Programmamanager Omgevingswet 24 u/w
Volgnummer: 13248

>Programmamanager Omgevingswet 24 u/w
Volgnummer: 13248
Programmamanager Omgevingswet 24 u/w
Volgnummer: 13248
2019-01-09T00:00:00+00:00
  • HOOGEZAND
  • Start datum: 09-01-2019
  • Eind datum: 04-03-2020

Standplaats: Hoogezand
Van 4-3-2019 t/m 4-3-2020
Optie verlenging: 3 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Sinds 1 januari 2018 bestaan wij: de gemeente Midden-Groningen, ontstaan uit de fusie tussen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Wij zijn nog volop aan het (op)bouwen en zoeken geregeld nieuwe collega’s die zin hebben om hun schouders eronder te zetten en samen te werken aan een gemeente die zich als bondgenoot opstelt.

Bouw jij mee aan Midden-Groningen?
Samen met bewoners, bedrijven en organisatie willen we als bondgenoot initiatieven uit onze gemeente ondersteunen en zaken mogelijk maken waardoor onze gemeente een mooie plek is om te wonen, te werken of te bezoeken. We willen midden in onze gemeente en samenleving staan. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Drie bouwstenen staan daarin centraal: groots in kleinschaligheid, ieder mens telt en economie van de toekomst. De gemeente laat zich vooral kennen als bondgenoot: in alle rollen van de gemeente zijn wij een partner waarmee gezamenlijke doelen worden gerealiseerd. Het Kompas is de leidraad voor de organisatieontwikkeling, zowel in de bedrijfsvoering als in de dienstverlening. We werken vanuit de drie V’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid. Je krijgt veel ruimte om vanuit die drie V’s en je eigen professionaliteit de gemeente mee te laten buigen met wat onze gemeenschap vraagt of nodig heeft. Bouw je mee?

De omgevingswet en je rol
De omgevingswet betekent nieuwe wettelijke instrumenten, een grootscheepse informatievoorzieningsoperatie en dus ook anders gaan werken voor de gemeente Midden-Groningen, zowel bestuurlijk als ambtelijk!

Hoe bouwen we samen met de partners aan onze leefomgeving van alledag?

Bijvoorbeeld: “Waarom bedenken wij als gemeente dat een vergunningenstelsel de oplossing voor een parkeerprobleem in een wijk. Laat de belanghebbenden zelf tot oplossingsrichtingen komen dan voelen zij zich ook meer verantwoordelijk”.

De winst van de omgevingswet zit in meer gedeelde verantwoordelijkheid en veel meer complete belangenafweging, dus meer gedragenheid bij alle stakeholders.

De consequenties van het eerder in gesprek gaan met betrokken partners betekent verandering op gebied van werkprocessen, inhoudelijk instrumentarium, rollen, samenwerkingsketens, digitalisering, etc.

We doen dit lerende wijs, ontdekken en pionieren. Van sturing naar facilitering, integraal en oplossingsgericht.

Al met al een complexe opgave in de rol van programmamanager met een sterk strategisch component.

Je maakt efficiënt gebruik van je netwerk(partners) en zet deze in waar nodig.

Wij zijn op zoek naar een Programmamanager die de implementatie van de Omgevingswet voor zijn/haar rekening zal gaan nemen de komende jaren.

Wat gaat de programmamanager doen?
Je bent verantwoordelijk voor de (verdere) concretisering en realisatie van het programma.
Je stelt een plan van aanpak op en zorg je voor de uitvoering van het plan.
Je formeert een interdisciplinair programmateam en laat dit goed functioneren.
Je realiseert je binnen het programma de start van (deel-)projecten.
Je zorgt voor het planmatig werken binnen het programma en de op te starten projecten en je rapporteert hierover naar het bestuur en management.
Het introduceren en implementeren van Planmatig/projectmatig werken binnen onze gemeente

Kandidaatomschrijving
Wij zoeken iemand die nuchter, gedegen, goed kan luisteren, verbindt, omgevingsbewust, overtuigend, energiek, kritisch, besluitvaardig, pragmatisch creatief, flexibel, vasthoudend, een netwerker is en passend binnen een bevlogen team.

Eisen:
– Je kent de Omgevingswet van haver tot gort. Toon dit aan met het CV.
Referentie vereist
– Je hebt je aantoonbaar met het CV bewezen als succesvol programmamanager.
Referentie vereist
– Je hebt deze ervaring recentelijk opgedaan bij overheidsinstellingen bij voorkeur bij gemeenten. Toon dit aan met het CV.
– Je hebt aantoonbaar met het CV politieke sensitiviteit: Het kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen, van alle stakeholders.

Gunningscriteria:
– Je hebt aantoonbaar op het CV kennis van de Omgevingswet in de rol van programmamanager. (20%)
– Je hebt aantoonbaar op het CV bij voorkeur meerjarige ervaring opgedaan met het aansturen van programma’s bij voorkeur bij overheidsinstellingen.
1 tot 3 jaar (5 %)
3 tot 6 jaar (10 %)
6 jaar en langer (15 %)
– Je bent een natuurlijke leider die makkelijk verbindt, lef toont, durft zich in de geest van de Omgevingswet buiten de gebaande paden te begeven en je bent oplossingsgericht. Beschrijf deze persoonskenmerken. (30%)
– Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens de verificatiegesprekken met de top-3 kandidaten gaan we je toetsen of we natuurlijk leiderschap bij je zien en of je probleemoplossend kunt acteren. Is innovatieve denkkracht aanwezig. (25%)

De competenties zoals omschreven zullen door de opdrachtgever worden beoordeeld tijdens de verificatiegesprekken met de top-3 kandidaten.

Gespreksplanning
De verificatiegesprekken met de top-3 kandidaten zullen worden gepland op 5 februari in de middag.

Interesse?

Vacature:
(13248) Programmamanager Omgevingswet 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022