Opdracht: (Senior) Adviseur Industriele Automatisering (12) 36 u/w
Volgnummer: 15541

>Opdracht: (Senior) Adviseur Industriele Automatisering (12) 36 u/w
Volgnummer: 15541
Opdracht: (Senior) Adviseur Industriele Automatisering (12) 36 u/w
Volgnummer: 15541
2019-05-17T00:00:00+00:00

Standplaats: Vrouwenpolder/Middelburg
Duur: start z.s.m. t/m 1-4-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x maximaal 12 maanden, na afloop initële opdracht

Opdracht omschrijving
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is opdrachtgever voor de verbreding van ca. 65 km autosnelweg en de aanleg van een tunnel, een aquaduct en 2 grote bruggen. Het programma is verdeeld over 5 projecten, waarvan 2 zijn afgerond en 3 nu in de realisatiefase.

Als senior adviseur industriële automatisering werk je mee aan het Tunnelproject A9
Gaasperdammerweg. Je bent betrokken bij het uitvoeren / beheersen van het contract. Dit doe je door het ontwerpproces en de ontwerpoplossingen van de opdrachtnemer te toetsen, de realisatie te volgen en door het volgen van het test- en afnameproces. Nadruk hierbij ligt op de integratie van systemen (installaties en besturing). Daarnaast adviseer je gevraagd en ongevraagd over risico’s ten aanzien van de tunneltechnische installaties, besturing en bediening. Op deze manier zorgen we ervoor dat de tunneltechnische installaties aantoonbaar worden opgeleverd met de gewenste kwaliteit
en de tunnel op een veilige en efficiënte manier bediend kan worden en voldoet aan de Landelijke Tunnel Standaard.

Je doet dit op basis van de landelijke kaders en wet- en regelgeving. Je bent het aanspreekpunt voor de projectorganisatie en gesprekspartner voor de opdrachtnemer voor de technische installaties en de samenhang daarvan met de operationele organisatie en processen.

Als senior adviseur industriële automatisering stel je de klant centraal en realiseer jij je dat een oplossing alleen kan bestaan als de samenhang tussen techniek, organisatie en processen goed is geborgd.

Opdrachtspecificatie
Deze opdracht betreft specifiek een Adviseur Industriële Automatisering voor het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het Programma Schiphol-Amsterdam-Almere. Werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden in Amsterdam Zuid Oost. De medewerker zal gepositioneerd worden in het Technisch team van het project onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Manager.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar een afgeronde hbo opleiding
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente en aantoonbare inhoudelijk kennis en ervaring in relatie tot de markt
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare recente ervaring op het gebied van inkoop- of contractmanagement
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de werkwijzen in zijn totaliteit van aanleg en onderhoud van middelgrote technische projecten (projecten tussen € 500.000,- en € 5.000.000,-)
Geldige diploma’s dragen het VCA/VCU-logo, de vermelding ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’, de naam van het Examencentrum VCA,
kandidaat naam, geboortedatum en VCA diplomanummer opgenomen.
Bij het niet benoemen van VCA gegevens in het CV van de kandidaat en hierdoor de verificatie in het Centraal Diploma Register (CDR) https://www.vca.ssvv.nl niet kan plaatsvinden zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Wensen
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van contracten en begeleiding hiervan tijdens uitvoering in IA-sector of besturingssystemen
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het laten opstellen van contracten door derde partijen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het aansturen van teams of adviseurs
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met kennisuitwisseling en -borging tussen de diverse actoren / stakeholders.

Cv
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en maximaal 7 pagina’s A4. Opleidingen: afgeronde en erkende opleidingen moeten duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer diploma is behaald.

Interesse?

Vacature:
(15541) Opdracht: (Senior) Adviseur Industriele Automatisering (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022