van zelfsturing. Door jouw uitstekende sociale vaardigheden onderhoud je makkelijk contact met veel verschillende partijen – van bestuurders tot instellingen – om zo de samenwerking tot stand te brengen.

Wat bieden wij?
Je komt terecht in het hart van het sociale domein, op een afdeling waar continu leren en wendbaarheid de norm zijn en waar je zelf óók veel kunt leren. Ons gloednieuwe stadhuis stimuleert ontmoetingen en onderlinge samenwerking en je bent flexibel in het zoeken van je werkplek (dat kan ook thuis zijn).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Gunningscriteria
– Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Jeugdhulp in de afgelopen 6 jaar
– Uiterlijk 15 augustus 2019 beschikbaar
– Aantoonbare kennis van en werkervaring met gemeentelijke financiële instrumenten (P&C cyclus, subsidies) en contractmanagement
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken binnen een gemeentelijke instelling

Competenties
Heeft goede inhoudelijke kennis en ervaring op het terrein van jeugdhulp;
Goede contactuele eigenschappen, legt makkelijk verbinding tussen onderdelen van de organisatie;
Kan doortastend en strategisch optreden en beschikt over onderhandelingsvaardigheden;
Beschikt over een functioneel beïnvloeding repertoire, durft mensen aan te spreken met behoud van de relatie;
Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden; Overstijgt de operationele praktijk en weet verbanden te leggen die de leer- en verbetercyclus ondersteunen;
Is zelfstandig en kent een hoge mate van zelfsturing;
Kan helder rapporteren, monitoren en evalueren en is vaardig in gebruik van Excel en spreadsheets.

Interview:
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 22 juli in de middag.
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(16627) Netwerkregisseur Jeugd Preventie (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022