Projectleider 20 u/w
Volgnummer: 14987

>Projectleider 20 u/w
Volgnummer: 14987
Projectleider 20 u/w
Volgnummer: 14987
2019-04-30T00:00:00+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 30-04-2019
  • Eind datum: 02-12-2019

Standplaats: Tiel
Duur: 03-06-2019 t/m 02-12-2019
Optie tot verlenging: twee keer een periode van een half jaar

Opdracht omschrijving
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten uit de regio Rivierenland en de provincie Gelderland. Wij voeren taken uit op het terrein van milieu en bouwen voor de meeste van hiervoor genoemde partijen. Dit betreft vergunningverlening, toezicht/handhaving, specialistische advisering en juridische ondersteuning w.o. bezwaar en beroep.

We doen dit door kwalitatief goede producten te leveren waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. We werken zakelijk en efficiënt op basis van een producten- en dienstencatalogus. Naast deze standaardproducten en -diensten zijn we in staat specifiek maatwerk te leveren. Daarbij staan de volgende kerncompetenties centraal; klantgericht werken, resultaatgericht werken en flexibiliteit.

De ODR heeft 3 projectleiders in dienst. Hier wordt tijdelijke uitbreiding voor gezocht.

Verantwoordelijkheden
In de functie van Projectleider houd je je bezig met de realisatie van complexe projecten en het regisseren van complexe processen. Hier zijn altijd meerdere (interne èn externe) partijen en belangen bij betrokken. Daarnaast is sprake van een grote mate van bestuurlijke gevoeligheid en heeft het bereikte resultaat grote impact op de omgeving en/ of (lokale) samenleving. Dit maakt dat je in deze rol genoodzaakt bent tot het maken van strategische afwegingen.

Bij de realisatie van projecten zijn de volgende onderdelen belangrijk; projectvoorbereiding, projectmanagement, projectuitvoering en projectevaluatie. Bij het onderdeel projectuitvoering is het van groot belang dat je actief bezig bent met de participatie van en interactie met relevante projectbetrokkenen. Je adviseert hierover èn realiseert en regisseert deze ook zelf.

Eisen
– Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
– Brede kennis van het Omgevingsrecht
– Ervaring in of met overheidsorganisaties
– Ervaring met het werkterrein van een omgevingsdienst
– Een relevante HBO- of WO-opleiding

Gunningscriteria
– Een relevante HBO- of WO-opleiding; Brede kennis van het Omgevingsrecht
Kennis van milieuregelgeving, bouwregelgeving en handhaving 20%
– Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; Ervaring in of met overheidsorganisaties. Ervaring met het werkterrein van een omgevingsdienst 30%
– Affiniteit met de vakgebieden Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (voor Bouwen en Milieu) 20%
– Ervaring met het leiden van complexe projecten en regisseren van complexe processen; Ervaring in het omgaan met partijen in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke context 30%

Competenties
– Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
– Ervaring in of met overheidsorganisaties
– Ervaring met het werkterrein van een omgevingsdienst
– Affiniteit met de vakgebieden Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (voor Bouwen en Milieu)
– Ervaring met het leiden van complexe projecten en regisseren van complexe processen
– Ervaring in het omgaan met partijen in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke context

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4

Interesse?

Vacature:
(14987) Projectleider 20 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022