Programmamanager Omgevingswet (11/12) 18 u/w
Volgnummer: 15375

>Programmamanager Omgevingswet (11/12) 18 u/w
Volgnummer: 15375
Programmamanager Omgevingswet (11/12) 18 u/w
Volgnummer: 15375
2019-05-10T00:00:00+00:00
  • BAARN
  • Start datum: 10-05-2019
  • Eind datum: 01-06-2021

Standplaats: Baarn
Duur: 24 maanden, start 1-6-2019
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein.

Opdracht
Voor de implementatie van de Omgevingswet zoekt de gemeente Baarn een programmamanager die de diverse programmaonderdelen coördineert, aanstuurt en zo nodig bijstelt. De implementatie van de Omgevingswet wordt door jou als programmamanager samen met projectleiders voor de diverse programmaonderdelen en de betrokken medewerkers uitgevoerd. Als programmamanager begeleid je de invoering van de Omgevingswet procesmatig en mogelijk op onderdelen inhoudelijk.

Het programma kent de wettelijk verplichte onderdelen: Omgevingsvisie, Omgevingsplan en de aanpassing van de informatievoorziening om op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te kunnen. Daarnaast zijn er veranderingen die niet zozeer verplicht zijn, maar wel noodzakelijk om in de geest van de Omgevingswet te kunnen werken. Het gaat dan om houding en gedrag, het omgaan met initiatieven en het vormgeven van een dialoog met de samenleving en de competenties die dit van de medewerkers vraagt.

Het resultaat van het programma is dat wij 1 januari 2021 met vertrouwen met de Omgevingswet aan de slag kunnen. Voor ons heeft het opstellen van de Omgevingsvisie en de aanpassing van de informatievoorziening op de DSO op dit moment prioriteit.

Wat ga je doen?
De werkzaamheden staan in het teken van het doel om de Omgevingswet in 2021 in de gemeente ingevoerd te hebben. De werkzaamheden zijn:
– Je werkt in een programmateam en fungeert als contactpersoon;
– Je neemt de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie mee in het implementatietraject en legt procesmatige en inhoudelijke verbindingen tussen de diverse opgaven en vraagstukken;
РJe zorgt voor de opstart, aansturing / co̦rdinatie en afronding van de diverse programmaonderdelen;
– Je verdiept je in de actuele ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en vertaalt dit naar concrete doelstellingen of acties;
– Je neemt deel aan externe netwerken, bent alert op nieuwe landelijke informatie en verzorgt presentaties;
– Je stemt af met de opdrachtgever (teammanager ontwikkeling Ruimte & Omgeving) en het managementteam over de strategie en de benodigde capaciteit en prioriteiten.

Knock-outcriteria
1. Een afgeronde WO opleiding;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmanager bij een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde WO opleiding in de richting Planologie, Bestuurskunde, Organisatiekunde of Recht (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het realiseren van organisatorische veranderopgaven (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Omgevingswet (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met (burger)participatie en interactie met belanghebbenden (College en Raad, inwoners, bedrijven) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent communicatief sterk;
– Je bent onderhandelingsvaardig;
– Je bent politiek sensitief;
– Je kunt verbanden leggen en bruggen bouwen tussen partijen met verschillende belangen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 mei 2019 van15.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 mei 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
– De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken;
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding;
– Opdrachtnemer zal bij het afstoten van voertuigen (sloop) dit doen bij een ARN erkend auto demontagebedrijf (95% recycling);
– Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken;
– Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Interesse?

Vacature:
(15375) Programmamanager Omgevingswet (11/12) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022