Programmamanager Actie Service Centrum 32-36 u/w
Volgnummer: 12205

>Programmamanager Actie Service Centrum 32-36 u/w
Volgnummer: 12205
Programmamanager Actie Service Centrum 32-36 u/w
Volgnummer: 12205
2018-11-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-11-2018
  • Eind datum: 01-07-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: 1-12-2018 t/m 1-7-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Programmamanager
De gemeente Amsterdam heeft in 2018 een eerste aanzet gemaakt voor een 24-uursafdeling voor het afhandelen van een beperkt aantal overlastmeldingen uit de openbare ruimte. Daarnaast zijn informatiesystemen ontwikkeld, geïntegreerd en gekoppeld. De nieuwe afdeling en informatiesystemen zijn vervolgens gebruikt voor het optimaliseren van een aantal handhavingsgerichte procesketens. In 2019 moet het Actie Service Centrum, de informatievoorziening en de ketenoptimalisatie sterk uitgebreid worden voor het afhandelen van overlastmeldingen op het gebied van handhaving, reiniging en afval.

Voor dit traject willen wij een serie projecten onder programmasturing initiëren en deels continueren. Hieronder verstaan we:
– Algemeen programma- en projectmanagement (of ondersteunen van projectmanagers waar beschikbaar)
– Doorontwikkeling van de afdeling Actie Service Centrum in oprichting
– Ontwikkeling, integratie en/of koppeling van informatiesystemen in het domein van openbare ruimte
– Het ontwerpen, implementeren en borgen van gemeentebrede en -overschrijdende ketenoptimalisaties

Werkzaamheden
Op programmaniveau
– Initiëren, bewaken en afsluiten van projecten voor het optimaliseren van de afhandeling van overlastmeldingen- en signalen binnen de gemeente.
– Aansturen en begeleiden van de projectmanagers/projectteams van de onderliggende projecten.
– Met betrokken clusters en directies ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van een masterplan Handhaving & Reiniging.
– Aanspreekpunt voor college- en raadsleden inzake overlastmeldingen in de openbare ruimte.
– Borgen van financiële huishouding van het programma en haar onderliggende projecten.
– Aanverwante ontwikkelingen binnen de gemeente tijdig opmerken, verbinden en waar nodig regisseren.

Project #1: Doorontwikkeling afdeling Actie Service Centrum in oprichting
– Werving, selectie en opleiding van 20+ operationele medewerkers in 2019 (met voorziene uitbreiding in 2020), aangevuld met het ontwerp en, inrichting van en overdracht naar management- en staffuncties.
– Structurele inrichting van de huidige tijdelijke afdeling binnen de lijnorganisatie van de ambtelijke organisatie.
– Afstemming met de medezeggenschap inzake de organisatieontwikkeling en roostering.
– Fysieke inhuizing naar een nieuwe meldkamervoorziening begeleiden.
– Inrichten SLA’s en afstemmen KPI’s met ketenpartners en de verantwoordelijke directies.
– Het uitvoeren van het interim management over de afdeling tot de formele overdracht aan de lijn (ondersteund door een vaste teamleider).

Project #2: Ontwikkeling, integratie en/of koppeling van informatiesystemen in het domein van openbare ruimte
– Het sturen van de doorontwikkeling van het centrale informatiesysteem voor overlastmeldingen en -signalen voor ca 10 directies, diverse externe ketenpartners en 800+ gebruikers.
– Managen van de afspraken tussen project en beheer.
– Op directie- en managementniveau uitvoeren van stakeholdermanagement.
– Met de betrokken architecten afstemmen over de gemeentebrede doorontwikkeling en samenhang met VNG/GEMMA standaarden en ontwikkelingen.
– Met de projectmanager afstemmen met leveranciers en/of beheerders van externe systemen waarmee gekoppeld moet gaan worden.

Deelproject #3: Gemeentebrede en -overschrijdende ketenoptimalisaties
– Conform bestuurlijke prioriteiten en binnen de (on)mogelijkheden van de betrokken stakeholders sturen op het verbeteren van ketenprocessen voor het opvolgen van overlastmeldingen door het analyseren, (her)ontwerpen van processen, werkinstructies en de bijbehorende informatievoorziening, inclusief het borgen van KPI/SLA-afspraken met de betrokken ketenpartners.
– Inrichten processen van continu leren en verbeteren.
– Borgen van rapportages en dashboards op operationeel, tactisch en strategisch niveau over de prestaties van de te optimaliseren ketens.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De gemeente Amsterdam is de grootste gemeente van Nederland en telt 853.312 inwoners. De gemeentelijke organisatie bestaat uit clusters met daaronder verschillende onderdelen. Dit programma raakt een groot aantal onderdelen, verdeeld over meerdere clusters.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en/of denkniveau.
– Geef aan wat het hoogstgenoten opleidingsniveau is van de kandidaat.
– Geef aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft 3 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van programma’s en projecten in complexe organisaties en samenwerking tussen organisaties bij (semi-)overheidsinstanties.
– De aangeboden kandidaat heeft 3 jaar aantoonbare ervaring en referenties met (het vernieuwen van) ICT voorzieningen op en rond meldkamers
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het ontwerp, de implementatie en -verandering van 24-uursprocessen en organisaties.
– De aangeboden Kandidaat heeft ervaring met processen voor het afhandelen van veiligheids-, incident- en/of overlastgerichte meldingen.

Wensen
– Geef aan van welke van de onderstaande systemen de kandidaat kennis heeft.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de bestuurlijke dynamiek binnen grote gemeentes.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met softwareontwikkeling middels Agile/Scrum en in samenhang met VNG/GEMMA standaarden en ontwikkelingen.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Interviews: wo 28 nov 2018 10:03 – wo 5 dec 2018 10:03

Interesse?

Vacature:
(12205) Programmamanager Actie Service Centrum 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022