Projectleider (11) 36 u/w
Volgnummer: 10923

>Projectleider (11) 36 u/w
Volgnummer: 10923
Projectleider (11) 36 u/w
Volgnummer: 10923
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 16-03-2019

Standplaats: Amsterdam, Anton de Komplein
Duur: 17-09-2018 t/m 16-03-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
De projectleider maakt onderdeel uit van de Unit Processen & Kwaliteit, afdeling Personeelsdiensten van Bureau Personeel & Organisatieadvies. De projectleider coördineert (deel)projecten met name gericht op invoering van wet- en regelgeving, wijzigingen en optimalisatie van de personeels- en salarisadministratie van de gemeente Amsterdam. Je hebt daarbij contact met de front- en backoffice binnen Personeelsdiensten, directie P&O (planning en control) en IV (informatievoorziening) over de projecten. Verder onderhoud je contacten met de overige teams binnen de afdeling Personeelsdiensten en waar nodig de andere afdelingen binnen bureau Personeel & Organisatieadvies.
Er spelen een aantal ontwikkelingen de komende anderhalf jaar waar mogelijk (deel)projecten uit naar voren komen. Per 1 januari 2020 wordt een nieuw personeels- en salarisadministratie in gebruik genomen. Hiervoor is een project opgestart onder leiding van een projectmanager. In de tweede helft van 2018 en in 2019 zal de implementatie en de conversie van dit systeem worden voorbereid en uitgevoerd, de unit Processen & Kwaliteit zal hierbij intensief betrokken worden.
In 2019 en 2020 vinden daarnaast een aantal grote wijzigingen plaats in de regelgeving, zoals wijziging in de regelgeving met betrekking tot verlof en verzuim en de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren waar in 2018 (deel)projecten voor worden opgestart. Daarnaast lopen er binnen de afdeling Personeelsdiensten altijd een aantal kleinere uitvoerende projecten, waarbij je verantwoordelijk bent voor de coördinatie van de implementatie van wijzigingen in de processen en systemen.

Werkzaamheden
Je stelt voorstellen, impact- en risico-analyses met betrekking tot het project op;
Je stelt het projectplan op met benodigde middelen en tijd met betrekking tot het project;
Je richt de projectorganisatie in, in overleg met de verschillende managers;
Je realiseert de uitvoering van het projectplan, en draagt zorg voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
Je bewaakt en bevordert de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten;
Voor de kleinere uitvoerende projecten ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en implementatie van wijzigingen in de processen en systemen.
Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Binnen de afdeling Personeelsdiensten van bureau Personeel en Organisatieadvies is de unit Processen & Kwaliteit de spin in het web als het gaat om optimalisatie van de processen en de kwaliteitszorg van de personeels- en salarisadministratie en het uitvoeren van (deel)projecten hiervoor. Het team bestaat uit ca. 10 fte (procesontwerpers, kwaliteitsmedewerkers, data-analisten en een planner). Je legt verantwoording af aan de Teamleider Unit Processen & Kwaliteit.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend HBO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een Prince 2 certificaat.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als projectleider (met projectleiding).
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring opgedaan met het werken volgens Prince 2.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met projecten op het gebied van:
HR processen en EHRM;
implementatie van wet- en regelgeving binnen personeels- en salarisadministratie.
Geef in maximaal 1 pagina aan waar en hoe de gevraagde ervaring is opgedaan. Waar de ervaring is opgedaan dient ook duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis van BISL?
– Heeft de aangeboden kandidaat werkervaring opgedaan met soortgelijke opdrachten binnen de overheid?
Zo ja, dan dient dit duidelijk te blijken uit de motivatie van maximaal 1 pagina die u toevoegt in de map achter deze vraag.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(10923) Projectleider (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022