Programmamanager Innovatie Dienstverlening 28-32 u/w
Volgnummer: 16098

>Programmamanager Innovatie Dienstverlening 28-32 u/w
Volgnummer: 16098
Programmamanager Innovatie Dienstverlening 28-32 u/w
Volgnummer: 16098
2019-06-14T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 14-06-2019
  • Eind datum: 29-02-2020

Standplaats: Utrecht, Europalaan 93
Duur: 19-08-2019 t/m 29-02-2020
Optie tot verlenging: ja

Opdracht omschrijving
De wijze waarop burgers contact met elkaar en organisaties onderhouden verandert als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De jongeren van nu zijn de volwassenen van straks. Dit zijn in belangrijke mate digital natives: burgers die zijn opgegroeid met digitale technologie in het dagelijks leven. De digitalisering van de samenleving biedt kansen om nieuwe verbindingen tussen burger en politie te creëren. Politie in Verbinding vereist een digitale transitie. Dit wil zeggen dat het niet zozeer gaat om het digitaliseren van bestaande werkwijzen, maar om een transformatie in de manier van werken waarin digitale technologieën een dominante rol spelen. Om de digitale transitie vorm te geven, is een innovatiestrategie nodig.

Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:
– Betrokken burgers en partners
– Georganiseerd innovatieproces
– Gericht experimenteren
– Begeleide opschaling
– Gestuurde samenhang
– Oog voor technologie adoptie

Er worden reeds experimenten uitgevoerd met kunstmatige intelligentie, chatbots, do-it-yourself policing. Om deze innovaties goed te begeleiden en om voor te zorgen dat nieuwe innovaties worden geïnitieerd en begeleid dient er een gestructureerd innovatieproces te worden opgezet in de politie organisatie.

Doelstelling
De programma manager stimuleert innovatie voor Politie in verbinding. Dit doet de programmamanager door het opzetten van gestructureerde innovatieaanpak en het begleiden en aanjagen van innovatie

Verantwoordelijkheden
– Verantwoordelijk voor het opzetten van een innovatie programma plan waarin staat welke doelen gesteld worden, welke stakeholders er zijn, een begroting etc
– Het inspireren en enthousiasmeren van de verschillende stakeholders in de organisatie
– Verantwoordelijk voor het opzetten van een gebalanceerd innovatie portfolio (incrementeel & transformationeel)

Vakmatige taken
– Het inrichten van funnel fasen met per fase een beschrijving van doel, activiteiten, deliverables, de tijd, het budget, de templates, de KPI’s etc.
– Het Opstellen van stage gate criteria
– Het testen en valideren van de funnel.
– Het koppelen van budget aan de funnel fasen.
– Het inrichten van overleg- en besluitvormingsstructuur

Leidinggevende taken
Geeft leiding aan het innovatieteam

Opleiding
Afgeronde WO opleiding

Werkervaring
– In de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het stimuleren en begeleiden van innovaties in uitvoeringsorganisaties (zowel publiek als privaat)
– Minimaal 5 jaar werkervaring met veranderprocessen in de dienstverlening aan burgers of consumenten (zowel publiek als privaat).
– In de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het coachen van hoogopgeleide professionals binnen het vakgebied innovatie
– In de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het effectief organiseren van innovatie structuren binnen organisaties.
РIn de afgelopen 5 jaar minimaal ̩̩n keer ledining gegeven aan verandervraagstukken middels de volgende technieken: Lean Startup, werken met funnels, scrum, social design, agile.

Eisen
– In de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het stimuleren en begeleiden van innovaties in uitvoeringsorganisaties (zowel publiek als privaat). de kandidaat dient beide omgevingen te kennen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in de toelichting waar deze ervaring uit blijkt.
– Minimaal 3 jaar werkervaring met veranderprocessen in de dienstverlening aan burgers of consumenten (zowel publiek als privaat). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in de toelichting waar deze ervaring uit blijkt,
– In de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het coachen van hoogopgeleide professionals binnen het vakgebied innovatie. Geef een beschrijving in de toelichting waar deze ervaring uit blijkt.

Gunningscriteria (wensen)
– In de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het effectief organiseren van innovatie structuren binnen organisaties. Beschrijf in de toelichting een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. 50%
РIn de afgelopen 5 jaar minimaal ̩̩n keer ledining gegeven aan verandervraagstukken middels de volgende technieken: Lean Startup, werken met funnels, scrum, social design, agile. Beschrijf in de toelichting een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. 40%
– Minimaal een afgeronde WO-opleiding. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. 10%

Competenties
– Wordt blij van innovatie, maar kan het ook focussen
– Heeft de intrinsieke motivatie de persoon aan de andere kant van de tafel te begrijpen en te helpen (empathie);
– Heeft lef, is een tikkeltje rebels, kan mensen meekrijgen en doen bewegen;
– Kan op het juiste moment naar voren stappen of juist anderen laten shinen;
РHeeft het doorzettingsvermogen van een marathonloper en schrikt dus niet terug van ̩̩n (of tien) tegenslagen

Is in staat om complexe organisatie snel te doorgronden:
– Weet hoe de (innovatie)hazen lopen en rent minstens zo hard mee als het nodig is;
– Voelt de gevoeligheden in de organisatie aan, maar is voldoende ‘fris’ om anders te denken en niet bang om dit bespreekbaar te maken;
– Is een story teller, gaat graag de bühne op en begrijpt het belang van een goed verhaal.

Snapt wat er bij een (innovatie)project komt kijken
– Is bekend met de basis van innovatie methoden en technieken (zoals Lean Startup, werken met een funnel, scrum, agile etc.)
– Is op de hoogte van digitale trends in de dienstverlening en kan als sparringpartner functioneren voor specialisten
– Zorgt dat de juiste mensen binnen en buiten de organisatie zijn aangehaakt bij de ontwikkeling van innovatie projecten

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4

Gesprek
Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 27.

Na gunning
Geheimhoudingsverklaring: De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.
– Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Interesse?

Vacature:
(16098) Programmamanager Innovatie Dienstverlening 28-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022