Projectleider Centrum Zuidoost (10) 16 u/w
Volgnummer: 15425

>Projectleider Centrum Zuidoost (10) 16 u/w
Volgnummer: 15425
Projectleider Centrum Zuidoost (10) 16 u/w
Volgnummer: 15425
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • DELFZIJL
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 31-05-2020

Standplaats: Delfzijl
Duur: 1-6-2019 t/m 31-5-2020
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
Delfzijl is op zoek naar een Projectleider Centrum Zuidoost.

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samen op weg naar één nieuwe gemeente. Met het vizier op de samenwerking, maar met oog voor de eigenheid van elke organisatie, bouwen we aan een stabiele, zelfbewuste en krachtige samenleving.

Appingedam: historische parel in de regio. Stad met lef, vernieuwend en ondernemend. De medewerkers zijn het ‘goud’; de organisatie zorgt voor de juiste faciliteiten. Delfzijl heeft met haar haven een bijzondere positie in de regio. Met haar stedelijke kern, haven, industrie, diverse dorpen en buurtschappen, is het een gemeente met meerdere gezichten. Nuchterheid, daadkracht, dromen en ambities gaan hier hand in hand. Loppersum ligt met haar 17 dorpen midden in het ‘Groene Hart’ van de provincie, halverwege Groningen Stad en de Waddenzee. Er gebeurt veel, bij de medewerkers van de organisatie staan betrokkenheid en samenhorigheid voorop.

We staan voor grote uitdagingen. Dat heeft alles te maken met afnemende inwonertallen, aardgaswinning en de gemeentelijke herindeling. Onze inwoners en bedrijven schrikken daar niet voor terug, maar steken energie in de toekomst. Ze kunnen daarbij rekenen op gemeenten die hen ondersteunen, de samenwerking zoeken en dromen en ambities proberen waar te maken.

Om in te spelen op wat er van ons wordt gevraagd, is onze organisatie continu in beweging. Dat biedt kansen en uitdagingen. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Medewerkers krijgen ruimte zich te ontwikkelen en initiatieven te nemen. Korte lijnen zorgen voor voldoende slagkracht om snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Het project Centrum Zuidoost is een project met impact, waar diverse opgaven een rol spelen (bijvoorbeeld cultuur, zorg & wonen, (nieuw)bouw en versterking). In dit kader is het project opgedeeld in meerdere deelprojecten waarin elk project haar eigen kenmerken, opgaven en dynamiek kent. Hiervoor zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren Projectleider Centrum Zuidoost (0,4 fte).

Inleiding projectomschrijving:
Als projectleider Centrum Zuidoost verricht je uitvoerende, coördinerende en voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed in Delfzijl. De werkzaamheden in dit deelproject zijn gericht op haalbaarheid, voortgang, coördineren, en monitoren. Het gaat om een zelfstandige behartiging en analyse van complexe en meer omvattende zaken, met veel ruimte voor eigen interpretatie en inbreng.

De opdracht bestaat uit:
– Het leiden en initiëren van het project en de projectgroepen (in- en extern);
– Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ontwikkeling, en legt verantwoording af binnen de gestelde kaders aan de programmamanager Centrum Zuidoost (m.b.t. planning, geld, risico’s, informatie en kwaliteit);
– Je houdt rekening met beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, juridisch, fiscaal en bestuurskundig zaken, vanuit het gezichtspunt van kwaliteit, transparantie, compliance, control, en organisatiekunde;
– Je bent verantwoordelijk voor een deugdelijke aanbesteding (Europees), gunning en uitvoering van werk;
– Je draagt zorg voor de realisatie, waarbij rekening gehouden moet worden met de consequenties van de overeenkomsten, het programma van eisen en wensen, wet- en regelgeving, en het publieke karakter

Werkzaamheden Projectleider Molenberg:
– opstellen en beheren van het programma van eisen en wensen, kerntaken, contracten en bedrijfsprocessen van het nieuw te bouwen cultuurcluster
– opstellen van (mantel)-overeenkomsten met gebruikers(-groepen) van het gemeentelijk vastgoed
– opstellen en beheren van (mantel-)overeenkomsten met derden
– opstellen van fase en besluit documenten
– rapporteren voortgang project
– directievoering

Kandidaatomschrijving
Voor deze functie gaat onze voorkeur uit naar een collega met:
– WO werk- en denkniveau
– Vakgerichte kennis en ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige projecten binnen een stedelijke context. Hierbij oog hebbend voor draagvlak, stedenbouw, openbare ruimte, vastgoed en leefbaarheid
– Tenminste 5 jaar relevante werkervaring (maatschappelijk vastgoed).
– Ruime ervaring met projecten in een gemeentelijke setting met maatschappelijk vastgoed.
– Actuele kennis van geldende procedures en regelgeving inzake projecten in de openbare ruimte.
– Kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan.
– Alert, flexibel, en kansen weten te benutten;

Voor deze functie zijn de volgende competenties benoemd:
– Samenwerken
– Omgevingssensitief
– Leidinggeven
– Besluitvaardig
– Resultaatgericht
– Overtuigingskracht
– Planmatig

Toelichting op rooster
De urenverdeling is naar eigen invulling/afstemming met de opdrachtgever. Het betreft een tijdelijke baan welke bij voorkeur zo snel mogelijk wordt ingevuld. Op verzoek van opdrachtgever kan afgeweken worden van de contracturen.

Gunningscriteria
– Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties ( door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en /of opdrachtomschrijving.
– Minimaal 5 jaar werkervaring met maatschappelijk vastgoed
– Actuele kennis van geldende procedures en regelgeving inzake projecten met maatschappelijk vastgoed.
– Op CV minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar als Projectleider, bij/met (lokale) overheid

Aanleveren bij de offerte
– Door de kandidaat zelf geschreven motivatiebrief
– HBO diploma gerelateerd aan de functie

Gespreksplanning
De gesprekken staan gepland voor week: 21/22.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria . tijdens het gesprek wordt getoetst of de kandidaat voldoen aan de in de opdracht gestelde functie-eisen. deze zijn in de tekst van deze opdracht terug te vinden.

Interesse?

Vacature:
(15425) Projectleider Centrum Zuidoost (10) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022