Project Management Officer Aanbestedingen (PMO) 29 u/w
Volgnummer: 18772

>Project Management Officer Aanbestedingen (PMO) 29 u/w
Volgnummer: 18772
Project Management Officer Aanbestedingen (PMO) 29 u/w
Volgnummer: 18772
2019-11-04T00:00:00+00:00

Standplaats: Driebergen
Duur: 02-12-2019 t/m 02-12-2020
Optie tot verlenging: Ja, 4 x 3 maanden

Opdracht omschrijving
Ten behoeve van het meldkamerdomein en de veiligheidsregio’s voert het aanbestedingsteam aanbestedingstrajecten uit voor de vernieuwing van informatiesystemen in de meldkamer. Deze aanbestedingen vinden plaats onder
verantwoordelijkheid van het Directoraat Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) of de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) van de Nationale Politie. Het aanbestedingsteam bestaat uit expertise op het gebied van projectmanagement, requirement engineering, inkoop- en juridische expertise. De aanbestedingstrajecten worden in nauwe samenwerking met de opdrachtgeversorganisatie, haar inkooporganisatie, de beheerdersorganisatie en de gebruikersorganisatie uitgevoerd. De beheerdersorganisatie betreft het Meldkamer Diensten Centrum (MDC). Bij de
gebruikersorganisatie gaat het om de hulpdiensten zoals de Politie, de Ambulancezorg, de Brandweer en de Koninklijke Marechaussee. Ten behoeve van deze aanbestedingsprojecten is de DGPenV op zoek naar een Project Management
Officer (PMO).

Doelstelling
Binnen het aanbestedingsteam zorgt de PMO dat de voornaamste praktische randvoorwaarden om een effectieve en efficiënte aanbesteding te kunnen uitvoeren, worden ingevuld. Hierbij is de PMO actief actief op de volgende gebieden:
– Maken, bewaken en afstemmen van voortgang en planning.
– Bewaken en bijhouden van planningen.
– Opstellen en bijhouden van actiepunten ten behoeve van de voortgang van de aanbestedingen.
– Hiertoe werkt de PMO nauw samen met de andere projectleden

Verantwoordelijkheden
De kandidaat is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:
– Het opzetten, inrichten en beheren van het aanbestedings- en project(en)dossier(s).
– Opstellen van periodieke management- en voortgangsrapportages (highlight reports).
– Afhandelen van de urenregistratie.
– Opzetten en beheren van issue logs, risicoanalyse, besluiten en wijzigingen.
– Signaleren en adviseren van de projectleider bij project issues (onder andere: planning, financiën, kwaliteit en resources) en het doen van voorstellen voor oplossingen.
– Assisteren van de projectleider bij het structureren van het (de) aanbestedingsproject(en).

Vakmatige taken
De kandidaat :
– Stelt een integrale project(en)planning op en beheert deze.
– Adviseert en draagt bij over de inzet van communicatiemiddelen om de communicatie naar projectleden en overige stakeholders te verzorgen en te verbeteren.
– Houdt bij de financiële rapportages bij en doet budgetbewaking.
– Monitort de voortgang en controleert afspraken; indien nodig het ‘najagen’ van actiehouder
– Neemt deel aan de voortgang overleggen en levert een actieve bijdrage.
– Organiseert bijeenkomsten en workshops zoals, teamoverleg, dialoogsessies, risicoanalyses, stakeholderssessies, kick-off team meetings, etc.

Leidinggevende taken
N.v.t.

Contacten
De interne en externe stakeholders (tevens contacten):
– Ministerie van Justitie en Veiligheid
– Landelijke Meldkamer Samenwerking
– Contactpersonen van Politie, Brandweer, Ambulance, Defensie en beheerorganisatie.
– Leveranciers die deelnemen aan aanbestedingen.

Inzet in de lijn of project
Project

Opleiding
– Een afgeronde HBO opleiding
– Aanvullende opleidingen op het gebied van projectmanagement

Werkervaring
– Minimaal 3 jaar werkervaring in de laatste 7 jaar als PMO’er.
– Kennis van en ervaring met projectbeheersingsmethodieken (zoals PRINCE2 of IPMA PMO).
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
– Ruime ervaring met Microsoft Excel.

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
– U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
– inzetbaar vanaf1 december 2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 1 december 2020 voor gemiddeld 29 uur per week
– Minimaal 3 jaar werkervaring in de laatste 7 jaar als PMO’er.
– Een behaalde IPMA – D en / of PMO certificering (MoP® of soortgelijk)
– Vereiste (gedrags)competenties:
Analyserend
Dienstverlenend
Proactief
Weerstandbestendig en gaat hier positief mee om
Altijd op zoek naar het gezamenlijk belang
Altijd duidelijk, gestructureerd, eerlijk en transparant
Flexibel
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Stressbestendigheid
Planmatig en goed in organiseren

Zelfstandig
Teamspeler
Sensitief voor verhoudingen binnen het team
Integer
Resultaatgericht

Gunningscriteria:
– Kennis van en ervaring met ondersteuning van Europese aanbestedingsprocessen (minimaal
een jaar als PMO’er). 40%
– Ervaring met planningtools, zoals MS-Project 30%
– Ervaring in grote en politiek gevoelige omgevingen c.q. organisaties bij voorkeur in een
overheidsomgeving. 20%
– Een afgeronde HBO-opleiding 10%

Interview:
De gesprekken vinden plaats in week 47 2019.
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(18772) Project Management Officer Aanbestedingen (PMO) 29 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022