Operationeel engineer Platform (10) 24 u/w
Volgnummer: 20205

>Operationeel engineer Platform (10) 24 u/w
Volgnummer: 20205
Operationeel engineer Platform (10) 24 u/w
Volgnummer: 20205
2020-01-13T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Helder (afdeling:MI IG OZB ENG)
Duur: 01-07-2020 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: nee

Beschrijving afdeling binnen DMI

De afdeling Operationele Engineering van de IG OZB is onder andere verantwoordelijk voor het up to date houden van de instandhoudingsplannen van de Walrusklasse onderzeeboten, het voorbereiden en uitvoeren van planmatig onderhoud en complexe onderhoudsopdrachten, etc. Op dit moment is onvoldoende capaciteit voor het zorgdragen van de optimalisatie van het materieel, middelen en configuratiemanagement, waaronder de Platform systemen.

Beschrijving taken afdeling

Voor de afdeling Operationele Engineering van de IG OZB is de behoefte gesteld aan een Operationele System Engineer met kennis van SAP en Platform Systemen met als doel het verbeteren van de planbaarheid en bestuurbaarheid van het onderhoud.

De Operationele Engineer en de Installatiemanager moeten door het goed organiseren van “Installatiemanagement” inzage krijgen in kosten, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van een specifieke installatie. Door het verkrijgen van dit inzicht kan de Installatiemanager de instandhouding van zijn installatie optimaliseren. Het is belangrijk dat de Operationele Engineer voldoende SAP kennis heeft om ILS producten in SAP te kunnen wijzigen. Daarnaast dient de Operationele Engineer affiniteit met techniek.

Functie omschrijving en taken
Het proactief participeren aan TSM overleg;
Het signaleren van de behoefte aan modificaties en conform de geldende procedures opstellen van een behoeftestelling voor deze modificaties;
Het signaleren van de behoefte aan incidentele TSM-werkgroepen en het opstellen van een behoeftestelling voor een TSM-werkgroep;
Het vertegenwoordigen van de gebruiker in de procesgang van modificaties;
Het in voorkomend geval coördineren van het wijzigen van boekwerken (bijv. platformhandboeken en instructieboeken);
Het actualiseren van exploitatieplannen aan de hand van de adviezen van de medewerkers ten aanzien van periodiek onderhoud (PO) en boord- en walreservedelen;
Het beslissen over voorstellen wijziging onderhoudsbescheiden (VWOB) en het op grond van de VWOB laten aanpassen van het periodiek onderhoud (PO);
Het coördineren van het conform de geldende procedures wijzigen van PO aan de hand van engineering reports, MATRACS storingsformulieren, telefonische probleemomschrijvingen of Engineerings adviezen;
Het beslissen over voorstellen wijziging uitrustingsbescheiden (VWUB) en het laten aanpassen van de norm voor boord- en walreservedelen;
Het beslissen over de beantwoording van een storingsformulier met actiecode dienst (D);
Het coördineren van de uitvoering van adviezen van de medewerkers om COST-drivers en availability killers te verhelpen;
Het deelnemen aan quick scan vergaderingen in een coördinerende en normstellende rol om in TSM verband met ondersteuning van procesbegeleiders in korte tijd het PO en de boord- en walvoorraden te verbeteren.

Eisen:
– Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal vier A4´s.
– kandidaat beschikt minimaal over een diploma op MBO niveau 4 met affiniteit met werktuig-, scheepsbouw en elektrotechniek.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met Integrated Logistics support (ILS)
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met instandhoudingsprocessen binnen de maritieme techniek.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met SAP
– kandidaat moet voldoen aan de onderstaande competenties zoals vastgelegd in het Defensiecompetentiewoordenboek.
– kandidaat beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift goed.
– kandidaat is bij aanvang van de werkzaamheden in het bezit van een VCA-BASIS certificaat.
– Het minimaal beschikbare aantal uren per week is van belang voor de efficiënte inzet.
Het beschikbaar aantal werkuren per week is minimaal 24 uren met uitzondering van vakantieverlof, feestdagen en dergelijke met een maximum van 8 uur per werkdag.
– Voor het verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar afgegeven door de MIVD is het noodzakelijk dat de kandidaat over de Nederlandse nationaliteit beschikt.
– bereid is medewerking te verlenen aan een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Wensen:
– kandidaat beschikt over een HBO diploma met een bedrijfskundig of technische richting
– kandidaat beschikt over ervaring met SAP modukes ILS 1 en 3
– Kandidaat heeft ervaring met Platform- en Sewaco systemen aan boord van onderzeeboten

Competenties:
Analyseren
Communiceren
Besluitvaardig
Initiatief
Organisatie gericht
Resultaat gericht
Samenwerken
Verantwoordelijk

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 3 maart om 10:00 uur 2020.
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20205) Operationeel engineer Platform (10) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022