Omgevingsinspecteur / Toezichthouder 16-24 u/w
Volgnummer: 16660

>Omgevingsinspecteur / Toezichthouder 16-24 u/w
Volgnummer: 16660
Omgevingsinspecteur / Toezichthouder 16-24 u/w
Volgnummer: 16660
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • AMSTELVEEN
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 01-09-2020

Standplaats: Amstelveen
Duur: 1-9-2019 t/m 1-9-2020
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en vergunningen. VVH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte.

Producten van het team zijn: opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van omgevingsvergunningen, het opstellen van het meerjarenbeleid en de advisering aan de besturen van beide gemeenten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

De komende jaren krijgt het team te maken met een aantal belangrijke wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet private kwaliteitsborging en de Omgevingswet. Deze wettelijke ontwikkelingen vragen investeringen zowel in de procesvoering als in de medewerkers.

Wegens piekbelasting zijn wij op zoek naar een Wabo- omgevingsinspecteur met accent op brandveiligheid.

De opdracht loopt tot 1 september 2020 en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving
De Omgevingsinspecteur
– Controleert aan de hand van afgegeven vergunning;
– Signaleert en treedt op tegen ongewenste of onveilige situaties en strijdigheden met bestemmingsplan;
– Bepaalt, in geval van afwijkingen, vervolgstappen;
– Rapporteert over en treedt handhavend op bij illegale activiteiten;
– Handelt klachten af en beschikt over handhavingsverzoeken;
– Bewaakt de voortgang van procedures;
– Informeert over regelgeving en procedures;
– Adviseert met betrekking tot te nemen beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid;
– Ziet toe op de kwaliteit van de geleverde producten;

De omgevingsinspecteur:
– Beschikt aantoonbaar over een HBO denk en werkniveau.
РIs in het bezit van het diploma Bouw en woningtoezicht ABW1. Diploma Bouw en woningtoezicht ABW 2 is een pr̩.
– Heeft relevante systeemkennis waaronder Squit, Squit to go.

Competenties
Als Omgevingsinspecteur omgevingsvergunningen beschik je over de volgende competenties:
– Klantgericht
– Resultaatgericht
– Betrouwbaar
– Integer
– Besluitvaardig
– Accuraat
– Deskundig
– Flexibel
– Proactief

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de aanvraag af kan ronden.

De AA-organisatie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn.
Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega’s in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

Toelichting op rooster
In overleg is minimaal 16 uur mogelijk.

Eisen
– Op CV aantoonbaar HBO werk- en denkniveau en in het bezit van een diploma ABW 1.
– Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar op het gebied van het omgevingsrecht. Referentie vereist

Gunningscriteria
– Op CV aantoonbare kennis van zaaksysteem, Squit, en Squit 2 go.
– Op CV aantoonbaar ervaring met het uitvoeren en rapporteren van inspecties naar aanleiding van klachten en handhaafverzoeken.
– Op CV aantoonbaar in ruime mate kennis over bouwkundige en bouwprocessen. En in staat keuringen van staal en betonconstructies uit te voeren.
– Op CV aantoonbaar kennis van en ervaring met het beoordelen van (brandwerende) constructies en (brandveiligheid) installaties al dan niet als onderdeel van gelijkwaardige oplossingen.
– Op CV aantoonbaar diploma Bouw en woningtoezicht ABW 2.
Gespreksplanning
De top 3 aan kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op dinsdag 22 augustus. De aangeboden kandidaat dient op deze dag beschikbaar te zijn.

Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Klantgericht
– Resultaatgericht
– Betrouwbaar
– Integer
– Besluitvaardig
– Accuraat
– Deskundig
– Flexibel
– Proactief

Aanleveren na gunning
– VOG
– Verklaring van geheimhouding en integriteit

Interesse?

Vacature:
(16660) Omgevingsinspecteur / Toezichthouder 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022