Projectleider Bestemmingsplan Winkeldiversiteit 8-16 u/w
Volgnummer: 13631

>Projectleider Bestemmingsplan Winkeldiversiteit 8-16 u/w
Volgnummer: 13631
Projectleider Bestemmingsplan Winkeldiversiteit 8-16 u/w
Volgnummer: 13631
2019-02-04T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 04-02-2019
  • Eind datum: 01-08-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: Start zsm t/m 01-08-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
In centrum is een nieuw bestemmingsplan in werking getreden wat er op toeziet dat er geen nieuwe ondernemingen meer bij komen die zich alleen richten op dagjesmensen en toeristen.
Het project is er op gericht nieuwe ondernemingen die zich niet aan het nieuwe bestemmingsplan houden, zo snel mogelijk op te sporen, te handhaven en daarover actief naar buiten te communiceren. Hierbij richten we ons op signalen van de eigen organisatie maar ook daarbuiten. Er is een expertiseteam waarbij alle ketenpartners aan tafel zitten om de handhavingssnelheid te bevorderen.
De projectleider draagt zorg voor de voortgang van de handhavingszaken, is een spin in het web met andere relevante partijen (Ruimte en Economie, Wethouder, Communicatie, Vergunningen, Toezichthouders, Jurist, etc).

Werkzaamheden
– Vervanging projectleider voor een periode van 3 tot 6 maanden;
– Structuur aanbrengen in de lopende projectorganisatie;
– Resultaten zichtbaar maken (reeds behaald/nog te behalen);
– Aansturen juristen en inspecteurs/bewaken voortgang;
– Zorgdragen voor borging werkproces en gemaakte afspraken (overgang project naar regulier proces)
– Meedenken en adviseren over de handhavingsstrategie;
– Linking pin tussen bestuur en uitvoeringsorganisatie;

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende wo diploma, bij voorkeur in de vorm van een studie rechten.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met juridische handhaving.
РDe aangeboden kandidaat ervaring met het co̦rdineren van handhavingstrajecten.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opzetten van een handhavingsaanpak.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het vertalen van de handhavingsuitvoering naar het bestuur.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over 3 jaar ervaring als projectleider.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van/ netwerk binnen een G4 gemeente.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 21 en 28 februari.

Interesse?

Vacature:
(13631) Projectleider Bestemmingsplan Winkeldiversiteit 8-16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022