Omgevingsinspecteur Bouwprojecten 20-36 u/w
Volgnummer: 13383

>Omgevingsinspecteur Bouwprojecten 20-36 u/w
Volgnummer: 13383
Omgevingsinspecteur Bouwprojecten 20-36 u/w
Volgnummer: 13383
2019-01-17T00:00:00+00:00
  • AMSTELVEEN
  • Start datum: 17-01-2019
  • Eind datum: 01-07-2021

Standplaats: Amstelveen
Duur: 1-7-2019 t/m 1-7-2021
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en vergunningen. VH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte.

Opdracht
De toezichthouder houdt toezicht op grote projecten waaronder de Amstelveenlijn, het Stadshart en de A9. De inspecteur beschikt over een goede technische kennis en heeft inzicht van het gehele bouwproces. Werkt samen met andere stakeholders vanuit een integrale benadering en heeft hierbij oog voor de directe leefomgeving. Hij of zij beschikt over ruime ervaring met vergelijkbare bouw- en infraprojecten. Heeft kennis van bestuurlijke besluitvorming en adviseert en rapporteert aan het management en de portefeuillehouder

Het betreft een tijdelijke opdracht voor Amstelveen (1100 uur per jaar x 2 + eventuele verlenging van 550 uur).

Kandidaatomschrijving
– Je hebt een op de functie gerichte afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau.
– Minimaal 5 jaar ervaring in het omgevingsrecht, in het bijzonder toezicht en handhaving.
– Aantoonbare kennis van Squit XO
РErvaring met het co̦rdineren van projecten

Competenties
Als Omgevingsinspecteur bouwprojecten beschik je over de volgende competenties:
– Politiek bestuurlijke sensitiviteit
– Klantgericht
– Resultaatgericht
– Betrouwbaar
– Flexibel
– Integraal werken
– Besluitvaardig
– Deskundig
– Communicatief sterk

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

De AA-organisatie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega’s in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen. Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

Toelichting op rooster
Per 1 juli 2019 voor minimaal 2 jaar met eventuele verlenging van een half jaar, minimaal 20 uur per week.

Eisen
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Referentie vereist
– Op CV aantoonbaar minimaal een HBO diploma waaronder ABW 1 en ABW 2.

Gunningscriteria
– Op CV aantoonbare ervaring met Squit XO en Squit 2Go.
– Op CV aantoonbaar ervaring in een gelijke functie.

Gespreksplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op woensdag 13 maart tussen 13.00-16.00 uur

Aanleveren na gunning
– VOG
– Verklaring van geheimhouding en integriteit

Interesse?

Vacature:
(13383) Omgevingsinspecteur Bouwprojecten 20-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022