Programmasecretaris (10) 24 u/w
Volgnummer: 10607

>Programmasecretaris (10) 24 u/w
Volgnummer: 10607
Programmasecretaris (10) 24 u/w
Volgnummer: 10607
2018-07-12T00:00:00+00:00
  • VENLO
  • Start datum: 12-07-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Venlo
Van 3-9-2018 t/m 31-12-2018
Optie verlenging: 4 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een jonge organisatie, groeiend vanuit een recente wet- en regelgeving (2010). Ons doel is een efficiënte en hoogwaardige organisatie te creëren van brandweerzorg, geneeskundige zorg en -hulpverlening en rampenbestrijding, vanuit één regionaal bestuurlijke regie. De organisatie fungeert als samenwerkende partij van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord, bestaande uit ongeveer 515.000 inwoners. De VRLN is werkgever voor bijna 600 medewerkers in vaste dienst; zij zijn voornamelijk actief binnen de GGD, GHOR en de Brandweer. Daarnaast is er vooral binnen de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief.

De afdeling Risicobeheersing van de brandweer levert producten en diensten die bijdragen aan het voorkomen, reduceren en beheersen van risico’s op gebied van fysieke veiligheid. Wij adviseren de gemeenten bij de uitvoering van hun toezichts-en handhavingstaken. Tevens leveren onze activiteiten informatie op die gebruikt wordt bij de voorbereiding van brand en –incidentbestrijding. De afdeling Risicobeheersing bouwt aan een nieuwe identiteit. Om dat te bereiken is een verbeter- en vernieuwingsproces in gang gezet. Aanleiding voor dit proces is onder andere de komst van de nieuwe Omgevingswet en de invoering van de private kwaliteitsborging bouw. Daarmee verandert de wijze waarop wij de advies- en preventietaken voor gemeenten invullen.

Om resultaten te kunnen boeken in dit proces is een programmaplan gemaakt. De uitvoering van dit plan ligt in handen van de afdelingscoördinator samen met een kleine kerngroep uit de afdeling. De afdelingsmanager fungeert als opdrachtgever.

Wij zoeken een programmasecretaris die het kernteam gaat ondersteunen bij de processturing, het leggen van de noodzakelijke dwarsverbanden en het motiveren en stimuleren van de medewerkers uit de afdeling om zich de nieuwe identiteit eigen te maken en uit te dragen.

Contact over de opdracht en/of procedure loopt uitsluitend via de Inhuurdesk Banenplein Limburg. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk hierover geen contact met de Veiligheidsregio Limburg Noord op te nemen.

Kandidaatomschrijving
De kandidaat die we zoeken heeft:
Een HBO+ / academisch niveau
Een achtergrond in het organisatieadvieswerk, programmamanagement of een bestuurskundige achtergrond
Ervaring met project en of programmamanagement
Kennis van de bestuurlijke context van de Veiligheidsregio
Communicatief sterke en goede schriftelijke vaardigheden
Coachende kwaliteiten, is onafhankelijk en kan omgaan met tegengestelde belangen

Eisen:
– Werkervaring
Op CV aantoonbaar werkervaring met project en/of programmamanagement minimaal een jaar opgedaan gedurende de laatste 3 jaar bij de overheid of een overheidsgedomineerde organisatie. Referentie vereist
– Opleiding
Op CV aantoonbaar tenminste een afgeronde HBO opleiding.
– Achtergrond
Op CV aantoonbaar een achtergrond in het organisatieadvieswerk, programma-/projectmanagement of een bestuurskundige achtergrond. Dit moet duidelijk onderbouwd op het CV vermeld staan.

Gunningscriteria:
– Kansen- en risicodossier (55%)
Het zogenaamde Kansen- en risicodossier is bedoeld om te kijken of er verschillen zijn tussen de verschillende Inschrijvers ten aanzien van enerzijds hun inschatting van eventuele risico’s bij de uitvoering van deze klus en anderzijds bij het benoemen van de kansen c.q. hoe de inschrijver zich denkt te onderscheiden van andere inschrijvers om zo in te schatten welke Inschrijver (naar verwachting) goed gaat presteren en welke minder. Beschrijf als kans bijv. in hoeverre uw opleiding en/of uw specifieke ervaring meer of minder aansluit aan de specifieke werkzaamheden die van een programmasecretaris in een “brandweeromgeving” verwacht mogen worden. Het kansen- en risico dossier dient SMART geformuleerd te worden en maximaal 2 a4tjes, lettertype Arial 11 lang zijn.
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens de gesprekken zullen de inschrijvers bevraagd worden op de in het kansen- en risicodossier benoemde elementen, de daarin verwoorde toegevoegde waarden en eventuele onderkende risico’s. Verder zal de opgegeven ervaring met soortgelijke werkzaamheden, opgedaan in een overheidsomgeving, besproken worden. Het gesprek zal – als onderdeel van de aanbesteding c.q. als gunningscriterium – beoordeeld worden, waarbij de leden van het aanbestedingsteam een score van 1 (slecht), 4 (voldoende), 7(goed) of een 10(uitmuntend) aan het gesprek kunnen geven. De gemiddelde score voor het gesprek dient minimaal een 7 te zijn, waarbij de gemiddelde score vervolgens gerelateerd wordt aan de maximale score (25%). Een kandidaat die dus bijvoorbeeld een gemiddelde van 7,8 scoort voor het gesprek krijgt dan (7,8 X 25)/10 = 19,5 punten voor het gesprek.

Toelichting op rooster
Deze opdracht met een verwachte doorlooptijd van ca. 10 á 12 maanden wordt betaald uit een subsidie. De hoogte van de subsidie voor 2018 is bekend. Hieruit worden de voor 2018 in het kader van de uitvoering van deze opdracht in te zetten uren betaald. Afhankelijk van de hoogte van de ook voor 2019 vrij te maken middelen, dient de omvang van het vervolg van de opdracht voor 2019 nog nader gedefinieerd te worden.

Gespreksplanning
De Veiligheidsregio Limburg Noord nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op 09 augustus 2018 van 13.00 tot 15.00 uur. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(10607) Programmasecretaris (10) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022