Proces- en Procedurebegeleider Ruimtelijke Planvorming (9) 32-40 u/w
Volgnummer: 9655

>Proces- en Procedurebegeleider Ruimtelijke Planvorming (9) 32-40 u/w
Volgnummer: 9655
Proces- en Procedurebegeleider Ruimtelijke Planvorming (9) 32-40 u/w
Volgnummer: 9655
2018-05-15T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 15-05-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Zwolle
Duur: 11-06-2018 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Organisatie
De Ontwikkelopgave werkt aan realisatie van natuurbehoud en herstel in 24 Overijsselse natuurgebieden. Dit doen we samen met tal van maatschappelijke partners onder de noemer van Samen Werkt Beter. Binnen de provincie is deze opgave onder gebracht binnen de eenheid Natuur en Milieu (NM).

Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland. Jouw eenheid grijpt dit aan om het natuurbeleid meer te richten op het beleven en benutten van natuur. Dit biedt volop kansen en uitdagingen. De provincie werkt aan een omvangrijk uitvoeringsprogramma om het Nationale Natuur Netwerk in Overijssel vorm te geven. Ook is zij gestart met de voorbereidingen om de nieuwe Omgevingswet te kunnen uitvoeren. Samen met je collega’s analyseer je de impact op verschillende beleidsterreinen en adviseer je over te nemen maatregelen. Van strategisch tot operationeel. Je werkt intensief samen met vertegenwoordigers uit de samenleving en je speelt zoveel mogelijk in op initiatieven van anderen die aansluiten bij provinciale ambities. De eenheid bestaat uit de teams Strategie & Bestuursondersteuning, Beleidsontwikkeling & Realisatie, Contractering en Projectuitvoering. Je gaat samenwerken met zowel 93 vaste collega’s, als collega’s die op tijdelijke basis vanuit hun expertise bijdragen.

Project
Een opgave met grote maatschappelijke impact op grondeigenaren en omwonenden vereist nauwe procesmatige en procedurele begeleiding. Samen met partners hecht de provincie sterk om op begrijpelijke wijze te communiceren die aansluit op de beleving van betrokkenen in de projecten. De verschillende projecten bewegen allemaal vanuit de huidige planvormingsfase richting een realisatiefase. De ontwikkelingfase wordt afgerond met een ruimtelijk plan. Een proces dat sterk afhankelijk is van een zorgvuldige procedure en goede procescommunicatie.

Opdracht omschrijving
Het procedureel en communicatief begeleiden van ruimtelijke planvormingsprocessen.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Het voorbereiden en begeleiden van de ruimtelijke planvormingsprocedures (besluitvorming, ter inzage legging, publicatie, archivering)
Het maken en bewaken van procesafspraken met betrokken projectleiders, communicatieadviseurs en gemeente(rade)n
Advisering en begeleiding van het bijbehorende communicatietraject.

Eisen:
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO/WO opleiding.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring met ruimtelijke planvormingsprocessen in de periode 2010-2018.
– Externe is flexibel inzetbaar (incidentele activiteiten in avonduren horen bij het werkpakket).

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe heeft aantoonbaar werkervaring in een communicatierol bij een overheidsorganisatie. (30%)
– Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met ruimtelijke planvorming. (50%)
– Externe heeft werkervaring met (uitvoeringsprojecten in) het werkveld natuurlijk/landelijk gebied. (20%)

Competenties:
Zorgvuldig;
Accuraat;
Flexibel;
Plannen en organiseren;
Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
Organisatievaardigheden;
Hands-on mentaliteit.

CV eis:
U voegt een CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden met Jacco Koek (Communicatiestrateeg), Iris Wolters (Coordinator planvorming en vergunningen) en Harke Dijksterhuis (Omgevingsmanager) op donderdag 31 mei 2018 tussen 11.00 en 13.00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(9655) Proces- en Procedurebegeleider Ruimtelijke Planvorming (9) 32-40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022