Procesmanager Maatschappij 32 u/w
Volgnummer: 13774

>Procesmanager Maatschappij 32 u/w
Volgnummer: 13774
Procesmanager Maatschappij 32 u/w
Volgnummer: 13774
2019-02-12T00:00:00+00:00
  • OLDENZAAL
  • Start datum: 12-02-2019
  • Eind datum: 01-03-2020

Standplaats: Oldenzaal
Duur: 11-03-2019 t/m 01-03-2020
Optie tot verlenging: Ja

Aanleiding en Achtergrond
Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Oldenzaal gelukkig kan zijn. Met de maatschappelijke partners is een “stip aan de horizon” geformuleerd: de ‘gelukkige inwoner’, die meedoet en naar eigen kunnen bijdraagt aan de samenleving en daar waar nodig daarbij ondersteund wordt.

Uitgangspunt hierbij is een verder aan te scherpen integrale aanpak waarin de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner wordt gestimuleerd en de ondersteuning zo licht als mogelijk is maar zwaar als het moet. Om dit te bereiken is transformatie binnen het sociaal domein nodig; een transformatie naar een gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners, ketenpartners en overheid bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en individuele oplossingen. Dit is een continu proces waarbij inwoners, professionals, instellingen, werkgevers en gemeenten samenwerken, innoveren, leren en verbeteren.

Het domein maatschappij is volop in beweging om deze transformatie ( mede ) vorm te geven. De transformatie vraagt om een andere rol van de gemeente Oldenzaal, dus ook van de medewerkers van het domein Maatschappij. Een verschuiving van zorgen voor naar zorgen dat, van beheersen en controleren naar samen leren en ontwikkelen. In de komende periode wordt op operationeel niveau verder vorm geven aan de transformatie binnen het domein Maatschappij. De procesmanager is de spin in het web om alle initiatieven rondom dit thema te verbinden, te ontwikkelen, te begeleiden en te sturen (het geeft de complexiteit van de rol en functie weer.)

Wat ga je doen?
Als procesmanager neem je deel aan MT-vergaderingen van het domein Maatschappij. Je draagt zorg voor de coördinatie van een aantal majeure projecten binnen het domein. Daarnaast ben je de verbinder in het domein rondom alle projecten en initiatieven die spelen en begeleid je het transformatieproces. Naast het sterke procesmatige aspect van de functie, ben je een voorbeeld van “getransformeerd” denken en handelen, in houding & gedrag. Dit cultuuraspect is wezenlijk van belang om de transformatie te doen slagen. Affiniteit hiermee is een “must”.

Je werkzaamheden bestaan o.a uit:
Faciliteren van en sturen op een aantal majeure projecten dan wel in de rol van procesregisseur, dan wel in de rol van opdrachtgever
Je ondersteunt collega’s in de (wijze van) uitvoering van projecten
Je bewaakt de integraliteit van de verschillende projecten en initiatieven
Advisering over inrichting van toekomstige iniatieven, projecten en veranderagenda

Na twee jaar laat je achter:
Een gedragen transformatieagenda voor de jaren erna
Een domein dat integraal, methodisch en efficiënt werkt
Wij werken effectief samen in de keten
Evaluatie (o.b.v. de uitgevoerde monitor) per december 2020, incl. aanbevelingen

Wat vragen wij?
HBO niveau
Je hebt een strategisch werk en denkniveau, waarbij je in staat bent de vertaling te maken naar tactisch niveau en de operationele werkelijkheid
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als procesbegeleider in transformatieve processen
Je inspireert mensen te zoeken naar het 3e alternatief zonder je te verliezen in beschouwingen
Je verstaat de kunst om te schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen (situationeel) en die zo in te zetten dat de verbinding tussen projecten sterker wordt

Competenties
Omgevingsbewust
Integraliteit
Resultaatgericht
Enthousiasmerend
Analyse en oordeelsvorming

CV eis:
Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(13774) Procesmanager Maatschappij 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022