Opdrachtgever Watersysteem 36 u/w
Volgnummer: 14175

>Opdrachtgever Watersysteem 36 u/w
Volgnummer: 14175
Opdrachtgever Watersysteem 36 u/w
Volgnummer: 14175
2019-03-07T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 07-03-2019
  • Eind datum: 27-09-2019

Standplaats: Ridderkerk
Duur: 03-04-2019. t/m 27-9-2019
Optie tot verlenging: max. 2x en max. 24 maanden

Beschrijving
De afdeling Regie & Assetmanagement werkt vanuit de assetmanagement filosofie en stuurt op de prestaties van de assets van ons waterschap en zorgen dat deze ook in de toekomst goed blijven functioneren. Je gaat onderdeel uitmaken van een multidisciplinair assetteam onder aansturing van de assetmanager. De taak van de afdeling Regie & Assetmanagement (RA) is om alle werkzaamheden ten behoeve van het duurzaam in stand houden (onderhoud, verlenging technische levensduur, etc.) van de assets Watersystemen, Waterketen/Waterzuivering en Waterkering & Wegen en het bereiken van de doelen vastgesteld in het Water- en Wegenbeheerprogramma, deze uit te werken en te programmeren. Via meerjaren investerings-, onderhouds- en beheerplannen worden onderhoudsconcepten en werkorders, werkopdrachten en investeringsopgaves (projecten) verstrekt aan de uitvoerende afdelingen, zoals Projecten & Uitvoeringen (PU), Beheer & Operatie (BO) en Zuiveren & Onderhoud (ZO). Voor de afdeling Regie & Assetmanagement zijn wij op zoek naar een:

De Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het succes van het project, ondersteund door de seniorgebruiker en de seniorleverancier in de stuurgroep. De Opdrachtgever moet zeker stellen dat het projectresultaat wordt opgeleverd binnen de gestelde toleranties en dat het projectresultaat de voorziene baten zal realiseren. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de Business Case.

De werkzaamheden van de opdrachtgever, in eerste instantie binnen het programma Watersystemen, zijn op hoofdlijnen:
– Bewaken en beheersen van de voortgang van het project op tactisch niveau en het bewaken en zeker stellen van de levensvatbaarheid van het project;
– (Mede) opstellen, bewaken en uitvoering geven aan de meerjaren investeringsopgave binnen het programma;
– (Functionele) aansturing geven als opdrachtgever aanProjectmanagers;
– Toezien op de toepassing van PRINCE2 processen zoals kwaliteit-, capaciteit- en risicomanagement;
– Informeren van het bedrijf- en programmamanagement (o.a. Assetmanager/System Engineer).
– Rapporteren aan directie en bestuur over de voortgang van het project;
– Besluitvorming over issues, afwijkingen en risico’s binnen toleranties;
– In overleg treden met directie en bestuur indien de toleranties worden overschreden;
– Optreden als aanspreekpunt voor (ook bij escalatie) en informeren van (projectgebonden) stakeholders op hoofdlijnen over diverse aspecten van de projectvoorbereiding en -uitvoering.

Overige gegevens
Het aantal te werken uren is gemiddeld 36 uur per week met een maximum van 864 uren over de inhuurperiode.

Eisen
– Kandidaat heeft minimaal een academisch werk- en denkniveau en afgeronde HBO- of WO-opleiding. Opleidingsniveau is duidelijk terug te vinden in het CV en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.
– U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

Wensen
– De kandidaat heeft minimaal vijf jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde functie. De werkervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV maar verwijzing naar CV levert geen score op! Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
– Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt. Denk hierbij o.a. aan:
Opdrachtgeverschap projecten in het algemeen
Bewaken en beheersen van de voortgang van projecten op strategisch niveau en het bewaken en zeker stellen van de levensvatbaarheid van projecten;
Meerjaren investeringsopgave;
Rapporteren aan directie en bestuur over de voortgang van het project;
Besluitvorming over issues, afwijkingen en risico’s binnen toleranties;
De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV. maar verwijzing naar CV levert geen score op! Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
– Geeft u aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht.
– Je neemt verantwoordelijkheid, toont initiatief, bent creatief, makkelijk benaderbaar voor collega’s en externe partners en betrokkenen en een informele leider. Verder ben je analytisch sterk, heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en werk je resultaatgericht. Beschrijf hier hoe jij of uw kandidaat dat aanpakt. Verwijzing naar CV levert geen score op!

Cv
Het cv is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Interview
Er worden maximaal 5 kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk donderdag 28 maart 2019, 17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op maandag 1 april 2019, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Interesse?

Vacature:
(14175) Opdrachtgever Watersysteem 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022