Procesleider inkoop 26 u/w
Volgnummer: 15446

>Procesleider inkoop 26 u/w
Volgnummer: 15446
Procesleider inkoop 26 u/w
Volgnummer: 15446
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 16-06-2020

Standplaats: Amsterdam, Weesperstraat 113
Duur: 17-06-2019 t/m 16-06-2020
Optie tot verlenging: ja, totaal 2 jaar

Functieomschrijving
De directie V&OR verzorgt vanaf 2018 o.a. voor de gehele stad het Assetmanagement. De Assetmanager programmeert de behoefte op het gebied van groot onderhoud (GO),vervangingsvraag (VV) en dagelijks onderhoud (DO). De assetmanager werkt hierin nauw samen met de directie Stadswerken (SW) als het gaat over dagelijks onderhoud. In de programmering worden de meerjarige instandhoudingsplannen opgesteld en de inkoopbehoefte bepaald.
Daarmee is de Leadbuyer Fysieke domein (directie Ingenieursbureau) de belangrijkste ketenpartner als het gaat om de inkoopketen. Andere belangrijke partners zijn de directies SW, Grond & Ontwikkeling en Ruimte & Duurzaamheid.
Om de samenwerking in de inkoopketen horizontaal (tussen de directies) en verticaal (binnen V&OR) verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar een procesleider inkoopketen.

Als Procesleider ben je belast met de verdere implementatie van het vernieuwde inkoopproces. Dit doe je in nauwe samenwerking met het Ingenieursbureau/Leadbuyer Fysiek, V&OR en SW. Daarnaast zullen de processen goed moeten worden afgestemd met de overige partners binnen het fysieke domein zoals Grond & Ontwikkeling en Ruimte & Duurzaamheid.
Daarnaast draag je zorg voor de implementatie in de organisatie V&OR. Hierbij communiceer je over de nieuwe manier van werken. In het inkoopplan 2018 zijn de gewenste resultaten geformuleerd die passen bij de nieuwe werkwijze: categorieplannen, stedelijke contracten e.d. De implementatie hiervan zal begeleiding en voortgangs-ondersteuning vragen van de projectleider. Je zorgt dat medewerkers, assetmanagers en lijnmanagers op de hoogte zijn van het nieuwe proces en werkwijze.
Je doet verbetervoorstellen waar nodig en stemt deze af binnen de keten en de eigen organisatie.
De nadruk van de functie ligt op verbinden en samenwerken.

De procesleider
Begeleidt de proces veranderingen van tekentafel tot vanzelfsprekend gebruik. Je maakt gebruik van bestaande, nieuwe en nog te ontwikkelen werkprocessen en werkinstructies;
Signaleert en agendeert verbeterpunten in het inkoopproces; .
Is verantwoordelijk voor de prestaties van het proces:
Formuleert de prestatie-indicatoren op basis waarvan hij/zij kan beoordelen of het proces goed loopt
Bewaakt de doelstellingen van het proces
Is verantwoordelijk voor het functioneren van de leer- en verbeterloop
Organiseert hiertoe een overlegstructuur binnen V&OR met belanghebbenden en neemt deel aan ketenbrede overleggen
Beslist over procesaanpassingen
Draagt zorg voor het doorvoeren van verbeteringen
Heeft een brede blik op het proces:
Overziet het hele inkoopproces over de gehele keten en de aansluitingen met andere processen;
Stuurt het deelproces m.b.t. V&OR (en de medewerkers van V&OR in het proces) functioneel aan
Betrekt alle procesmedewerkers
Rapporteert over de voortgang van het inkoopplan en stemt regelmatig af met de lijnorganisatie:
Stuurt het deelproces binnen V&OR aan en bewaakt de (inhoudelijke) kennis en kunde in dit proces
Realiseert via de lijnorganisatie dat kennis en kunde op orde zijn
Zorgt dat de benodigde capaciteit en inzet voor het proces geleverd wordt.
Je legt verantwoording af over de inhoudelijke voortgang en de aanpak van de procesverbeteringen aan de teamleider Openbare Ruimte en de Regiegroep Inkoop.

Gemeentelijke organisatie
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities. Zo verschuift onze focus van techniek naar functie, gebruik en veiligheid, van onderhoudbaar naar herbruikbaar en duurzaam en van degelijk naar met lef en flair. Binnen de afdeling Stedelijk beheer zijn diverse teams actief, waaronder het team Openbare Ruimte. Dit team zorgt voor integrale sturing op de instandhouding, het gebruik en de functie van de openbare ruimte, met als doelen: leefbaar, schoon, heel en veilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer stadsdelen en diverse andere teams binnen de gemeente.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een Academisch / HBO+ werk- & denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met verandertrajecten bij een van de 10 grootste gemeentes van Nederland.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring opgedaan met inkoopprocessen.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met, en kennis van de Amsterdamse organisatie (bij voorkeur binnen het fysieke domein).

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft meerjarige ervaring met verandertrajecten binnen beheer openbare ruimte
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met Amsterdamse organisatie in het fysieke domein.

CV Eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
De gesprekken zijn tussen 27 mei en 31 mei.

Interesse?

Vacature:
(15446) Procesleider inkoop 26 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022