Project controller (12) 32 u/w
Volgnummer: 10639

>Project controller (12) 32 u/w
Volgnummer: 10639
Project controller (12) 32 u/w
Volgnummer: 10639
2018-07-13T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 13-07-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Functieomschrijving
Als project controller ben je verantwoordelijk voor het verzorgen en opleveren van financiële analyses en rapportages om de Manager Projectbeheersing van alle relevante stuurinformatie te voorzien. Je richt je op de financiële performance van het (de) project(en). Ook ben je verantwoordelijk voor het op proactieve wijze adviseren en ondersteunen van de Manager Projectbeheersing en bewaak je het beleid, de procedures en de regelgeving omtrent verwerving en aanwending van financiële middelen.

Werkzaamheden
Adviseert en ondersteunt aan de Manager Projectbeheersing en overige teamleden;
Verzorgt en borgt de financiële processen gedurende de gehele looptijd van de projecten;
De project controller stelt prognoses op, adviseert en levert een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van de projectplannen en voortgangsrapportages;
Hij/zij bewaakt het beleid, de procedures en de regelgeving omtrent de verwerving en aanwending van financiële middelen
Hij/zij toetst en analyseert de bedrijfsvoering van een project en adviseert over doelmatigheid en rechtmatigheid;
Hij/zij bewaakt de aanwending van middelen en de realisering van de projectplannen, verzorgt de juiste bedrijfsvoering binnen de projecten en stelt de financiële paragraaf van de jaarplannen en de voortgangsrapportages van de projecten op;
Hij/zij verzorgt de afstemming van overige informatiecycli en P&C-producten en verzorgt de afstemming met de businesscontroller van Metro & Tram.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, RVE Metro & Tram, Projectencentrum
Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Functie-eisen
– technische of bedrijfskundige opleidingen(en)
– minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in project controlling
– aantoonbare ervaring op gebied van projectbeheersing in een (technische) projectomgeving
– aantoonbare kennis en ervaring met het vervullen van een spilfunctie binnen een projectteam, waarbij de belangen van partijen evenredig en voldoende aandacht krijgen
– aantoonbare kennis en ervaring in het zelfstandig afronden van (deel)projecten, waarbij het tonen van initiatief, het aanbrengen van structuur en het najagen en opvolgen van acties centraal staat

Competenties
– Analytisch vermogen – niveau gevorderd
– Samenwerken – niveau gevorderd
– Resultaatgericht – niveau gevorderd
– Proactief – niveau gevorderd
– Accuraat – niveau gevorderd

Interesse?

Vacature:
(10639) Project controller (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493