Omgevingsmanager Maarsbergen 12 u/w
Volgnummer: 16603

>Omgevingsmanager Maarsbergen 12 u/w
Volgnummer: 16603
Omgevingsmanager Maarsbergen 12 u/w
Volgnummer: 16603
2019-07-09T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 09-07-2019
  • Eind datum: 01-08-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 1-8-2019 t/m 1-8-2020
Optie tot verlenging: Ja, 1 jaar

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Over het project spooronderdoorgang Maarsbergen
De provincie Utrecht, ProRail en de gemeente Utrechtse Heuvelrug werken samen om de huídige kruising van de N226 met de spoorlijn Utrecht-Arnhem in Maarsbergen ongelijkvloers te maken. Dit is nodig omdat zowel op de provinciale weg als op het spoor de intensiteiten toenemen. Hiermee willen we de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving verbeteren.

Provinciale Staten hebben op 13 maart 2017 besloten dat de ongelijkvloerse kruising van het spoor met de N226 in Maarsbergen zal worden vormgegeven via de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. Voor deze variant is nu een voorlopig ontwerp gemaakt en wordt een Provinciaal Inpassingsplan voorbereid. Zie bijlage 1 voor een overzicht.

Participatie en communicatie: openheid en draagvlak
Participatie vormt een belangrijke factor in het vervolg van het project. Verschillende fracties in PS hebben aandacht gevraagd om de bewoners van Maarsbergen nadrukkelijk te betrekken. Daarop is een participatieplan opgesteld en een kwaliteitsteam ingericht om de verdere uitwerking van de ontwerpen te begeleiden.

Om dit proces goed te kunnen begeleiden zijn we op zoek naar een omgevingsmanager.

Wat ga je doen
De omgevingsmanager houdt zich primair bezig met het goed op elkaar afstemmen van de belangen vanuit de omgeving (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ProRail, bewoners, organisaties etc.) Je houdt daarbij steeds het overzicht en de regie. Idealiter streef je naar een situatie waarbij alle betrokken partijen voordeel hebben bij de gekozen oplossing. De omgevingsmanager is ook adviseur van de projectmanager en zorgt voor de omgevingsinformatie die relevant is voor de te maken keuze’s.De omgevingsmanager staat in nauw contact met de afdeling binnen de provincie die het Provinciaal Inpassingsplan opstelt.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
– Aanspreekpunt voor alle omgevingszaken tijdens de planvormingsfase;
– Het uitvoeren van omgevingsanalyses (issues, stakeholders, mijlpalen, standpunten, belangen) met als resultaat een communicatie/participatieplan
– Het actief communiceren met de omgeving in overleg met de adviseurs van de samenwerkende partijen;
– Het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten van het in te stellen kwaliteitsteam (Q-team) en de voorbereidende ontwerpateliers met de omgeving;
– Het periodiek rapporteren over de status en stand van zaken binnen omgevingsmanagement.

Eisen
– Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt
– Minimaal 5 jaar werkervaring als omgevingsmanager
– Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van omgevingsmanager met ervaring van de realisatie van maatregelen in het ruimtelijk-fysieke domein in samenwerking met verschillende overheden en marktpartijen.
– Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een multidisciplinair projectteam in de rol van Omgevingsmanager.
– Afgeronde HBO opleiding.

Wensen
– Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van omgevingsmanager met ervaring van de realisatie van maatregelen in het ruimtelijk-fysieke domein in samenwerking met verschillende overheden en marktpartijen.
– Ervaring met werken binnen en met een multidisciplinaire projectteams in de rol van omgevingsmanager (b.v. IPM).

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Motivatie
A. Persoonlijke eigenschappen
– Betrouwbaar en integer. Mensen kunnen van je op aan; de omgevingsmanager komt zijn/haar afspraken na en als dat niet lukt,
communiceert hij/haar daarover;
– Stevig in je schoenen staan
– Netwerker en bruggenbouw

B. Vaardigheden
– Goede luistervaardigheden en empathisch (inlevingsvermogen);
– Goed gevoel voor timing van processen en activiteiten;
– Analytisch vaardig, je kunt hoofd en bijzaken scheiden
– Proactief en in staat verschillende inhoudelijke terreinen binnen het projectteam te betrekken.

C. Kennis
– Kennis van omgevingsmanagement
– Kennis van het Politieke ‘spel’ in de regio en tussen de provincie en de gemeente;

Gesprek
De provincie wenst in het kader van deze offerteuitvraag maximaal 3 gesprekken te voeren. Tijdens het gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op de genoemde gespreksonderwerpen: “Persoonlijke eigenschappen”, “Vaardigheden” en “Kennis”.

Gesprekken voeren: donderdag 25 juli 2019

Interesse?

Vacature:
(16603) Omgevingsmanager Maarsbergen 12 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022