Programmamanager Bodycams en Portofonie 36 u/w
Volgnummer: 16723

>Programmamanager Bodycams en Portofonie 36 u/w
Volgnummer: 16723
Programmamanager Bodycams en Portofonie 36 u/w
Volgnummer: 16723
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 01-09-2020

Standplaats: Amsterdam (Daniël Goedkoopstraat 7-9)
Duur: 1-9-2019 t/m 1-9-2020
Optie tot verlenging: ja, voor 6 maanden, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Als Programmamanager Bodycams en Portofonie ben je verantwoordelijk voor business, inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van de projecten Bodycams en Portofonie.

Belangrijkste aspecten hierbij zijn: stakeholder management, aansturen projectteams, begeleiden van de aanbestedingen, communicatie naar de organisatie en belanghebbenden en financieel beheer van de projecten.

Over de projecten:
In het project Bodycams zullen handhavers in de operatie worden uitgerust met bodycams. Bodycams zullen onderdeel uit gaan maken van de standaard uniformuitrusting van de handhaver. Dit zal middels een aanbesteding moeten worden gerealiseerd. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van gemeente Amsterdam voert momenteel de onderzoek evaluatie uit. Het College B&W doet aanbevelingen op basis van het evaluatierapport aan de Raad over verdere voortzetting van het gebruik van bodycams bij handhaving Amsterdam.

Project Portofonie realiseert toekomstbestendige uniforme radiocommunicatievoorzieningen voor alle BOA’s in de openbare ruimte. Hiertoe worden de bestaande producten en diensten vervangen, de procedures en werkwijzen van verschillende bedrijfsonderdelen geharmoniseerd en beheer en support opnieuw ingericht. Dit alles moet aansluiten bij de koers die door de directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte vanaf 2019 is ingezet en omvat onder meer het aansluiten van de voorziening op de nieuwe meldkamer.

Je legt verantwoording af aan de respectievelijke stuurgroepen.
Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het opstellen van bestuurlijke voortgangsrapportages en voorbereiden bestuurlijke besluitvormingstrajecten.

Werkzaamheden
– Opleveren van/participeren bij het opstellen van de volgende Projectvoorstellen, Businesscases en Beheerplannen;
– Voorbereiden stuurgroepen en afstemmen doelstellingen, eisen en wensen met stakeholders;
– Begeleiden en aansturen van de projectteams Portofonie en Bodycams;
– Bewaken van de planning en de voortgang van de op te leveren mijlpalen;
– Bewaken van geldende regels, richtlijnen, procedures en voorschriften die de gemeente Amsterdam hanteert voor dergelijke projecten;
– Begeleiden van de business kant van de aanbesteding, onder meer het opleveren van: programma’s van eisen, prijsmodel, beschrijving van de dienst, etc.;
РContracteren en co̦rdineren van de werkzaamheden van de externe leveranciers, en betrokken afdelingen binnen de gemeente Amsterdam;
– Behartigen van de ‘Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte’ belangen vanuit afstemmende rol met de andere G4 gemeenten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte is dé centrale handhaving directie voor de openbare ruimte in Amsterdam. Van Amsterdam, voor Amsterdam. Onze visie is gericht op één ding: Amsterdam moet veiliger worden. Er zijn drie ontwikkelingen die voor TH& OR bepalend zijn: gedragsbeïnvloeding, samenwerking en operationele excellentie.

Het project ‘Portofonie’ implementeert een nieuw en uniform communicatie systeem voor het organisatieonderdeel Handhaving en Toezicht. Het project Bodycams beoogt met de invoering van bodycams voor handhavers in de openbare ruimte de veiligheid van deze groep medewerkers op straat te verhogen.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De kandidaat beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau.
– De kandidaat heeft in de laatste 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het aansturen van multi-disciplinaire projectteams vanuit de rol van projectleider.
– De kandidaat heeft in de laatste 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als programmamanager binnen een organisatie die zich bezig houdt met openbare orde & veiligheid.
– De kandidaat heeft in de laatste 4 jaar minimaal 2 jaar kennis en ervaring opgedaan met aanbestedingstrajecten.
– De kandidaat heeft in de laatste 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met portofonie oplossingen.
– De kandidaat heeft in de laatste 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het gebruik van camera beelden in de openbare ruimte.
– De kandidaat heeft in de laatste 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met mobiel handhaven binnen een G4 gemeente.
– De kandidaat heeft in de laatste 8 jaar minimaal 5 jaar kennis opgedaan van bestuurlijke processen en het werken binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Wensen
– De kandidaat heeft kennis van en ervaring met handhaving in de openbare ruimte.
– De kandidaat heeft ervaring met privacywetgeving inzake camerabeelden.
– De kandidaat heeft kennis van en ervaring met portofonie en meldkamer oplossingen.
– De kandidaat heeft ervaring met het toepassen van verschillende werkvormen om resultaat te halen uit bijeenkomsten. Het antwoord graag toelichten in een motivatie van maximaal een half a4.
– De kandidaat heeft kennis van en ervaring met CityControl van Sigmax.
– De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het toepassen van IV / ICT oplossingen binnen het domein openbare orde en veiligheid.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: n.t.b, na week 30/31

Interesse?

Vacature:
(16723) Programmamanager Bodycams en Portofonie 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022