Programmamanager Realisatie 36 u/w
Volgnummer: 15419

>Programmamanager Realisatie 36 u/w
Volgnummer: 15419
Programmamanager Realisatie 36 u/w
Volgnummer: 15419
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Oranje Vrijstaatplein 2, Amsterdam
Duur: 01-06-2019 t/m 01-06-2020
Optie tot verlenging: Ja, totaal 2 jaar

Functieomschrijving
De rol van programmamanager realisatie Stadsbeheer bevindt zich tussen stedelijk beleid, gebiedsagenda’s en uitvoering in de gebieden in de stad. Je werkt daarin nauw samen met de programmamanagers realisatie van de andere stadsdelen.
Met de vorming van het nieuwe cluster Stadsbeheer, met daarin de nieuwe directies Stadswerken, Toezicht Handhaving Openbare ruimte en Afval en Grondstoffen, hebben de 7 stadsdelen behoefte aan de kwartiermakende programmamanager realisatie die zich specifiek richt op dit cluster en onderzoekt of er een structurele strategische linkin pin nodig zal blijven tussen dit cluster en binnen de driehoek van Stadswerken, Verkeer & Openbare ruimte en gebieden.

Werkzaamheden
De kwartiermaker krijgt als opdracht:
Inzichtelijk maken van de werkprocessen tussen:
Stadswerken- V&OR – Stadsdeel (MIP, Gebiedsbeheerders- Gebiedsmakelaars, Van opgave naar project (door wie), participatieve democratie)
Afval & Grondstoffen – R&D (Duurzaamheid) – Stadsdeel (gebiedsplannen)
Toezicht & Handhaving (THOR) – Stadsdeel (VTH)
Samenwerking met programmamanager realisatie fysiek op snijvlak van o.a. verkeer vormgeven
Samenwerking met ambtelijk opdrachtgevers in V&OR, Stadswerken en stadsdelen vormgeven
Met advies komen over nut en noodzaak van een vaste functie programmamanager realisatie Stadsbeheer in de stadsdelen, inclusief benodigde omvang (fte)
MIP-aanvragen 2020 en verder voorbereiden en klaarzetten

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Amsterdam heeft zeven stadsdelen die veel samenwerken en zich ontwikkelen tot herkenbare en vergelijkbare organisaties. De zeven gekozen Dagelijks Besturen in de stadsdelen functioneren als verlengd lokaal bestuur (aangesteld door het college van burgemeester en wethouders). De gekozen stadsdeelcommissies onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.

De stadsdeelorganisaties werken aan de uitvoering van beleid en opgaven vanuit de gebieden. Ze leveren maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”-functie van dagelijks bestuurders, bestuurscommissie en ambtelijke organisatie wordt input geleverd voor stedelijk beleid en lokale uitvoering.

De programmamanagers realisatie vallen onder de afdeling gebiedspool. De gebiedspool is opgericht als schakel tussen directies en gebiedsteams. De afdeling richt aan de ene kant op het strategisch stedelijk agenderen van wat nodig is in de gebieden. Aan de andere kant is de afdeling bezig met het uitvoeren van stedelijke beleidsprogramma’s en gebiedsopgaven (opgavegericht werken). De gebiedspool levert en organiseert vakexperts voor deze uitvoering.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO/WO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft lef en durft te pionieren, in een omgeving waar kaders en structuren nog niet duidelijk zijn.omgeving.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede deskundigheid en ervaring binnen het domein van groen, water en verharding.
РDe aangeboden kandidaat moet ervaring hebben in lijnmanagement en in co̦rdinerende, strategische rollenomgeving.

Wensen;
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring op gebied van zowel project-/programmamanagement als op gebied van lijnmanagement binnen gemeentelijke organisaties, bij voorkeur de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van Amsterdamse financiële en operationele processen en procedures op gebied van assetmanagement, civiele projecten en dagelijks beheer en onderhoud van groen, water en verharding.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring in zowel het werken binnen stadsdelen als op het snijvlak van stadsdelen en hun gebieden en directies.
– De aangeboden kandidaat heeft goede netwerken op managementniveau binnen de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het gebiedsgericht werken (GGW) en feeling met participatieve democratie.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 23 mei 2019.

Interesse?

Vacature:
(15419) Programmamanager Realisatie 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022