Programmamanager Nazorg en Afronding Uithoflijn 40 u/w
Volgnummer: 20222

>Programmamanager Nazorg en Afronding Uithoflijn 40 u/w
Volgnummer: 20222
Programmamanager Nazorg en Afronding Uithoflijn 40 u/w
Volgnummer: 20222
2020-01-13T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 13-01-2020
  • Eind datum: 22-02-2021

Standplaats: Utrecht
Duur: 22-02-2020 t/m 22-02-2021
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 1 jaar

Wie zijn wij?
Utrecht is en blijft voor haar inwoners een aantrekkelijke provincie met ruimte voor goed wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Dat is onze ambitie voor de periode tot 2028. Mobiliteit is meer dan van A naar B gaan. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.

Het team Trambedrijf beheer en onderhoud (TBO) maakt onderdeel uit van het domein Mobiliteit. Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.

Het tramsysteem bestaat uit de bestaande SUNIJ lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, en de nieuwe tramlijn van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019. De Uithoflijn (tram 22) is sinds december 2019 in exploitatie met een ritfrequentie van 10 keer per uur per richting. Echter de projectorganisatie Uithoflijn dient in 2020 nog verschillende restpunten af te ronden, zoals bijvoorbeeld het ophogen van de ritfrequentie naar 16 keer per uur per richting en het verlagen van de reistijd van gemiddeld 17 minuten. Ten behoeve van de implementatie van alle restpunten in de beheerorganisatie (team Trambedrijf Beheer & Onderhoud) en de procesgang rondom de decharge, zijn wij op zoek naar een programmamanager nazorgfase Uithoflijn.

Plek in de organisatie
Je rapporteert direct aan de Opdrachtgever van de opgave “Ontvangst Uithoflijn”. Regelmatig neem je deel aan besprekingen in de Directieraad Uithoflijn, bestaande uit de ambtelijk opdrachtgevers van gemeente en provincie, en je adviseert de Stuurgroep, bestaande uit de bestuurlijk opdrachtgevers van gemeente en provincie. Als programmamanager werk je intensief samen met de projectorganisatie Uithoflijn (die nog in afgeslankte vorm bestaat), de beheerorganisatie, de concessieverlener en met de vervoerder. Je bent verantwoordelijk voor een succesvolle afronding en implementatie van de restpunten in de beheerorganisatie. Je bent vertrouwd met de inpassing van een dergelijk complex project in de politiek/bestuurlijke context.

Wat ga je doen?
Als programmamanager geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van de restpunten van de Uithoflijn en de Uithoflijn gerelateerde projecten. Hiermee opereer je op het snijvlak tussen de projectorganisatie Uithoflijn, OV-exploitatie en OV-beheerorganisatie. Je borgt ieders belangen en zorgt voor een goede voorbereiding, afstemming en besluitvorming. Dit doe je in nauwe samenwerking met diverse stakeholders.
Je bent resultaatsverantwoordelijk voor de implementatie van de restpunten van de Uithoflijn in de beheerorganisatie.
Je stemt dagelijks af met vertegenwoordigers van de projectorganisatie Uithoflijn, de Beheerorganisatie, OV-Exploitatie, vervoerder en mede-opdrachtgever gemeente Utrecht.
Namens de provincie geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor het aantonen van de frequentieverhoging en verlaging van de rijtijden van de Uithoflijn. In de werkgroep vertegenwoordig je de beheerorganisatie.
Namens de provincie geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de diverse testactiviteiten vanuit diverse projecten en de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de Uithoflijn.
Je bent verantwoordelijk voor de hele procesgang rondom de dechargeverlening van de projectorganisatie Uithoflijn (gepland in 2020) en de beëindiging van de bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Utrecht. Je bereidt alle stappen hiertoe zorgvuldig voor en draagt zorg voor besluitvorming in de Directieraad en Stuurgroep.
Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de beheerovereenkomsten voor het dagelijks beheer en het groot onderhoud tussen de provincie en de gemeente Utrecht.
Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van de beheerafspraken en de financiële vertaling daarvan in de Nota Kapitaalgoederen van de provincie.
Je geeft sturing aan de ontwikkeling van een gedragen dashboard die de performances van zowel de nieuwe Uithoflijn als de bestaande SUNIJ-lijn meet.
Je ondersteunt de opdrachtgever van de opgave “Ontvangst Uithoflijn” bij diverse activiteiten.

Eisen:
– Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met beheer & onderhoud van OV organisaties (van railinfrastructuur en materieel)
– Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met lightrailsystemen in de afgelopen 10 jaar
– Je hebt minimaal 3 jaar binnen de afgelopen 10 jaar werkervaring als eindverantwoordelijk project- of programmamanager
– Jouw bijdrage heeft aantoonbaar bij minimaal 1 project / programma geleid tot het succesvol afronden van de opdracht (waarbij het gerealiseerde is overgedragen aan beheerorganisatie en een project / programma decharge heeft gekregen)
– Je hebt WO- werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring

Wensen:
– Werkervaring als eindverantwoordelijk project- of programma-manager van een spoor of light rail opgave met een minimale financiële omvang van € 15 miljoen.
– Werkervaring waarbij jouw bijdrage van wezenlijk belang was voor het succesvol afronden van een project- of programmaopdracht (inclusief afwikkelen restpunten, overdracht aan beheerorganisatie en decharge verkrijgen)
– Werkervaring binnen een omgeving gericht op asset management
– Werkervaring waarbij onderdeel van je rol was het faciliteren van bestuurlijke besluitvorming in een politieke/overheidsomgeving
– Werkervaring binnen werkveld van beheer & onderhoud van OV organisaties (railinfrastructuur en materieel) en lightrail.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.
Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score (geef het aantal punten bij de onderbouwing) op de shortlistwensen onderbouwt. Keuzemogelijkheden Keuzemogelijkheden.

Interesse?

Vacature:
(20222) Programmamanager Nazorg en Afronding Uithoflijn 40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022