Projectleider 8 u/w
Volgnummer: 13776

>Projectleider 8 u/w
Volgnummer: 13776
Projectleider 8 u/w
Volgnummer: 13776
2019-02-13T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 13-02-2019
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 1-9-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Projectleider bestuurlijk gevoelige dossiers.

Werkzaamheden
– Aansturen op een acceptabele leefsituatie tussen een lokale horecagelegenheid en omwonenden
– Daartoe op zoek gaan naar alle publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden die het stadsdeel heeft om de ervaren overlast te verminderen
– Gesprekken met omwonenden en de gelegenheid plannen, voorbereiden, bestuurlijk afstemmen en houden
– Regelmatige bestuurlijke afstemming hierover
– Aansturen op integrale afhandeling en afstemming van de lopende juridische dossiers (dwz ism collega juristen van de Dienst Juridische Zaken), waaronder
1. Beslissing op bezwaar inzake de lopende handhavingsverzoeken
2. Verschillende WOB-verzoeken
3. Uitspraak RvS inzake de openingstijden en als gevolg daarvan erop toezien dat toezicht en handhaving geïntensiveerd wordt om aan de uitspraak kracht bij te zetten,
РHet uitvoeren en/of co̦rdineren van een aantal acties intern (inzake vergunninverlening en handhaving)
– Ervaring met project-, programma- en/of processturing
– Juridische kennis op het gebied van horeca wet- en regelgeving, bekendheid met geluidgevoelige dossiers en kennis en ervaring met het domein vergunningen en handhaving
– Ervaring met mediation en/of bermiddeling
– Kennis van en netwerk in Amsterdamse gemeentelijke organisatie
– Kennis van de bevoegdheden en de organisatieinrichting van de Amsterdamse stadsdelen
– Ervaring in het gebiedsgerichte werken en met opereren in de nabijheid van lokaal bestuur

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De medewerker wordt aangestuurd door de Gebiedsmanager Westerpark.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met project-, programma- en/of procesbesturing.
– De aangeboden kandidaat beschikt over juridische kennis op het gebied van horeca wet- en regelgeving, bekendheid met geluidgevoelige dossiers en kennis en ervaring met het domein vergunningen en handhaving.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met mediation en/of bemiddeling.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft werkervaring binnen een G4 gemeente.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het gebiedsgerichte werken en met opereren in de nabijheid van lokaal bestuur.
– De aangeboden kandidaat heeft een goed stedelijk netwerk.
– De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met geluidsdossiers.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: nader te bepalen

Interesse?

Vacature:
(13776) Projectleider 8 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022