Opdracht: Contract Schrijven – Contract Begeleiden (11) 36 u/w
Volgnummer: 14891

>Opdracht: Contract Schrijven – Contract Begeleiden (11) 36 u/w
Volgnummer: 14891
Opdracht: Contract Schrijven – Contract Begeleiden (11) 36 u/w
Volgnummer: 14891
2019-04-15T00:00:00+00:00
  • TILBURG
  • Start datum: 15-04-2019
  • Eind datum: 30-04-2021

Standplaats: Tilburg en Roermond.
Duur: 1-5-2019 t/m 30-4-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop initële opdracht.

Opdrachtgever: Organisatieonderdeel RWS Programma’s, Projecten en
Onderhoud
Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met
marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten.

Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop, contracten, projectbeheersing en projecten. PPO’ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

Opdrachtomschrijving
Dagelijks werkt Rijkswaterstaat aan projecten om de Nederlandse infrastructuur te verbeteren. Dat vraagt om slimme inkoopstrategieën en heldere contracten. Jij weet het gehele inkoopproces voor de aanleg en het onderhoud van projecten in goede banen te leiden.

Je richt je op inkoopstrategieën en –plannen, contractvoorbereiding en aanbesteding van projecten met een grote complexiteit. De inkoopstrategie en geldende kaders en richtlijnen vertaal je naar het contract. Ook voer je meerwaardetoetsen en marktscans uit. Je zorgt voor overeenstemming met de opdrachtgevers en stakeholders over de inhoud van contracten en ziet erop toe dat contracten voldoen aan randvoorwaarden zoals afspraken met de omgeving en opdrachtgever. De risico’s heb je scherp in beeld en je adviseert betrokkenen hierover voordat het contact wordt afgesloten.

Voor inkoop- en contractvoorbereiding ben jij het aanspreekpunt en de inhoudelijke vraagbaak. Je zet de beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in. Regelmatig zoek je afstemming met jouw projectteam, stakeholders en andere relevante disciplines. Hierbij zorg je voor optimale kennisuitwisseling.

Je stuurt op kwaliteitsborging en de toepassing van de plan-do-check-act cyclus. Kennis en ervaringen deel je actief. Je zorgt voor eventuele verbeteringen van het inkoop- en contractmanagementproces.Tijdens de contractvoorbereiding en aanbesteding van werkzaamheden houd je de aspecten tijd, geld, kwaliteit en risico scherp in de gaten.

Clusteromschrijving
Voor deze opdracht word je ingezet als contractschrijver binnen het Cluster A Natte Centrales. Bij cluster A Natte Centrales verzorgen we voor het onderhoud van de bediencentrales Maasbracht en Tilburg met de daarbij behorende objecten ( sluiscomplexen en bruggen). Wij doen dit door middel van aanleg- en onderhouds contracten met een sterke Industriële automatisering/ICT component in combinatie met elektrotechnische, werktuigbouwkundige en kleine civiele aspecten. Op deze wijze zorgen wij er voor dat onze netwerken beschikbaar zijn en blijven.

Binnen deze opdracht word je als contractschrijver en contractbegeleider gedurende de
voorbereiding en aanbesteding binnen het Cluster A Natte Centrales ingezet op het contract TB3 (Tilburg 3). Jij voorziet de contractmanager tijdig van de benodigde aanbestedings- en gunningsdocumenten ten behoeve van de realisatie van de aanbesteding van het contract TB3. Je zorgt hierbij voor dat de raakvlakken tussen de verschillende (contract)producten zijn afgedekt en er één integraal contract ligt (Mainteance/ Design & Build Maintenance M/DBM). In de aanbestedingsfase ondersteun je de contractmanager bij het beoordelen en beantwoorden van vragen uit de Nota van Inlichtingen.

Plaats van tewerkstelling:
Tilburg en Roermond. Het gaat om minimaal een dag in Roermond en de rest in Tilburg. Het kan dat in de toekomst het TB3.0 team in een andere locatie komen te zitten. Maar voorlopig Roermond/Tilburg.

Eisen
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met het inkoopproces, innovatieve contractvormen zoals D&C, prestatie- en ingenieursdienstencontracten.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de voorbereiding van civiele en/of industriële automatiseringsprojecten onder de UAV-GC en binnen levensduurverlengend- en integraal groot onderhoud van natte infrastructuur.
– De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbaar afgeronde HBO-opleiding met een technische en / of bedrijfskundige achtergrond.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een maand na gunning opdracht i.v.m. een mogelijke opzegtermijn.

Wensen
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen uiterlijk een maand na gunning opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met projectmatig werken en heeft kennis van het IPM-model (of vergelijkbaar).
– De aangeboden kandidaat heeft een inhoudelijke basisopleiding op het gebied van inkoop en contracten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met ISO 9001 en relevante informatiesystemen (Hummingbird, GRIP).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring bij RWS.

Competenties
1. Je bent resultaatgericht, toont lef en je staat open voor vernieuwingen;;
2. Je voelt goed aan wat er binnen de organisatie omgaat en je bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden;
3. Verder kun je goed plannen en organiseren, heb je controle over je werkzaamheden, weet je mensen te motiveren en kun je innovatief handelen;
4. Je handelt naar de kernwaarden van Rijkswaterstaat:
– Resultaatgedreven;
– Aanspreekbaar;
– Dienstverlenend;
– Integer;
– Ondernemend;
– Verbindend.
5. Je onderneemt actie, zonder aansporing van anderen
6. Je anticipeert actief op ontwikkelingen

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(14891) Opdracht: Contract Schrijven - Contract Begeleiden (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022