Projectassistent Stedelijke ontwikkeling 36 u/w
Volgnummer: 14285

>Projectassistent Stedelijke ontwikkeling 36 u/w
Volgnummer: 14285
Projectassistent Stedelijke ontwikkeling 36 u/w
Volgnummer: 14285
2019-03-13T00:00:00+00:00
  • AMSTELVEEN
  • Start datum: 13-03-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amstelveen
Van 8-4-2019 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De organisatie bedient 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad.

De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren.

Het team projecten en grondzaken bestaat uit projectmanagement, projectondersteuning, stedenbouw, planeconomie en grondzaken. Daarnaast vallen ruimtelijke ordening en milieu en wabo vergunningen onder de afdeling.

Wij zoeken een ervaren projectassistent/projectsecretaris. Het is de bedoeling dat deze projectassistent/projectsecretaris ca 16 uur per week specifiek wordt ingezet op het project Kronenburg. En de overige uren wordt hij/zij ingezet op andere projecten en ondersteunt daarmee de gebiedsmanager Kronenburg en een aantal projectmanagers.

Wegens de verminderde beschikbaarheid van de projectsecretaris en wegens het extra werk is er behoefte aan extra ondersteuning. De projectassistent/secretaris zal ondersteuning bieden aan de projectmanager bij de bouwplanbegeleiding en anterieure overeenkomsten en zal tijdelijk (tenminste tot afsluiten van de anterieure overeenkomst) de huidige projectsecretaris vervangen wanneer zij niet beschikbaar is. Daarmee wordt ook de gebiedsmanager ondersteund.

Wij gaan voorlopig uit van een inzet van 36 uur tot december 2019. Eind 2019 bekijken we of de inhuur kan worden verlengd en voor hoeveel uur.

Kandidaatomschrijving
Voor project Kronenburg is een specifieke opdrachtbeschrijving gemaakt:

Fase 1: Van maart t/m medio mei, tijdens afwezigheid vaste projectassistentie.
Ondersteuning gebiedsmanager met het kernteam en gebiedsteam met eigenaren; inplannen en verslaglegging daarvan, het onderhouden van contacten met eigenaren en bijhouden heathmap. Ondersteuning projectmanager met verschillende voorontwerp bouwplannen, en anterieure overeenkomsten. Verzorgen interne en externe communicatie, verslaglegging, afspraken inplannen, bijhouden actielijsten.

Verdeling tussen vaste en inhuur projectassistentie tijdens aanwezigheid vaste projectassistentie:

Vaste projectassistent ondersteunt gebiedsmanager bij het kernteam en gebiedsteam met eigenaren; met inplannen en verslaglegging daarvan en het onderhouden van contacten met eigenaren.

De inhuur projectassistent geeft ondersteuning aan de projectmanager bij opstellen anterieure overeenkomst en bouwplanbegeleiding (voorlopig ontwerp) en inplannen afspraken en verslagleggen projectgroepen. Ook ondersteunt hij/zij de gebiedsmanager bij inspraakreacties en beantwoording daarvan, het bijhouden van een heathmap en gaat hij/zij mee naar externe bijeenkomsten of overleg met initiatiefnemers.

Fase 2: Van medio mei (ondertekening anterieure overeenkomst) t/m medio november (vaststelling bestemmingsplan).
Vaste projectassistent ondersteunt gebiedsmanager bij het kernteam en gebiedsteam met eigenaren; met inplannen en verslaglegging daarvan en het onderhouden van contacten met eigenaren. Dat betekent ook administratie, ondersteunen bij inspraakreacties en beantwoording, bijhouden heathmap eigendommen en mee naar externe bijeenkomsten of overleg met initiatiefnemers.

De inhuur projectassistent geeft ondersteuning aan de projectmanager bij bouwplanbegeleiding, opstellen energieplan en inrichtingsplan.

De werkzaamheden voor de overige nog nader te bepalen projecten bestaat uit onder andere uit het ondersteun van projectmanagers bij het organiseren van overleggen, de verslaglegging van projectgroep overleggen, organiseren van informatiebijeenkomsten, projectcommunicatie, projectarchivering.

Van de Projectassistent vragen wij:
HBO werk- en denkniveau
Kennis van, affiniteit met planologie en/ of sociale geografie.
Kennis en ervaring met gebiedsontwikkeling.
Ervaring in het ondersteunen van ruimtelijke projecten.
Ervaring met projectmatig werken

Gunningscriteria:
– Op CV aantoonbare affiniteit met gebiedsontwikkeling. (20%)
– Op CV aantoonbare werkervaring in het ondersteunen van ruimtelijke projecten. (25%)
– Op cv aantoonbare ervaring met projectmatig werken. (15%)
– Sollicitatiegesprek Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. (20%)

Gespreksplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op woensdag 3 april tussen 10.00-12.00 uur.

Interesse?

Vacature:
(14285) Projectassistent Stedelijke ontwikkeling 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022