Projectleider Civiel 24 u/w
Volgnummer: 18857

>Projectleider Civiel 24 u/w
Volgnummer: 18857
Projectleider Civiel 24 u/w
Volgnummer: 18857
2019-11-08T00:00:00+00:00
  • LANDSMEER
  • Start datum: 08-11-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Landsmeer
Duur: 1 jaar
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden

Werkzaamheden
– opstarten project – schrijven projectplan;
– opstellen projectbegroting en controleren beschikbare dekking;
– regelen noodzakelijke vooronderzoeken en werkvoorbereiding;
– aantrekken adviesbureau voor opstellen bestek en tekeningen;
– realiseren noodzakelijke afstemming intern (o.a. beleidsmedewerkers en gebiedsmanager) en extern (o.a. burgerparticipatie/bewonersavonden) om te komen tot een Schets Ontwerp en een Voorlopig Ontwerp;
– advisering portefeuillehouder en besluitvorming bestuur voor het vaststellen van het DO en het voteren van het krediet;
– Organiseren aanbesteding;
– Opdrachtverlening;
– Directievoering;
– Controle en rapporteren voortgang (o.a. besteedde uren en financiële middelen);
– Aansturing toezichthouder en eventueel MKB-er;
– Oplevering en afronding project, nacalculatie en evaluatie.

Wij vragen een projectleider die graag de uitdaging bij ons aan gaat. Jij hebt:
– Afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek of gelijkwaardig;
– Minimaal 1 jaar ervaring als projectleider van riool- en herinrichtingsprojecten in woonwijken;
– Aantoonbare ervaring met RAW bestekssystematiek;
– Aantoonbare ervaring met Aanbestedingswet- en regelgeving.

Bij voorkeur ervaring met:
– gemeentelijke besluitvormingsprocessen;
– gemeentelijke financiën als investeringen (kredieten) en onderhoudsbudgetten;
– milieukundige aspecten bij projecten;
– burgerparticipatie;
– PMP of Prince2 projectmanagent systematiek;
– subsidieregelingen;
– meerdere jaren ervaring als projectleiderprojectleider van riool- en – herinrichtingsprojecten in woonwijken;

Gemeente Landsmeer
Gemeente Landsmeer is een relatief kleine gemeente. Typerend is dan ook het ‘ons-kent-ons’-gevoel, de korte lijnen en de informele sfeer. Deze functie valt binnen het team fysiek, beleid en projecten. Je komt te werken op en vanuit ons gemeentehuis in Landsmeer.

Eisen
– De kandidaat dient uiterlijk 1 januari 2020 starten.
– De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding Civiele techniek of gelijkwaardig. Dit blijkt ook uit het bijgevoegde cv en wordt op verzoek aangetoond met het diploma.
– Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als projectleider van riool- en herinrichtingsprojecten in woonwijken. Dit blijkt ook uit het bijgevoegde cv.
– Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en/of ervaring met de RAW besteksystematiek. Dit blijkt ook uit het bijgevoegde cv.
– Kandidaat heeft aantoonbare kennis van de Aanbestedingswet- en regelgeving. Dit blijkt ook uit het bijgevoegde cv.

Wensen
– Geef aan hoeveel jaar aantoonbare ervaring (minimaal 1 jaar) als projectleider van riool- en herinrichtingsprojecten in woonwijken de kandidaat heeft opgedaan in de laatste tien jaar.
– Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Deze ervaring blijkt ook uit het bijgevoegde cv.
– Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met gemeentelijke financiën als investeringen (kredieten) en onderhoudsbudgetten. Deze ervaring blijkt ook uit het bijgevoegde cv.
– Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met subsidieregelingen. Deze ervaring blijkt ook uit het bijgevoegde cv.
– De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van PMP of met Prince2 projectmanagement systematiek (op verzoek aan te tonen met certificaat).
– Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met milieukundige aspecten bij projecten (bodemvervuiling komt in gemeente Landsmeer veel voor). Indien kandidaat ervaring heeft met milieukundige aspecten voegt kandidaat een korte omschrijving toe van deze opgedane ervaring.
– Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met burgerparticipatie bij projecten. Indien kandidaat ervaring heeft met het organiseren van burgerparticipatie voegt kandidaat een korte omschrijving toe van deze opgedane ervaring.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal twee A4´s groot. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Procedure
De top-3 kandidaten worden uitgenodigd voor een interview van ca. 45 minuten. De interviews worden gehouden op dinsdag 26 november van 11.00 uur – 14.00 uur. Kandidaten wordt verzocht hier rekening mee te houden in hun agend.

Uit de interview kandidaten kiest de gemeente de in haar ogen meest geschikte kandidaat. Indien er, gemotiveerd, geen geschikte kandidaat bij zit, heeft de gemeente de mogelijkheid om de opvolgende kandidaten in de rangorde uit te nodigen voor een gesprek.

Na gunning
– integriteitsverklaring

Interesse?

Vacature:
(18857) Projectleider Civiel 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022