Procesbegeleider(s) versnellingsteam Duurzame Scholen 8-24 u/w
Volgnummer: 14905

>Procesbegeleider(s) versnellingsteam Duurzame Scholen 8-24 u/w
Volgnummer: 14905
Procesbegeleider(s) versnellingsteam Duurzame Scholen 8-24 u/w
Volgnummer: 14905
2019-04-15T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 15-04-2019
  • Eind datum: 30-11-2019

Standplaats: Overijssel
Duur: 27-05-2019 t/m 30-11-2019
Optie tot verlenging: Mogelijk

Organisatie
Er ligt een grote maatschappelijke opgave en ambitie om (onderwijs)gebouwen in Overijssel te verduurzamen. De provincie (team Nieuwe Energie, gebouwde omgeving, project Duurzame Scholen) wenst in te zetten op het lostrekken en in uitvoering krijgen van concrete projecten op het gebied van energiebesparing en opwek van duurzame energie. Hierbij gaat het met name om energieneutrale renovaties van basisscholen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen zijn reeds energiecoaches actief in de provincie om scholen daarin te begeleiden. Aanvullend op de activiteiten van deze coaches wordt een versnellingsteam in het leven geroepen.

Project
Primair doel van het versnellingsteam is te fungeren als aanjager in de totstandkoming en intensivering van concrete verduurzamings- en energiebesparingsprojecten binnen het bestaande onderwijsvastgoed van gemeenten. De inzet en activiteiten van het versnellingsteam moeten er toe gaan leiden dat gemeenten en schoolbesturen in Overijssel in de komende twee jaar worden voorbereid in hun verplichting(en) ten aanzien van klimaat- en duurzaamheidsbeleid. En dan vooral de financiële borging daarvan.

Opdracht omschrijving
We zoeken naar 2 a 3 experts voor het versnellingsteam met expertise op het gebied van financieel/juridische zaken, aanbestedingsexpertise en algemene procesmatige expertise. Deze drie expertises hoeven niet per se verenigd te zijn in 1 persoon.

De werkzaamheden bestaan uit:
• Het ondersteunen van gemeenten en schoolbesturen bij de concretisering van (renovatie)projecten uit het duurzaam IHP. Gemeenten en schoolbesturen kunnen gezamenlijk een verzoek indienen voor ondersteuning door het versnellingsteam in het realiseren van hun ambitie om de scholen te verduurzamen. Basisvoorwaarde daarbij is dat er een IHP ten grondslag ligt aan de plannen van de gemeente en schoolbesturen (of in elk geval de wil om een langetermijnvisie uit te voeren). Deze projecten komen via het project Duurzame Scholen binnen. De experts uit het versnellingsteam worden toegewezen aan deze projecten op basis van de daarbij benodigde kennis en expertise. Dit betekent dat nog niet precies duidelijk is hoeveel tijd en inzet er per expert gevraagd zal worden. Ook kunnen er (piek)momenten zijn waarop de inzet intensiever zal zijn dan op andere momenten.
• Stimuleren dat beschikbare geldstromen en mogelijkheden voor externe financiering bij schoolbesturen en gemeenten inzichtelijk worden
• Contact met alle stakeholders over investeren, financieren en huisvesting
• Meewerken aan, en ontwikkelen van kennis ten behoeve van de sector en stakeholders
• Inzet van generieke businesscase(s) en ontwikkelde hulpmiddelen (denk aan de beslisboom verduurzaming scholen) waarmee kennis is opgedaan binnen het programma van de landelijke Green Deal Scholen.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Voor het versnellingsteam zijn we op zoek naar experts (financieel/juridisch, aanbesteding en technisch/procesmatig), die van zelfstandig werken en aanpakken houden en zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. De experts die worden gezocht fungeren als aanjager in het proces dat voor gemeenten moet gaan leiden tot verduurzaming van het onderwijsvastgoed (vooralsnog met name in het PO). Deze experts zijn onafhankelijk en kiezen geen partij in discussies tussen gemeente en school(bestuur).

Eisen:
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring met ontwikkeling, verduurzaming en- of realisatie onderwijsvastgoed in de periode 2005-2019.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe is financieel/juridisch onderlegd en heeft kennis van bouwzaken, wetgeving en onderhandelingsvaardigheid. Ervaring met innovatieve aanpakken, (financiële) vastgoedkennis en bijbehorende rekenmodellen. Kennis van nationale en gemeentelijke regelgeving (mbt onderwijshuisvesting). (25%)
– Externe heeft aanbestedingsexpertise, en heeft ervaring met innovatieve aanbestedingsvormen van onderwijsvastgoed. Ervaring met levensduur verlengende renovaties en ervaring met budgetbewaking en risicobeheersing. Affiniteit met opstellen van overeenkomsten en prestatiecontracten. (25%)
– Externe heeft expertise op het gebied van projectmanagement en een technische achtergrond. Ervaring met actief ondersteunende rol bij gemeenten en/of schoolbestuur, aantoonbare bouwkundige en/of bedrijfskundige technische kennis. (25%)
– MOTIVATIE (25%)
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen, welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken en welke toegevoegde waarde u heeft voor deze opdracht of de opdrachtnemer.

De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:
zelfstandig werken, proactief;
communicatief sterk, enthousiasmerend;
combinatie strategisch denken & uitvoeren (je kan zowel beleidsmatig als operationeel schakelen);
affiniteit met maatschappelijk ondernemerschap (je spreekt de taal van de sector);
resultaatgericht.

Reizen
Tarieven van interim professionals zijn in principe inclusief eventuele reis-, verblijfs- en transportkosten (zie ook modelovereenkomsten). Om dienstreizen te kunnen declareren (altijd à € 0,37 per kilometer) is altijd expliciete toestemming van opdrachtgever nodig. Voor dienstreizen geldt verder:
1. Gebruik een leenfiets als dit mogelijk is (te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
2. Als 1. niet mogelijk is reis dan met openbaar vervoer (OV-pasjes te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
3. Als 1. en 2. niet mogelijk zijn, gebruik dan een leenauto (te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
4. Als 1. en 2. en 3. niet mogelijk gebruik dan pas de eigen auto.

CV eis:
Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden met Judith Siebring (projectleider duurzame scholen en Ester Aldenberg (beleidsmedewerker) op donderdag 16 mei 2019 tussen 9:00 en 13:00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(14905) Procesbegeleider(s) versnellingsteam Duurzame Scholen 8-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022