Organisatie(cultuur)adviseur 16 u/w
Volgnummer: 16049

>Organisatie(cultuur)adviseur 16 u/w
Volgnummer: 16049
Organisatie(cultuur)adviseur 16 u/w
Volgnummer: 16049
2019-06-13T00:00:00+00:00
  • HAARLEM
  • Start datum: 13-06-2019
  • Eind datum: 28-01-2020

Standplaats: Haarlem
Duur: 28-7-2019 t/m 28-1-2020
Optie verlenging: 1 x 2 maanden

Opdrachtomschrijving
De aanleiding van dit onderzoek is de veronderstelling dat het Veiligheidsbureau Kennemerland effectiever kan zijn in de opgave die zij heeft vanuit haar taken, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Over het algemeen levert het Veiligheidsbureau wat haar gevraagd wordt en in de basis met een goede kwaliteit. De basis is op orde. Dit blijkt ook uit het recente kwaliteitscertificaat dat is behaald. Aan de andere kant zijn er issues, die de moeite waard zijn voor een nader onderzoek. Zo ziet de directie bijvoorbeeld ontwikkelpunten in het bewaken van de kwaliteit van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie (door mensen en organisaties aan te spreken) en het functioneren in een netwerk. Dit is o.a. zichtbaar uit een reactie op het recente rapport van de inspectie over de geoefendheid van crisisfunctionarissen. Ook ziet de directie een wisselend beeld als het gaat om het kunnen nemen van eigenaarschap en een voorbeeldrol als VRK-medewerker in landelijke en regionale dossiers. Het verbinden van de expertise op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing aan dossiers buiten de scope van het VBK is geen vanzelfsprekendheid. Voorbeelden hierbij zijn dossiers als lokale ‘crises’, maatschappelijke vraagstukken en complexe opgaven.

De resultaten van het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:
– Is de positie van het VBK binnen en buiten de VRK passend in het licht van ons risicoprofiel en toekomstige opgaven?
– Welk gedrag, positionering en sturing is passend voor de opgave van het VBK in het heden en in 2025?
– Wat is nodig om de uitkomsten van de vragen 1 en 2 te realiseren?

Beoogd resultaat
Een advies waarmee het Veiligheidsbureau zich verder kan ontwikkelen met als doel effectiever te zijn.

Uitgangspunten
In de opdracht worden de volgende documenten als uitgangspunt genomen:
– De huidige programmabegroting
– De huidige beleidsplannen (beleidsplan risico- en crisisbeheersing en MOTO-beleidsplan) en het regionaal risicoprofiel;
– Samen Koers kiezen

Verder dienen de omgeving waarbinnen het VBK actief is (landelijk, (inter)regionaal, VRK) en de uitkomsten van onderzoeken en ontwikkelingen binnen ons netwerk in ogenschouw te worden genomen.

Kandidaatomschrijving
Luistervaardig, analystisch, empatisch, helder en compact kunnen verwoorden in geschrift, in staat zijn tot een dialoog, hoofd-en bijzaken kunnen scheiden, ervaring met organisatiediagnoses, ervaring met cultuurveranderingsopgaven, ervaring met netwerkorganisaties.

Eisen
– Aantoonbaar WO-diploma en werkniveau dat dient te blijken uit het CV.
– Vijf jaar ervaring in vergelijkbare opgaven. Referentie vereist.

Gunningscriteria
– Motivatiebrief: persoonlijke motivatie van de kandidaat voor deze opdracht of voorstel van bemiddelingsbureau + toelichting op CV waar nodig.
– Aantoonbaar, (minimaal 5 jaar) ervaring als organisatie-adviseur in vergelijkbare organisaties c.q. het publiek domein mbt veiligheidsvraagstukken.
– Aantoonbaar (minimaal 5 jaar) ervaring in een veranderende context (met cultuur en changetrajecten) op strategisch niveau.

Aanleveren bij offerte
– diploma

Gespreksplanning: 18 juli 2019 ’s morgens.

Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– verrificatie van aangeleverde gegevens
– klik opdrachtgever/opdrachtnemer

Aanleveren na gunning
– VOG (initieert de VRK)

Interesse?

Vacature:
(16049) Organisatie(cultuur)adviseur 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022