Procesbegeleider Ensia (12) 32 u/w
Volgnummer: 11224

>Procesbegeleider Ensia (12) 32 u/w
Volgnummer: 11224
Procesbegeleider Ensia (12) 32 u/w
Volgnummer: 11224
2018-09-03T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 3 maanden, start rond 1-10-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: telkens voor 3 maanden , max. 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Ensia
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalig informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. ENSIA heef tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. Uitgangspunt is het horizontale verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan de nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Inkomen (SUWInet) is samengevoegd en gestroomlijnd.

ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK (BRP, PUN, BAG, BGT en BRO) en SZW.

Doel van de opdracht
Gemeenten ondersteunen bij:
– Invullen zelfevaluatie informatieveiligheid en domein specifieke vragenlijsten in ENSIA;
– Inrichten van het horizontale verantwoordingsproces informatieveiligheid;
– Afronden van verticale verantwoording t.b.v. specifieke toezichthouders;
– Het inbrengen van wensen t.a.v. doorontwikkeling.

Resultaat van de opdracht
De ondersteuning van de procesbegeleiding moet er toe leiden dat:
1. er ondersteuningsproducten van kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;
2. alle gemeenten alle deadlines (31 december en 1 mei) behalen;
3. de doorontwikkeling van ENSIA aansluit op de behoeften van gemeenten;
4. de klanttevredenheid over de geleverde ondersteuning groot is.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
РOp verzoek van gemeentelijke co̦rdinator ondersteunen bij uitvoering van ENSIA;
– Signaleren van ontwikkelingen en wensen bij gemeenten;
– Opstellen, schrijven en toetsen van ondersteuningsproducten op basis van behoefte van gemeenten;
РVoorbereiden en verzorgen presentaties op regiobijeenkomsten en/of trainingen t.b.v. gemeentelijke co̦rdinatoren;
– Mede uitvoeren van acceptatietests;
– Beantwoorden van inhoudelijke vragen over informatieveiligheid i.s.m. IBD;
– Leveren van inhoudelijke bijdrage aan de doorontwikkeling van ENSIA en omzetten van vragenlijst op basis van BIG naar vragenlijst op basis van BIO.

Kennis- en ervaringsvereisten
– WO werk- en denkniveau;
– Ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van veranderprocessen bij gemeenten;
– Ruime ervaring met het opzetten van projecten als projectleider (of als adviseur binnen een project);
– Ruime kennis van BIG en ervaring met de implementatie daarvan in gemeenten in de rol van adviseur;
– Kennis van verantwoordingsprocessen in en door gemeenten;
– In de afgelopen vijf jaar meerjarige (meer dan drie jaar) ervaring met werken bij of voor gemeenten in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuur, management en uitvoering);
РErvaring met ENSIA een pr̩;
– Ruime kennis van en ervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen;
– Ruime recente (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) ervaring met het verbinden van gemeenten rond het delen van kennis (best practices) en organiseren van samenwerking;
РInhoudelijke en actuele kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen, op het terrein van informatievoorziening zoals BAG, DigiD, BGT en/of Suwi is een pr̩.

Houdingaspecten
– Overtuigingskracht;
– Klantgericht;
– Dienstbaar;
– Kwaliteitsgericht;
– Resultaatgericht;
– Zelfstandig;
– Initiatiefrijk;
– Samenwerkingsgericht;
– Netwerken;
– Uitstekende communicatieve vaardigheden;
– Analytisch vermogen.

Aanleveren bij offerte
– Door de kandidaat geschreven motivatie.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 24 september 2018 tussen 11:00 uur en 14:30 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(11224) Procesbegeleider Ensia (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022