Procesregisseur 24-32 u/w
Volgnummer: 11172

>Procesregisseur 24-32 u/w
Volgnummer: 11172
Procesregisseur 24-32 u/w
Volgnummer: 11172
2018-08-29T00:00:00+00:00
  • HEERDE
  • Start datum: 29-08-2018
  • Eind datum: 01-12-2019

Standplaats: Heerde
Van 19-9-2018 t/m 1-12-2019
Optie verlenging: 4 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Omschrijving:
Als procesregisseur ontwikkel en onderhoud je netwerken rondom huiselijk geweld, detentie en nazorg, bemoeizorg en jeugdzorg. Je zorgt voor het op gang brengen van de samenwerking tussen hulpverleners en het preventieve veld als deze ondanks inspanningen van de casusregisseur stagneert en de benodigde hulp daardoor niet geleverd wordt.

Wat houdt de functie in?
Je bent gesprekspartner en adviseur voor collega’s bij complexe problematiek;
In complexe casussen waarbij de hulpverlening dreigt te stagneren, organiseer je een multidisciplinair overleg (MDO) en zit dit voor. Binnen het MDO heb je als taak ervoor te zorgen dat betrokkenen tot duidelijke afspraken komen. Je zorgt voor het aanwijzen van een casusregisseur/coördinator die eerstverantwoordelijke is voor het vervolg en het bewaken van de uitvoering van de afspraken. In enkele, zeer complexe casussen kan het zijn dat de casusregie bij jou komt te liggen;
Je bent gesprekspartner voor beleidsmedewerkers, spiegelt het beleid aan de praktijk, bent gesprekspartner in de transformatieopgave en signaleert tijdig mogelijke knelpunten in de uitvoering;
Je bent knelpuntencoördinator waarbij je aanspreekpunt bent en een adequate oplossing zoekt voor knelpunten van cliënten.

Kandidaatomschrijving
Wat vragen wij?
Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
Je hebt minimaal 3 jaar (relevante) werkervaring in een vergelijkbare functie;
Ruime kennis en ervaring met complexe casuïstiek, je kunt inschatten wanneer opschaling vereist is bij crisissituaties;
Je kunt snel een analyse maken van de problematiek, inclusief de onderlinge verhoudingen;
Je kunt besluitvaardig omgaan met tegenstellingen;
Je hebt verbindende en coachende kwaliteiten;
Je hebt durf en lef om buiten de kaders te denken;
Je hebt inzicht in relevante netwerken en kennis van de sociale kaart;
Je hebt kennis van specialistische wet- en regelgeving (Wmo en bij voorkeur aanpalende wetten);
Je bent enthousiast en betrokken, activerend en oplossingsgericht;
Je bent flexibel en stressbestendig.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden) en de functie-eisen. De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden en wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving. Er wordt expliciet een inhoudelijke motivatie gevraagd m.b.t. waarom de gemeente Heerde? en waarom deze functie?
– Wetgeving (25%)
Op cv aantoonbaar minimaal 1,5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, met de WMO en/of Jeugdwet en/of Participatiewet en/of WLZ
werkervaring met 1 van de 4 (5 %)
werkervaring met 2 van de 4 wetgevingen (10 %)
werkervaring met 3 van de 4 wetgevingen (15 %)
werkervaring met alle wetgevingen (25 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaatsomschrijving. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat aanwezig is. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Bovenstaande competenties en/of functietaken worden door de gemeente beoordeeld in de motivatiebrief en/of het sollicitatiegesprek.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 18 september 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.
Wanneer u op maandag 17 september 2018 aan het einde van de dag nog geen uitnodiging heeft ontvangen via de Inhuurdesk, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.

Interesse?

Vacature:
(11172) Procesregisseur 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022