Programmasecretaris Programma Uitvoering Natuur voor Elkaar 24-36 u/w
Volgnummer: 12175

>Programmasecretaris Programma Uitvoering Natuur voor Elkaar 24-36 u/w
Volgnummer: 12175
Programmasecretaris Programma Uitvoering Natuur voor Elkaar 24-36 u/w
Volgnummer: 12175
2018-11-08T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 08-11-2018
  • Eind datum: 31-03-2019

Standplaats: Zwolle
Duur: 3-12-2018 t/m 31-3-2019
Optie tot verlenging: ja

Organisatie
Binnen de eenheid Natuur & Milieu ga je werken in het programmateam Natuur voor elkaar, waar je samen met meerdere collega’s werkt aan het Uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar.

Je werkt in een bewegende en vernieuwende omgeving. Overijssel behoort als provincie tot de voorlopers en vernieuwers van het natuurbeleid. Het begrip natuur wordt daarin breed opgepakt en verbonden met andere domeinen als economie en stad. Het gaat om het beleven, de natuur dicht bij mensen. De acties binnen het programma zijn divers en variëren van concrete uitvoeringsprojecten tot opgaven voor pioniers. Je komt te werken in een team van enthousiaste professionals.

Project
Programma Uitvoering Natuur voor Elkaar
Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland. Provincie Overijssel grijpt dit aan om het natuurbeleid meer te richten op het beleven en benutten van natuur. Hier is samen met partners een koers voor opgesteld. Provinciale Staten hebben eind 2017 ingestemd met de uitvoering van negen prioritaire acties uit deze koers en hiervoor ook geld vrijgemaakt. Het programma waarin je komt te werken organiseert en coördineert deze uitvoering die samen met partners wordt opgepakt.

Opdracht omschrijving
Als projectsecretaris ben je een veelzijdige generalist, die werkt als rechterhand van de programmaleider. Waar de programmaleider zich primair richt op de eerste lijn: sturing van het proces, het onderhouden van interne en externe contacten, de projectomgeving en het ‘voor de troepen staan’, richt jij je op de tweede lijn: de organisatie van de backoffice. In deze functie draag je bij aan het overkoepelende programma maar ook aan concrete onderdelen van bepaalde acties in de projecten die onder het programma worden uitgevoerd. Naast de programmaleider ben jij degene die het overzicht heeft over het programma.

Voor het programma integreer je onder andere de bijdragen van de projectleiders tot overzichtelijke producten en indien nodig zorg je voor het bijhouden van dergelijke documenten. Denk bijvoorbeeld aan een uitvoeringagenda die opgesteld is voor de negen prioritaire projecten. Verder bewaak je deadlines in het proces en zorgt ervoor dat processtappen op tijd in gang gezet worden.

Je organiseert en coördineert bijeenkomsten en draagt zorg voor relevante producten zoals subsidieregelingen, offertes en voortgangsrapportages. De bijeenkomsten organiseer je in nauwe samenwerking met het secretariaat die een groot deel van de praktische werkzaamheden kan uitvoeren. Ook werk je veel samen met de communicatieadviseur die aan de lat staat voor het uitdenken en uitwerken van bijeenkomsten en communicatieproducten. Als ondersteuner van de programmaleider ben je de drijvende kracht voor de overleggen van het kernteam en ook de (bestuurlijke) overleggen met partners. Je bent van de ordening, de transparantie en het overzicht.

Eisen
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring in een projectorganisatie in de periode 2010-2018. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.

Gunningscriteria
– Externe heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan met het maken van aansprekende teksten en figuren in de periode 2010-2018. 10%
– Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden en de door u verrichte werkzaamheden en de klanttevredenheid over de inzet. 40%
– Motivatie. Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. 30%
– Extra`s. Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. 20%

De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:
– plannen en organiseren;
– omgevingsbewustzijn;
– samenwerken;
– voortgangscontrole;
– prioritering;
– initiatief nemen;
– betrokkenheid.

Cv
Het cv is maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10.

Gesprek
De interviews zullen plaatsvinden met Sander van Dijk (programmaleider) en Laura van Vuurde (projectsecretaris) op donderdag 22 november 2018 tussen 13:00 en 17:00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(12175) Programmasecretaris Programma Uitvoering Natuur voor Elkaar 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022