Programmamanager lerarenagenda en lerarentekort (11) 20 u/w
Volgnummer: 10808

>Programmamanager lerarenagenda en lerarentekort (11) 20 u/w
Volgnummer: 10808
Programmamanager lerarenagenda en lerarentekort (11) 20 u/w
Volgnummer: 10808
2018-07-31T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 31-07-2018
  • Eind datum: 31-01-2019

Standplaats: Amsterdam, Jodenbreestraat 25
Duur: 01-09-2018 t/m 31-01-2019
Optie tot verlenging: Nee

Functieomschrijving
Programmamanager van het team Lerarenagenda/lerarentekort.

Werkzaamheden
Je bent programmaleider van de Amsterdamse Lerarenagenda, met als doel om de kwaliteit van Amsterdamse leraren en scholen verder te verhogen. Je hebt een visie op de onderwijskwaliteit van Amsterdam, bent is staat om dit te vertalen naar effectief beleid en brengt mensen binnen en buiten de organisatie in de positie om hier uitvoering aan te geven.
Je bent verantwoordelijk voor de Amsterdamse aanpak van het lerarentekort. Je werkt nauw samen met scholen, besturen en lerarenopleidingen om snel de juiste maatregelen voor het terugdringen van het tekort te herkennen en deze effectief tot uitvoering te brengen.
Je stuurt een afdelingsbreed programmateam aan van ambitieuze beleidsadviseurs. Je zet een koers uit voor het team, stemt met hen een passend takenpakket af en zorgt voor optimale omstandigheden voor hen om hun werk uit te kunnen voeren.
Je opereert op strategisch niveau, legt verbanden, creëert draagvlak en bouwt actief samenwerkingsrelaties op en hebt goed oog voor samenhang met andere ontwikkelingen;
Je bent een belangrijke schakel tussen de schoolbesturen en de gemeente.
Je vertaalt Rijksbeleid naar gemeentelijk beleid en hebt relevante werkervaring met of bij beide overheden;
Je fungeert als opdrachtgever richting uitvoerende organisaties en personen;
Je draagt zorg voor periodieke terugkoppeling over voortgang en resultaten aan de teammanager en het MT van de afdeling;
Je draagt zorg voor het inhoudelijk voeden en de voorbereiding van besluitvorming over alle dossiers naar wethouder, commissie en Raad.
Je haalt kennis van buiten naar binnen (goede praktijkvoorbeelden, landelijke ontwikkelingen, ervaringen in andere steden en van andere gemeenten).

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever
De afdeling Onderwijs en Leerplicht, is de grootste afdeling van de OJZ. De afdeling staat door haar werk in de branding van de maatschappelijke actualiteit en daarmee ook volop in de spotlights van politiek en samenleving. De afdeling treedt op als adviseur van het College van B&W en werkt samen met stadsdelen, schoolbesturen, welzijnsorganisaties, verschillende ministeries, inspecties en overkoepelende organisaties. Onze medewerkers zetten zich in op het brede terrein van onderwijs- en jeugdbeleid en zijn verantwoordelijk voor een groot aantal projecten en programma’s.
Speerpunten zijn onder meer de kwaliteit van het onderwijs, lerarentekort, het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval en de ontwikkeling van Ouder- en Kindcentra. Onze afdeling telt ongeveer 140 medewerkers en bestaat uit vijf teams, te weten vroeg en voorschoolse educatie (VVE), primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (VO/MBO), Leerplicht en Onderwijshuisvesting. De collega komt te werken in het team VO/MBO.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. Verkregen door opleiding of minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat beschikt over gedegen kennis van de onderwijswetgeving: WVO.
– De aangeboden kandidaat is een uitstekend bestuurlijk adviseur, beschikt over uitstekende schrijf- en adviesvaardigheden en heeft ervaring met het adviseren van politici.
Uw kandidaat motiveert in max. 0,5-A4-pagina waarom hij/zij de meest geschikte is voor deze opdracht op basis van de bovengenoemde eis. De motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met veranderprocessen en weet lange termijnvisies te vertalen naar concrete doelen en naar implementatie en uitvoering;
– De aangeboden kandidaat heeft werkervaring opgedaan bij een gemeente.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat werkervaring opgedaan bij een relevante Rijksinstantie (bijv een ministerie) die gaat over Lerarenbeleid en het lerarentekort. Zoja, hoeveel jaar?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met werken bij de gemeente op het terrein van onderwijs? Zoja, hoeveel jaar?

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 20 en 24 augustus.

Interesse?

Vacature:
(10808) Programmamanager lerarenagenda en lerarentekort (11) 20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022