Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV) (12) 36 u/w
Volgnummer: 13795

>Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV) (12) 36 u/w
Volgnummer: 13795
Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV) (12) 36 u/w
Volgnummer: 13795
2019-02-13T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 01-04-2019 t/m 31-03-2022
Optie tot verlenging: Ja, 3x maximaal 12 maanden na afloop initiele opdracht

Doel opdracht
In de opdracht van Projectadviseur integrale veiligheid ben je werkzaam voor het project RijnlandRoute op programmaniveau. De RijnlandRoute is een project voor de nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Meer informatie kun je vinden onder: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeervervoer/wegverkeer/rijnlandroute/. Je bent in deze opdracht verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle project gerelateerde veiligheidstaken.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
1. Het op programma niveau vormgeven van het onderwerp integrale veiligheid
– het geven van voorlichting over de borging van veiligheid in het primair proces.
– het opstellen dan wel actueel houden van projectdocumenten en -dossiers op het gebied van veiligheid, zoals een integraal veiligheidsplan en -dossier.
– het borgen van veiligheid in het risicodossier en deelnemen aan risicospiegelsessies met de opdrachtnemer.
– het borgen van veiligheid in de communicatie van het IPM-team met andere stakeholders.
– Indien nodig escaleren in situaties waarin de veiligheid onvoldoende wordt geborgd en waarbij de projectleiding in besluitvormingsprocessen en belangenafwegingen de veiligheid onvoldoende prioriteit geeft.
2. Voor het deelproject Tjalmaweg vormgeven van het onderwerp integrale veiligheid in relatie tot de uitvoering van het werk.
– het ondersteunen bij het opstellen van het toetsplan veiligheidsaspecten.
– adviseren en ondersteunen bij audits, inspecties en andere monitoringsactiviteiten.
– het (laten) uitvoeren van incidentregistratie en -analyse en hierover adviseren.
3. Voor het deelproject Europaweg vormgeven van het onderwerp integrale veiligheid in relatie tot opstellen van het contractdossier (en in latere fase ook de uitvoering)
– Opstellen van contractuele eisen op gebied van integrale veiligheid
– Samenstellen van het veiligheidsdossier voor overdracht aan de opdrachtnemer.
4. (Voor het deelproject A44/N434/A4) hoeven geen specifieke activiteiten in relatie tot de uitvoering uitgevoerd te worden)

Eisen
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente en relevante kennis en ervaring met infrastructurele projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente en relevante kennis en ervaring als adviseur integrale veiligheid.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– De aangeboden kandidaat heeft recente en relevante kennis en ervaring met infrastructurele projecten waar een tunnel onderdeel van is.
– De aangeboden kandidaat heeft relevante aantoonbare kennis c.q. ervaring met de kwaliteitsborging van integrale veiligheid (toetsen die vanuit de Opdrachtgever worden uitgevoerd op het functioneren van het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer).
– De aangeboden kandidaat heeft relevante aantoonbare kennis c.q. ervaring met risicomanagement (gericht op integrale veiligheidsrisico’s).

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(13795) Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV) (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022