Opdracht Bedrijfscontroller- Senior adviseur control (12) 36 u/w
Volgnummer: 15393

>Opdracht Bedrijfscontroller- Senior adviseur control (12) 36 u/w
Volgnummer: 15393
Opdracht Bedrijfscontroller- Senior adviseur control (12) 36 u/w
Volgnummer: 15393
2019-05-10T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 10-05-2019
  • Eind datum: 15-10-2019

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-06-2019 t/m 15-10-2019
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 6 maanden

Opdrachtbeschrijving
Control daagt Rijkswaterstaat uit om te verbeteren, kijkt positief-kritisch met een breed blikveld, kent de regels en de bedoeling erachter, toont vakmanschap en denkt van buiten naar binnen.
Als bedrijfscontroller/senior adviseur control ga je onafhankelijk aan de slag zodat de organisatie in control is. Je helpt de organisatie haar doelen op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Je zorgt ervoor dat de hoofdingenieur-directeur, directeuren en middenmanagement vroegtijdig adequate sturingsinformatie krijgt en dat het management tijdig geïnformeerd en geadviseerd wordt over risico’s,
sturingsmogelijkheden, doelmatigSheid en rechtmatigheid.
Jij werkt vanuit vertrouwen en voorkomt een stapeling van control. Je adviseert proactief en onafhankelijk over processen door inbreng aan voorkant om problemen aan de achterkant te voorkomen.
De hoofdingenieur-directeur, het directieteam en middenmanagement hebben aan jou een (strategisch) adviseur en proactieve sparringpartner. Je loopt er warm voor hen te ontzorgen bij het in control zijn en blijven van de organisatie. Je hebt een boegbeeldfunctie. Je voert zelf ook hand-on gerichte (evaluatie)onderzoeken en audits uit. Bestuurlijke overeenkomsten worden pas ondertekend nadat er verplicht naar jouw advies is gevraagd en gekregen. Ook sta jij voor integriteit: het eerste onafhankelijke aanspreekpunt voor integriteitschendingen binnen de organisatie en speel je een belangrijke rol bij het melden, (laten) onderzoeken en afhandelen hiervan.
Je bent voor jouw onderdeel aanspreekpunt voor de Auditdienst Rijk (ADR).

De bedrijfscontroller/senior adviseur control:
*Bevordert een cultuur van efficiency en effectiviteit, integriteit, vernieuwing, verbetering en vertrouwen en voorkomt control op control.
*Zorgt dat de organisatie in control is en processen worden verbeterd op basis van onderzoeken (audits, business cases, e.d.) en analyses.
*Adviseert het management proactief en (on)gevraagd over de werking van de (BV)processen, de verbetermogelijkheden en organisatierisico’s
*Adviseert het management over producten in de managementcyclus,

Je hebt een divers takenpakket en bent breed inzetbaar. Nadruk ligt op:
* controltoets op bestuurlijke overeenkomsten
* verbeteren van de kwaliteit van het financieel beheer
* bronsystemen op orde
* compliance activiteiten (waaronder informatiebeveiliging en AVG)
* integriteit

Opdracht-eisen
· Master/doctoraal – WO Werk- en denkniveau
· Je hebt wo-niveau en hebt een academische opleiding afgerond in de richting van bedrijfskunde, accountancy of control.
· Je hebt meer dan vijf jaar ervaring als bedrijfscontroller of ervaring in een vergelijkbare functie.
· Je hebt kennis van bedrijfskunde, control en overheidsfinanciën.
· Je beschikt over verdiepte adviesvaardigheden en kunt fungeren als strategisch sparringpartner.
· Je hebt kennis van en ervaring met het afhandelen van integriteitskwesties.
· Je kunt procesgericht werken implementeren en bijdragen aan de verbetering van processen op basis van onderzoeken.
· Je bent bereid om pragmatisch en hands-on verschillende soorten werkzaamheden uit te voeren.
· Je kunt vanuit goede relaties scherp en kritisch zijn.
· Je bent proactief en adviesvaardig, hebt een onafhankelijke blik en kunt als bedrijfscontroller ‘control op control’ vervangen door vertrouwen.
· Je bent organisatiesensitief, handelt innovatief en kunt goed een oordeel vormen.
· Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Eisen:
De kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op wo-niveau in de richting van bedrijfskunde, accountancy of control.
De aangeboden kandidaat heeft meer dan drie jaar ervaring als bedrijfscontroller.
De aangeboden kandidaat heeft kennis van bedrijfskunde en/of control en/of auditing.

Wensen:
Wens 1
De aangeboden kandidaat beschikt over:
a. verdiepte adviesvaardigheden en
b. heeft aantoonbare ervaring als strategisch sparringpartner.
Wens 2:
De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met het afhandelen van integriteitskwesties.
Wens 3
De aangeboden kandidaat heeft:
a. aantoonbare ervaring met procesgericht werken en
b. implementeren en heeft
c. aantoonbare ervaring met bijdragen aan de verbetering van processen op basis van onderzoeken.

Interesse?

Vacature:
(15393) Opdracht Bedrijfscontroller- Senior adviseur control (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022