Programma Management Officer (PMO) Programma Heroverweging 24-32 u/w
Volgnummer: 13784

>Programma Management Officer (PMO) Programma Heroverweging 24-32 u/w
Volgnummer: 13784
Programma Management Officer (PMO) Programma Heroverweging 24-32 u/w
Volgnummer: 13784
2019-02-13T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 13-02-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Arnhem
Duur: 13-03-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
De provincie heeft in 2015 een heroverweging van het in gebruik zijnde boekhoudpakket Oracle EBS uitgevoerd. Uit deze heroverweging is voortgekomen dat we eerst met elkaar in gesprek gaan om onze processen en procesafspraken te actualiseren voordat we nieuwe ondersteunende software gaan selecteren. Deze provincie brede discussie zal gevolgd worden door een Europese aanbesteding, vervolgens de implementatie van de nieuwe processen en software in de organisatie en vervolgens inbedding in de provinciale organisatie.

Het programma Heroverweging Financieel Systeem moet de komende vier jaar zijn beslag krijgen. Het programma omvat vier fasen: procesexploratie, opstellen requirements, aanbesteding en implementatie. Elke fase bestaat uit meerdere projecten. Het programma bevindt zich nu in de fase opstellen requirements.

Opdrachtgever is het Bedrijfsvoeringsberaad, gedelegeerd opdrachtgever is de Teammanager Financieel Beleid (FIB).

Verantwoordelijkheden
De provincie zoekt een programma management officer (PMO) voor het versterken van het team. De PMO voert in samenwerking met de programmamanager mede de regie over de werkpakketten.

De gezochte kandidaat zorgt (mede) voor:
– Bijhouden projectadministratie/-dossier op SharePoint, inclusief het beheren van toegangsrechten;
– Opstellen verslagen van overleggen, o.a. stuurgroep overleg;
– Bewaken van voortgang;
– Bewaken en signaleren van rapportages deelprojecten;
– Bewaken en signaleren van (dreigende) overschrijding van toleranties;
– Ondersteunen bij project- en resourceplanning;
– Ondersteunen bij opstellen van rapportages/presentaties;
– Opstellen van beslisdocumenten;
– Bijhouden register van acties, issues, risico’s en besluiten;
– Inplannen reviews m.b.t. QA/QC;
– Kwaliteitsbewaking m.b.t. producten (o.a. standaarden).

Eisen
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde MBO opleiding.
Benoem de naam van de opleiding, de plaats en het jaar waarin het diploma is behaald.
– Externe beschikt aantoonbaar over recente ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) als Programma Management Officer (PMO).
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de relevante projecten/opdrachten waaruit deze ervaring blijkt.
– Externe beschikt aantoonbaar over recente ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) in (politiek) complexe projecten/programma’s. Onder complex verstaan wij een project/programma met een groot aantal belanghebbenden (minimaal 5 verschillende afdelingen betrokken), uiteenlopende belangen, politieke en bestuurlijke invloeden en met een strategisch belang voor de organisatie.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de relevante projecten/opdrachten waaruit deze ervaring blijkt.

Gunningscriteria
– Externe beschikt aantoonbaar over recente ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) binnen een overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 25%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met de toepassing van Prince2 in de praktijk, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 20%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met het gebruik en beheer van MS SharePoint, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 15%
– Externe beschikt aantoonbaar over een Prince2 Foundation certificaat, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het jaar waarin het certificaat is behaald. 10%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met het gebruik van MS Project, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 10%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met het gebruik van MS Excel, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 10%
– Externe beschikt aantoonbaar over een IPMA PMO certificaat, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het jaar waarin het certificaat is behaald. 10%

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
– Zelfstandigheid: Je bent in staat eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodigen kan goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en problemen zelf op te lossen. Je werkt efficiënt, besteedt je tijd nuttig en zoekt zinvol werk als er tijd over is.
– Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden. Je probeert fouten tevoorkomen en ziet erop toe dat de taken binnen de afdeling grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.
– Doorzettingsvermogen: Je hebt lef en toont betrokkenheid waarmee je zaken voor elkaar krijgt en je laat je niet uit het veldslaan.
– Proactief/initiatief nemend: Je signaleert kansen en handelt daarnaar. Hiermee begin je liever uit jezelf, dan dat je passiefafwacht.
– Leervermogen: Je neemt nieuwe informatie in je op en past deze vervolgens effectief toe in allerlei (werk)situaties.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave).

Gesprek
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 4 maart 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(13784) Programma Management Officer (PMO) Programma Heroverweging 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022