Projectbeheerser 32 u/w
Volgnummer: 11381

>Projectbeheerser 32 u/w
Volgnummer: 11381
Projectbeheerser 32 u/w
Volgnummer: 11381
2018-09-14T00:00:00+00:00
  • ZAANDAM
  • Start datum: 14-09-2018
  • Eind datum: 01-04-2019

Opdracht omschrijving
Periodiek opstellen van rapportages zoals (financiële) maand- en voortgangsrapportages, capaciteitsplanning en cashflowoverzichten (inclusief prognoses).

Zorgdragen voor budgetbewaking, eindafrekeningen en voorschotten. Indien nodig zorgdragen voo raccountantsverklaringen.

Adviseren over inrichting administratieve organisatie op (deel)project- cq. programmaniveau.

Optreden als sparringpartner en adviseur van de manager projectbeheersing op tactisch en operationeel niveau op het terrein van integrale projectbeheersing. De focus ligt hierbij op Geld, Informatie en Kwaliteit.

Bijdragen aan ontwikkelen en implementeren van eenduidige instrumenten en werkwijzen.

Toetsen of kaders voor kwaliteitsmanagement worden uitgevoerd.

Coördineren en begeleiden van audits, aggregeren van informatie en onderkennen van knelpunten, het opstellen van aanbevelingen voor verbeteringen en adviseren over de gevolgen ervan.

Verzorgen scopebewaking, configuratie en issuemanagement;

Signaleren informatiebehoefte en leveren van gewenste informatie;

Bijdrage leveren voor het inrichten en het op orde houden van het projectdossier;

Periodiek afstemming tussen planning, risico en raming;

Bijdrage leveren in het opstellen van kostenraming voor project en projectonderdelen;

In voorkomende gevallen vervang je de manager projectbeheersing.

Verantwoordelijkheden
Legt op basis van hierboven taken verantwoording af aan de manager projectbeheersing. In geval van vervanging van de manager projectbeheersing wordt verantwoording afgelegd aan de opdrachtgevers van de verschillende projecten over de voortgang en de bijzonderheden.

Doelstelling
Rechtmatig, doelmatig en doeltreffende projectbeheersing van de deelprojecten binnen het HWPB programma.

Overzien, analyseren en beheersen van de GROTIK aspecten.

Contacten
Intern: manager project beheersing, projectmanager, programmacontroller en overige projectteamleden van zowel het eigen als andere projectclusters.
Extern: mogelijk met accountant en het landelijk bureau HWBP

Competenties
Resultaatgericht, omgevingsbewust, analytisch vermogen, functionele kennis, oordeelsvormend, overtuigingskracht, realistisch, gericht op samenwerking, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Functie-eisen (toelichting verplicht)
– Minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding op financieel gebied.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectbeheerser met taken conform dit profiel.
– Aantoonbare werkervaring als projectbeheerser met minimaal 3 complexe technische
projecten met een grootte van minimaal 5 miljoen euro in de afgelopen 8 jaar.

Functiewensen (toelichting verplicht)
– Aantoonbare werkervaring als projectbeheerser met waterbouwkundige projecten.
– Aantoonbare werkervaring als projectbeheerser met de verschillende fases (verkenning, planuitwerking, realisatie) binnen een project.
– Een aantoonbaar afgeronde cursus op het gebied van projectmatig werken op minimaal HBO niveau.
– Aantoonbare ervaring met het IPM rolmodel als projectbeheerser binnen projecten.

De startdatum is 1 november 2018 of eerder indien mogelijk.

Interesse?

Vacature:
(11381) Projectbeheerser 32 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493