Omgevingsmanager (10) 18 u/w
Volgnummer: 10560

>Omgevingsmanager (10) 18 u/w
Volgnummer: 10560
Omgevingsmanager (10) 18 u/w
Volgnummer: 10560
2018-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2018
  • Eind datum: 01-08-2019

Standplaats: Amsterdam, Buikslotermeerplein 2000 en op projectlocatie stadsdeel Noord
Duur: Start in overleg, t/m 01-08-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Je gaat de werkzaamheden uitvoeren vanuit het Team Projectmanagement Noord van het Ingenieursbureau, specifiek voor het DORA programma. Dit programma is gericht op het inlopen op het achterstallig onderhoud van de diverse woonwijken in Noord.. De complexiteit van de projecten zit soms in de techniek maar heel vaak in de drukke Amsterdamse omgeving met de belangen van alle stakeholders, bewoners en ondernemers en de complexe bestuurlijke besluitvorming context.

Werkzaamheden
Als omgevingsmanager ga je aan de slag binnen het DORA project voor de Windrichting Noord. Je bent daar de eerste aanspreekpunt voor de bewoners en organiseert samen met de aannemer inloopmomenten voor de omgeving. Je doet dit niet alleen, het team bestaat tevens uit een technisch projectleider, projectbeheerser en ondersteuning.

In de rol van omgevingsmanager ondersteun je de projectleider en ben je o.a. mede verantwoordelijk voor het verzorgen van het stakeholder management en communicatie met de buurt gedurende de looptijd van het project:
Je draagt zorg voor het stakeholdermanagement in projecten (maken van stakeholderanalyse, organiseren van inspraak, contact onderhouden met bewoners-bedrijven-aannemers, etc)
je levert input aan eisen, ontwerp en contract vanuit afspraken met de omgeving, bestuur en diensten en bedrijven.
Je draagt zorg voor de communicatie in projecten (organiseren van informatie of participatie bijeenkomsten, je bent het gezicht naar buiten, bedient de media, etc)
Je draagt zorg voor het verkeersmanagement in projecten (organiseren van BLVC plannen, uitvoering en schouw, etc)
Je draagt zorg voor de conditionering van projecten (regelen van bestemmingsplan, kabels en leidingen, tijdige vergunningen, wenstracé, etc)

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau Amsterdam is onderdeel van het cluster Ruimte en Economie en de partner op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad adviseren en sturen wij projecten van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. De passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van Amsterdam zijn onze kracht. Wij werken aan de metropool Amsterdam en zijn betrokken bij belangrijke bouwprojecten. Ook houden wij de stad op orde door het uitvoeren van grootonderhoud aan straten, bruggen en openbare verlichting.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring in de civiele techniek en heeft minimaal een behaald HBO technisch diploma, civiele techniek, technische bedrijfskunde e.d.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar op het werkveld van omgevingsmanager binnen een overheidsorganisatie in een complexe stedelijke omgeving die zich kenmerkt door veel stakeholders in de GWW sector en alerte, actieve bewoners.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare bestuurlijke sensitiviteit, hetgeen blijkt uit de context van werkervaring in het CV van de kandidaat.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal twee aantoonbare projectervaringen in projecten met een hoge mate van bewonersparticipatie tijdens een planvormingsfase. Indien u aan deze wens kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in de rol van omgevingsmanager in een IPM model aan overheidszijde en de conditionering (o.a. verkrijgen vergunningen) van projecten. Indien u aan deze wens kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.
– De aangeboden heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het zelfstandig schrijven van bestuurlijke besluitvormende stukken en het verkrijgen van vergunningen in de afgelopen 6 jaar.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zullen zijn tussen 23 en 27 juli.

Interesse?

Vacature:
(10560) Omgevingsmanager (10) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022