Projectleider actieprogramma passend onderwijs jeugd(hulp) 16 u/w
Volgnummer: 18867

>Projectleider actieprogramma passend onderwijs jeugd(hulp) 16 u/w
Volgnummer: 18867
Projectleider actieprogramma passend onderwijs jeugd(hulp) 16 u/w
Volgnummer: 18867
2019-11-08T00:00:00+00:00
  • BILTHOVEN
  • Start datum: 08-11-2019
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: de Bilt
Duur: 5 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 3 maanden

Organisatie
De regiogemeenten Zuid Oost Utrecht (Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist) vormen gezamenlijk een jeugdhulpregio. Met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is in 2018 gezamenlijk beleid opgesteld. Voor deze tijdelijke opdracht word je gepositioneerd bij de gemeente De Bilt, Team Sociaal Domein. De werkzaamheden verricht je voor de regiogemeenten Zuid Oost Utrecht (Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist).

Wij zoeken samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs per 1 januari 2020 tijdelijk een projectleider (16 uur per week) onderwijs/jeugd tot 1 juni 2020 voor het uitvoeren van het actieprogramma Passend Onderwijs Jeugd(hulp).

Opdracht
De regiogemeenten Zuid Oost Utrecht (Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist) vormen gezamenlijk een jeugdhulpregio. Met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is in 2018 gezamenlijk beleid opgesteld.

De opgave is verwoord in vier opgaven:
1.Doorgaande ontwikkelingslijn en vroegtijdige signalering;
2.Samenwerking in de ondersteuningsteams en vormgeving onderwijszorgarrangementen;
3.Thuiszitters;
4.Leerlingenvervoer en huisvesting.

Deze opgaven zijn vervolgens vertaald in een actieprogramma. In het programma gaat het om de acties die we gaan nemen om de komende jaren tot concrete resultaten te komen. Daarbij beginnen we niet vanaf nul, maar bouwen we verder op wat de afgelopen jaren al tot stand is gebracht. Voor dit programma wordt een projectleider gezocht die er zorg voor draagt dat er daadwerkelijke resultaten geboekt worden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar uiterlijk per 1 januari 2020.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het sociaal domein op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) (35 punten);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met processen in het Sociaal Domein op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) in een politiek-bestuurlijke omgeving in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met zelfstandig opzetten, uitvoeren en leiden van projecten op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) in de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
•Praktische instelling;
•Ondernemend;
•Sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
•Bevordert samenwerking met en creëert draagvlak bij organisaties/partijen;
•Politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 18 november 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op vrijdag 15 november 2019 bericht.

Interesse?

Vacature:
(18867) Projectleider actieprogramma passend onderwijs jeugd(hulp) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022